11 jul 2018 08:16

11 jul 2018 08:16

Vi måste värna om våra vatten

DEBATT

Sol, vind och vatten... Jag går och fiskar. Vatten, stan är full av vatten... Sommar och vatten hör ihop, inte bara i populärmusiken. Vi är många som njuter av att bada, fiska eller titta ut över ett stilla, glittrande eller vindpiskat vatten. I Västra Götaland finns det tusentals sjöar och vattendrag och en vacker kust i väster. Många av våra vatten har höga naturvärden och hög biologisk mångfald med olika typer av negativ mänsklig påverkan. Detta utgör på flera håll ett hot mot vattenmiljön och de arter som lever där. Det är lätt att ta glittrande, friskt vatten för givet. Men vi måste värna om våra vatten, annars riskerar de att förloras. En rad vattenmiljöfrågor som till exempel övergödning, försurning och miljögifter i hav och sjöar kräver massiva insatser på nationell och internationell nivå. Vänsterpartiet är inte främmande för att använda skattesystemet för att få ned utsläpp och nå klimatmålen. Klimatmålen måste alltid gå före kortsiktiga vinstintressen.

Tillgång till rent vatten är en klassfråga i många länder, men också en jämlikhets- och rättvisefråga. Det finns förslag till internationella handelsavtal som riskerar att göra vattnet svåråtkomligt så att de kan används som en handelsvara, när det egentligen är en fråga om mänskliga rättigheter.

Maj 2018 var rekordvarm och torr, ett extremt väder. Det kan bli så att vi ser maj 2018 som startpunkten för när vi började vända utvecklingen och fler började engagera sig för en mer miljövänlig livsstil. Människors engagemang ger hopp. Den gröna omställningen är en folkrörelse som Vänsterpartiet stödjer och går i täten för.

Vättern är utsatt för särskilda prövningar. Militärens ökade provskjutningar med allt bly som i och med det hamnar i sjön liksom gruvdriften vid Gränna och prospekteringen av skiffergas utanför Motala, gör Vättern otroligt utsatt. Vättern har ett stort värde som vattentäkt, naturvärde och för företagandet. Vättern måste skyddas. Förgiftas Vätterns vatten riskerar bygderna kring sjön att bli helt utan friskt dricksvatten. Att försvaret och industrin tillåts att skjuta bly rakt ner i vattnet fast vi vet hur stora riskerna är för att förgifta vattnet för all framtid är bortom all rimlighet.

I år är frågan om vattnets framtid viktigare än någonsin och vi måste ta den på allvar och värna våra vatten medan vi fortfarande har tid på oss. Hav och sjöar är en förutsättning för våra liv, en tillgång som höjer livskvalitén men också en tillgång som gör det möjligt för många att arbeta och driva företag i regionen. Båt- och strandlivet mer än dubblar befolkningsantalet längs med Västkusten på sommaren, Vänerns skärgård och Vätterns stränder, de långsmala sjösystemen som bildar kanotlederna i Dalsland eller de rika fiskevattnen i Sjuhärad, alla är de en del av en helhet. Delar som inte kommer fortsätta att utvecklas utan den viktigaste tillgången – vatten.

Bille Karlsson (V)

Skara, kandidat till regionfullmäktige i höstens val

Erik Kyrkander (V)

Falköping, kandidat till regionfullmäktige i höstens val

Evalena Öman (V)

Götene, kandidat till regionfullmäktige i höstens val

Sol, vind och vatten... Jag går och fiskar. Vatten, stan är full av vatten... Sommar och vatten hör ihop, inte bara i populärmusiken. Vi är många som njuter av att bada, fiska eller titta ut över ett stilla, glittrande eller vindpiskat vatten. I Västra Götaland finns det tusentals sjöar och vattendrag och en vacker kust i väster. Många av våra vatten har höga naturvärden och hög biologisk mångfald med olika typer av negativ mänsklig påverkan. Detta utgör på flera håll ett hot mot vattenmiljön och de arter som lever där. Det är lätt att ta glittrande, friskt vatten för givet. Men vi måste värna om våra vatten, annars riskerar de att förloras. En rad vattenmiljöfrågor som till exempel övergödning, försurning och miljögifter i hav och sjöar kräver massiva insatser på nationell och internationell nivå. Vänsterpartiet är inte främmande för att använda skattesystemet för att få ned utsläpp och nå klimatmålen. Klimatmålen måste alltid gå före kortsiktiga vinstintressen.

Tillgång till rent vatten är en klassfråga i många länder, men också en jämlikhets- och rättvisefråga. Det finns förslag till internationella handelsavtal som riskerar att göra vattnet svåråtkomligt så att de kan används som en handelsvara, när det egentligen är en fråga om mänskliga rättigheter.

Maj 2018 var rekordvarm och torr, ett extremt väder. Det kan bli så att vi ser maj 2018 som startpunkten för när vi började vända utvecklingen och fler började engagera sig för en mer miljövänlig livsstil. Människors engagemang ger hopp. Den gröna omställningen är en folkrörelse som Vänsterpartiet stödjer och går i täten för.

Vättern är utsatt för särskilda prövningar. Militärens ökade provskjutningar med allt bly som i och med det hamnar i sjön liksom gruvdriften vid Gränna och prospekteringen av skiffergas utanför Motala, gör Vättern otroligt utsatt. Vättern har ett stort värde som vattentäkt, naturvärde och för företagandet. Vättern måste skyddas. Förgiftas Vätterns vatten riskerar bygderna kring sjön att bli helt utan friskt dricksvatten. Att försvaret och industrin tillåts att skjuta bly rakt ner i vattnet fast vi vet hur stora riskerna är för att förgifta vattnet för all framtid är bortom all rimlighet.

I år är frågan om vattnets framtid viktigare än någonsin och vi måste ta den på allvar och värna våra vatten medan vi fortfarande har tid på oss. Hav och sjöar är en förutsättning för våra liv, en tillgång som höjer livskvalitén men också en tillgång som gör det möjligt för många att arbeta och driva företag i regionen. Båt- och strandlivet mer än dubblar befolkningsantalet längs med Västkusten på sommaren, Vänerns skärgård och Vätterns stränder, de långsmala sjösystemen som bildar kanotlederna i Dalsland eller de rika fiskevattnen i Sjuhärad, alla är de en del av en helhet. Delar som inte kommer fortsätta att utvecklas utan den viktigaste tillgången – vatten.

Bille Karlsson (V)

Skara, kandidat till regionfullmäktige i höstens val

Erik Kyrkander (V)

Falköping, kandidat till regionfullmäktige i höstens val

Evalena Öman (V)

Götene, kandidat till regionfullmäktige i höstens val

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.