11 jul 2018 08:18

11 jul 2018 08:18

Välj politiker som hyllar den individuella friheten

Politik:

För en tid sedan var det en fråga i opinionsundersökningar där man frågade om det var okej att bestämma hur andra människor skulle leva sitt liv, eller om det var något som man borde få bestämma själv, självfallet under förutsättning att man inte skadar andra människor eller den natur och de resurser som vi önskar skydda. Förvånansvärt nog svarade 65 procent att det var helt okej att politiker bestämde hur andra människor skulle utforma sitt liv.

Man kan tänka på katastroferna hur det gick när den nya socialistiska människan skulle skapas i Gulag eller när Mao önskade skapa den kinesiska socialistiska människan. Mellan 100 miljoner och 200 miljoner fick sätta livet till, och ändå blomstrar det parti i Sverige som inofficiellt, åtminstone i ungdomsförbundet, bekänner sig till den ideologin.

Politiker i allmänhet verkar betrakta det som helt naturligt att om man får makt i ett val så har man rättighet att hur som helst blanda sig i hur människor ska leva, och detta alldeles oberoende av vad de påstår sig ha för ideologi. Man frågar sig vad som gör att de har kompetens att utforma andra människors liv, för någon humanitär genialitet har jag inte lagt märke till hos de flesta av våra politiker.

Vi skiljer mellan autonoma människor och heteronoma, där skillnaden naturligtvis hänför sig till ytterligheten i attityder. Den heteronoma människan ser det som sin plikt att anpassa sig till samhället oavsett vilka attityder och lagar som formar samhället, och den autonoma människan styrs inifrån sig själv och kan inte påverkas speciellt mycket av trender, modernitet eller traditioner.

I dessa tider där auktoritära politiska trender riskerar att vi får en helt oansvarig politik som förs efter valet med konstruerade motsättningar, så låt oss se till att rösta på politiker som hyllar den individuella friheten och människors rätt att vara integrerade individer.

Göran Rudengren

För en tid sedan var det en fråga i opinionsundersökningar där man frågade om det var okej att bestämma hur andra människor skulle leva sitt liv, eller om det var något som man borde få bestämma själv, självfallet under förutsättning att man inte skadar andra människor eller den natur och de resurser som vi önskar skydda. Förvånansvärt nog svarade 65 procent att det var helt okej att politiker bestämde hur andra människor skulle utforma sitt liv.

Man kan tänka på katastroferna hur det gick när den nya socialistiska människan skulle skapas i Gulag eller när Mao önskade skapa den kinesiska socialistiska människan. Mellan 100 miljoner och 200 miljoner fick sätta livet till, och ändå blomstrar det parti i Sverige som inofficiellt, åtminstone i ungdomsförbundet, bekänner sig till den ideologin.

Politiker i allmänhet verkar betrakta det som helt naturligt att om man får makt i ett val så har man rättighet att hur som helst blanda sig i hur människor ska leva, och detta alldeles oberoende av vad de påstår sig ha för ideologi. Man frågar sig vad som gör att de har kompetens att utforma andra människors liv, för någon humanitär genialitet har jag inte lagt märke till hos de flesta av våra politiker.

Vi skiljer mellan autonoma människor och heteronoma, där skillnaden naturligtvis hänför sig till ytterligheten i attityder. Den heteronoma människan ser det som sin plikt att anpassa sig till samhället oavsett vilka attityder och lagar som formar samhället, och den autonoma människan styrs inifrån sig själv och kan inte påverkas speciellt mycket av trender, modernitet eller traditioner.

I dessa tider där auktoritära politiska trender riskerar att vi får en helt oansvarig politik som förs efter valet med konstruerade motsättningar, så låt oss se till att rösta på politiker som hyllar den individuella friheten och människors rätt att vara integrerade individer.

Göran Rudengren

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.