04 aug 2018 06:00

06 aug 2018 07:41

Myndigheters lättja i Hjo

DEBATT: Oväsen

Jag och min fru bodde natten till den 26 juli på Hotell Bellevue i Hjo. Under natten väcktes vi vid ett flera tillfällen mellan kl 01.00 och 03.00 av personer i raggarbilar som stannade utanför hotellet, rusade motorerna, skrålade och spelade hög musik. Detta upprepades ungefär var tionde minut.

Syftet var uppenbart; man ville störa hotellgästerna och därmed också hotellets kommersiella verksamhet. Vid samtal med hotellets personal framgick att detta störande beteende pågått under lång tid och att de myndigheter hotellet vänt sig till förklarat att inget var att göra. Jag antar att beskedet var ett utslag av lättja eller okunnighet; det finns olika sätt att komma tillrätta med beteenden som dessa, till exempel genom lokala ordningsföreskrifter, se Ordningslagen 3 kap, 8-10 paragraferna.

Hotellet hade en protestlista som vi naturligtvis skrev under. Tyvärr så finner vi, trots ett i övrigt utmärkt hotell, att vi inte kommer att återvända till Hjo och hotellet. Vi hörde samma besked från andra störda hotellgäster.

På sikt kan detta, om ingenting görs åt problemet, skada turismen i Hjo och stadens anseende.

Johan Hellekant

 

Syftet var uppenbart; man ville störa hotellgästerna och därmed också hotellets kommersiella verksamhet. Vid samtal med hotellets personal framgick att detta störande beteende pågått under lång tid och att de myndigheter hotellet vänt sig till förklarat att inget var att göra. Jag antar att beskedet var ett utslag av lättja eller okunnighet; det finns olika sätt att komma tillrätta med beteenden som dessa, till exempel genom lokala ordningsföreskrifter, se Ordningslagen 3 kap, 8-10 paragraferna.

Hotellet hade en protestlista som vi naturligtvis skrev under. Tyvärr så finner vi, trots ett i övrigt utmärkt hotell, att vi inte kommer att återvända till Hjo och hotellet. Vi hörde samma besked från andra störda hotellgäster.

På sikt kan detta, om ingenting görs åt problemet, skada turismen i Hjo och stadens anseende.

Johan Hellekant

 

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.