10 aug 2018 06:00

10 aug 2018 06:00

Försvaret ska hjälpa

DEBATT: Replik till Robin Mecis Kron, 1/8

Att ni kan kalla in i stort sett hela svenska befolkningen vid en kris har inte med detta att göra.

Utan endast vad den fruktansvärt dyra försvarsmakt kan bidra med i samhället i fredstid. Jag anser att det inte är försvarbart att så stora resurser är till så liten nytta i landet när vi ändå ska sätta vår tillit till hemvärnet och frivilliga som gör ett fantastiskt arbete vid många tillfällen.

Stridsflyget som deltog släckte en anlagd brand med ett bombanfall på militärens övningsområde. Där även den insatsen från armén sattes in bl.a. med två helikoptrar, detta på grund av risken för oskyddade personalen och flyg var för stor på grund av odetonerad ammunition. Naturligt vis så skall armen släcka bränder på sina övningsfält vem ska annars göra det.

Arnold Karlén

 

Utan endast vad den fruktansvärt dyra försvarsmakt kan bidra med i samhället i fredstid. Jag anser att det inte är försvarbart att så stora resurser är till så liten nytta i landet när vi ändå ska sätta vår tillit till hemvärnet och frivilliga som gör ett fantastiskt arbete vid många tillfällen.

Stridsflyget som deltog släckte en anlagd brand med ett bombanfall på militärens övningsområde. Där även den insatsen från armén sattes in bl.a. med två helikoptrar, detta på grund av risken för oskyddade personalen och flyg var för stor på grund av odetonerad ammunition. Naturligt vis så skall armen släcka bränder på sina övningsfält vem ska annars göra det.

Arnold Karlén

 

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.