10 aug 2018 06:00

10 aug 2018 06:00

Ömsesidig respekt efterlyses

DEBATT

Svar till läraren Per Håkansson var insändare var publicerad i SLA 3 augusti.

En konstruktiv dialog om skolan måste bygga på en ömsesidig respekt för varandras roller och kompetens.

Sektor barn och utbildning och våra rektorer jobbar ständigt med att förbättra verksamheten. Organisationen är, precis som du lyfter och skolforskningen visar, en viktig del för att höja elevers resultat. För att skapa bättre förutsättningar organisatoriskt vill vi:

- renodla lärarnas uppdrag och utveckla stödfunktioner som avlastar läraren med arbetsuppgifter som inte kräver pedagogisk kompetens

- verka för att mer tid avsätts för planering, utvärdering och kollegialt lärande

- utveckla stödfunktioner till rektorer så att de får mer tid till det pedagogiska ledarskapet

Vårt mål är att skolan blir en lärande organisation där man ständigt prövar och omprövar sin verksamhet. Genom att lyfta goda exempel och dela och sprida kunskap inom och mellan skolor i Skövde kommun förbättrar vi elevernas kunskapsresultat och ökar likvärdigheten, precis det den gemensamma kickoffen för starten av insatser i Samverkan för bästa skola på Arenan den 14/8 syftar till. Att skapa en organisation som bygger på tillit, transparens och flexibilitet tar tid och utgångspunkten måste vara att vi inte medvetet misstolkar och misstror varandra.

Den artikel du hänvisar till nämner inget om mer resurser till skolan utan bekräftar det övrig skolforskning pekar på: det handlar om hur resurser används och fördelas, framförallt hur skolan organiserar sitt arbete kring eleverna, arbetssätt och uppföljning på alla nivåer.

Vi tar ansvar genom att se över hur resurserna används idag, hur de kan omfördelas efter behov och försäkra oss om att nya resurser satsas där de ger störst effekt. Det är inte floskler, det är skolforskning. ”Först när vi har gjort allt vi kan med de resurser vi har är det dags att be om mer pengar.” Skolverkets generaldirektör, Peter Fredriksson (Dagens Samhälle 17/8-17).

Jag vill också påminna om att tills för sju veckor sedan arbetade jag som lärare i samma organisation som du. Jag har valt att avsluta min tjänst för att bidra politiskt till att utveckla skolan i Skövde kommun.

Anna Ljungberg

skolpolitisk talesperson (M)

En konstruktiv dialog om skolan måste bygga på en ömsesidig respekt för varandras roller och kompetens.

Sektor barn och utbildning och våra rektorer jobbar ständigt med att förbättra verksamheten. Organisationen är, precis som du lyfter och skolforskningen visar, en viktig del för att höja elevers resultat. För att skapa bättre förutsättningar organisatoriskt vill vi:

- renodla lärarnas uppdrag och utveckla stödfunktioner som avlastar läraren med arbetsuppgifter som inte kräver pedagogisk kompetens

- verka för att mer tid avsätts för planering, utvärdering och kollegialt lärande

- utveckla stödfunktioner till rektorer så att de får mer tid till det pedagogiska ledarskapet

Vårt mål är att skolan blir en lärande organisation där man ständigt prövar och omprövar sin verksamhet. Genom att lyfta goda exempel och dela och sprida kunskap inom och mellan skolor i Skövde kommun förbättrar vi elevernas kunskapsresultat och ökar likvärdigheten, precis det den gemensamma kickoffen för starten av insatser i Samverkan för bästa skola på Arenan den 14/8 syftar till. Att skapa en organisation som bygger på tillit, transparens och flexibilitet tar tid och utgångspunkten måste vara att vi inte medvetet misstolkar och misstror varandra.

Den artikel du hänvisar till nämner inget om mer resurser till skolan utan bekräftar det övrig skolforskning pekar på: det handlar om hur resurser används och fördelas, framförallt hur skolan organiserar sitt arbete kring eleverna, arbetssätt och uppföljning på alla nivåer.

Vi tar ansvar genom att se över hur resurserna används idag, hur de kan omfördelas efter behov och försäkra oss om att nya resurser satsas där de ger störst effekt. Det är inte floskler, det är skolforskning. ”Först när vi har gjort allt vi kan med de resurser vi har är det dags att be om mer pengar.” Skolverkets generaldirektör, Peter Fredriksson (Dagens Samhälle 17/8-17).

Jag vill också påminna om att tills för sju veckor sedan arbetade jag som lärare i samma organisation som du. Jag har valt att avsluta min tjänst för att bidra politiskt till att utveckla skolan i Skövde kommun.

Anna Ljungberg

skolpolitisk talesperson (M)

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.