12 jul 2018 08:13

12 jul 2018 08:13

Moderaternas nya skolpolitik

Skövde kommun:

Knarkhundar, kameraövervakning och föräldrautbildning är exempel på ny skolpolitik. Anna Ljungberg, Moderaternas nya talesperson för skolfrågor i Skövde, säger sig i SLA den 27 juni ha lyssnat till vad lärare, elever och rektorer vill ha i framtidens skola. Men hon tycks helt ha glömt att lyssna på lärarfacken och den anmälan de gjort till Arbetsmiljöverket, när det gäller arbetsmiljön i Skövdes skolor. Nu får lärare vara både kuratorer, städare och administratörer, säger Anna Ljungberg, och det stämmer bra. Är det föräldrar som ska ta ansvaret genom att fortbilda sig i föräldrakunskap? Är det polisen som ska utöka sitt arbetsområde genom att besöka skolor med knarkhundar? Är det genom kameraövervakning ni ska få bort mobbning?

I er budget 2019 för skolan ska så kallade effektiviseringar göras, som i praktiken är besparingar och nedskärningar på 11,5 miljoner. Hur ska de tio miljoner ni förstärker skolans budget med kunna räcka till några förbättringar? De pengarna till förbättringar finns inte.

I den budget vi socialdemokrater lagt fram för 2019 finns 50 miljoner mer än i Alliansens skolbudget. Pengar som vi vill använda till bl.a. fler lärare, förskollärare, elevvårdspersonal och serviceassistenter. Vi vill ha en skola med bra arbetsmiljö, en skola där alla barn och ungdomar kan trivas och få den undervisning och det stöd de har rätt till.

Anita Andersson

socialdemokrat och speciallärare

I er budget 2019 för skolan ska så kallade effektiviseringar göras, som i praktiken är besparingar och nedskärningar på 11,5 miljoner. Hur ska de tio miljoner ni förstärker skolans budget med kunna räcka till några förbättringar? De pengarna till förbättringar finns inte.

I den budget vi socialdemokrater lagt fram för 2019 finns 50 miljoner mer än i Alliansens skolbudget. Pengar som vi vill använda till bl.a. fler lärare, förskollärare, elevvårdspersonal och serviceassistenter. Vi vill ha en skola med bra arbetsmiljö, en skola där alla barn och ungdomar kan trivas och få den undervisning och det stöd de har rätt till.

Anita Andersson

socialdemokrat och speciallärare

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.