11 jul 2018 08:19

11 jul 2018 08:19

Som en röst i papperskorgen

Replik:

Det var ord och inga visor i några bemötanden mot min insändare angående det mindre kloka beslut det skulle innebära att rösta på SD.

Skälen till att inte lägga sin röst på SD är, förutom den oacceptabla människosyn de uppenbarligen har, de facto att det vore detsamma som att lägga den i papperskorgen där den hör hemma av det enkla skälet att inget utav de etablerade partierna vill ha något med SD att göra och detta är för landet mycket farligt eftersom deras roll riskerar att enbart ställa till oreda och kaos.

Det var någon bland de aggressiva debattörerna som ifrågasatte om jag har någon tv och det kan jag upplysa om att jag har och kan därför inte undgå att se, höra och läsa all den rappakalja som SD i mångt och mycket presenterar för tänkta väljare och att deras politik i alla andra frågor förutom flykting/invandrarfrågor är synnerligen luddig och knappas genomförbar ens i teorin. Därför mina betagna debattörer är en röst på SD detsamma som en röst i papperskorgen.

Kent Rohdin

Skälen till att inte lägga sin röst på SD är, förutom den oacceptabla människosyn de uppenbarligen har, de facto att det vore detsamma som att lägga den i papperskorgen där den hör hemma av det enkla skälet att inget utav de etablerade partierna vill ha något med SD att göra och detta är för landet mycket farligt eftersom deras roll riskerar att enbart ställa till oreda och kaos.

Det var någon bland de aggressiva debattörerna som ifrågasatte om jag har någon tv och det kan jag upplysa om att jag har och kan därför inte undgå att se, höra och läsa all den rappakalja som SD i mångt och mycket presenterar för tänkta väljare och att deras politik i alla andra frågor förutom flykting/invandrarfrågor är synnerligen luddig och knappas genomförbar ens i teorin. Därför mina betagna debattörer är en röst på SD detsamma som en röst i papperskorgen.

Kent Rohdin

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.