11 jul 2018 08:19

11 jul 2018 08:19

Svårt att skilja på begreppen nationalitet och nationstillhörighet

Replik:

I SLA 9/7 skrev Gunnar Lieungh en något förvirrad debattartikel där han går till angrepp mot Sverigedemokraternas Björn Söders diskussioner kring nationalitet och nationstillhörighet. Denna fråga har fått stort utrymme i debatten, trots att Söder endast gett uttryck för vad som i stort torde vara statsvetenskapliga självklarheter. Detta samtidigt som hans uttalanden är ett försvar av Sveriges minoritetsfolks rätt att värna sin kultur och identitet, att vara just något annat än just svenskar. Söder har därmed aldrig sagt att judar och samer och de andra nationella minoriteterna inte kan eller får vara svenskar. Var och en definierar och identifierar sig själv.

Däremot så har vi i Sverige fem olika minoritetsfolk, samer, sverigefinnar, tornedalingar, judar och romer som har ett särskilt lagligt skydd att bevara och utveckla sin egen kultur och identitet. Det enda Söder de facto gjort är att erkänna dessa minoriteter. Att de samtidigt är svenska medborgare med samma rättigheter (till och med några fler) och skyldigheter som alla oss andra är inget som vare sig jag, Söder eller Sverigedemokraterna ifrågasätter.

Problemet med denna debatt är att många i Sverige har svårt att skilja på begreppen nationalitet (medborgarskap) och nationstillhörighet (vilken folkgrupp man identifierar sig med). I andra länder är detta mer självklart där man t.ex. i Finland har orden finländare och finne med helt olika betydelse. I denna kontext hade ”svenskländare” inbegripit såväl majoritetsbefolkningen som minoritetsfolken i begreppet. Att ett motsvarande ord saknas i svenskan öppnar för missförstånd, men jag har ändock svårt att skilja mig från tanken att de flesta antagonister gör sig dumma och missförstår med flit.

Josef Fransson (SD)

riksdagsman

Däremot så har vi i Sverige fem olika minoritetsfolk, samer, sverigefinnar, tornedalingar, judar och romer som har ett särskilt lagligt skydd att bevara och utveckla sin egen kultur och identitet. Det enda Söder de facto gjort är att erkänna dessa minoriteter. Att de samtidigt är svenska medborgare med samma rättigheter (till och med några fler) och skyldigheter som alla oss andra är inget som vare sig jag, Söder eller Sverigedemokraterna ifrågasätter.

Problemet med denna debatt är att många i Sverige har svårt att skilja på begreppen nationalitet (medborgarskap) och nationstillhörighet (vilken folkgrupp man identifierar sig med). I andra länder är detta mer självklart där man t.ex. i Finland har orden finländare och finne med helt olika betydelse. I denna kontext hade ”svenskländare” inbegripit såväl majoritetsbefolkningen som minoritetsfolken i begreppet. Att ett motsvarande ord saknas i svenskan öppnar för missförstånd, men jag har ändock svårt att skilja mig från tanken att de flesta antagonister gör sig dumma och missförstår med flit.

Josef Fransson (SD)

riksdagsman

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.