12 sep 2018 08:23

12 sep 2018 08:50

Sjuksköterskebristen en myt

DEBATT: Sjukvården

Det är en myt att det är sjuksköterskebrist. Det finns massor av sjuksköterskor men bara cirka 70 procent av de legitimerade sjuksköterskorna i arbetsför ålder jobbar inom hälso- och sjukvård (Socst. 2015).

Viktigaste orsakerna är:

• Arbetsvillkor som lön och arbetstider.

• Stress och belastning.

• Svårigheter att kombinera arbete och familj (SCB rapport 2017:3).

Det finns de som bara jobbat några år på sjukhus som redan är på väg att tröttna och vill göra annat. Man orkar inte blandat treskift och jobb varannan helg plus extrapass.

I Vårdfocus 01-17 kunde man läsa från en sjuksköterska på en akutmottagning: ”Jag är 24 år och håller på att gå in i väggen. Jag borde kunna arbeta med mitt yrke som jag älskar i minst 40 år till, jag vet inte ens om jag orkar en dag till”, skrev hon bland annat.

Nu skall man erbjuda en extra månadslön om man stannar ett år (SLA 7/8). Brukar man inte stanna ens ett år?

Jag jobbar i kommunen som har okej arbetstider men ställer krav på att kunna jobba helt självständigt och ta egna beslut utan någon att rådfråga. Man söker sig från slutenvård till kommun bara p.g.a. arbetstiderna, inte för att man tröttnat på arbetsuppgifterna. Det finns en fara i det, att man kanske inte tänkt över vilken typ av jobb det innebär. Hemsjukvården växer och där har man inte ett bestämt antal patienter att ansvara för utan både antal patienter och vårdtyngden på patienterna kan växa obegränsat.

Där brottas man också med att ta emot ”färdigbehandlade” patienter som inte alls är färdigbehandlade och ”rodda i” att ordna med att få fram rätt medicinlistor, läkemedel, det är mer regel än undantag att något inte stämmer. Säkert beroende på stress.

Det finns för få vårdplatser! Inte ovanligt att en kirurgpatient ligger på medicin eller tvärt om. Är det patientsäkert? Patienter vittnar om kaos och slutkörda sjuksköterskor som ändå förmår ha ett gott bemötande och göra ett gott arbete.

Nu skall man dra ner på 60 tjänster på Skas, bl.a. sjuksköterskor! Hur går det ihop?

Ulla-Britt Hagström (L) instämmer (SLA 28/8) och håller med, men det händer ju ingenting. Hon skriver att det måste vara mer attraktivt och att man skall höja OB-tillägg m.m. men det räcker inte!

Nu skall man kapa köer, och bl.a. öka intagningen på sjuksköterskeutbildningarna. Kapa köer gör man inte utan nog med sjuksköterskor och läkare. Hjälper inte ett dyft med fler utbildade om man sen inte vill jobba i yrket, det är ju slöseri med utbildningskostnader!

Idag har man så många studenter att man har svårt att hitta VFU ute i verksamheten åt alla. För många studenter ger sämre kvalitet!

Man måste för att göra riktigt skillnad:

• Få till vettiga scheman. Skrota treskift blandat, göra en rejäl arbetstidsförkortning för natt och sena kvällar och inte blanda kväll/dag/natt!

• Förtäta antal sjuksköterskor så man slipper jobba minst varannan helg!

• Ge löner som matchar den utbildning man kostat på sig, och ge en löneutveckling som heter duga. Specialistutbildning skall ge ett rejält kliv uppåt! Rimliga siffror är 30 000–45 000, från nyfärdig oerfaren ssk, till erfaren specialist.

Även sjuksköterskor vill ha ett socialt liv efter jobbet, ha tid och ork att umgås med familj och barn och vänner.

Att jobba heltid med människor inom vården är tungt psykiskt ibland och det är även fantastiskt roligt och stimulerande. Men man behöver sin lediga tid för återhämtning och för att vila hjärnan lite. Det är många bollar i luften hela tiden oavsett var man jobbar som sjuksköterska.

Nina Thool

Distriktssköterska, Hemsjukvården

Viktigaste orsakerna är:

• Arbetsvillkor som lön och arbetstider.

• Stress och belastning.

• Svårigheter att kombinera arbete och familj (SCB rapport 2017:3).

Det finns de som bara jobbat några år på sjukhus som redan är på väg att tröttna och vill göra annat. Man orkar inte blandat treskift och jobb varannan helg plus extrapass.

I Vårdfocus 01-17 kunde man läsa från en sjuksköterska på en akutmottagning: ”Jag är 24 år och håller på att gå in i väggen. Jag borde kunna arbeta med mitt yrke som jag älskar i minst 40 år till, jag vet inte ens om jag orkar en dag till”, skrev hon bland annat.

Nu skall man erbjuda en extra månadslön om man stannar ett år (SLA 7/8). Brukar man inte stanna ens ett år?

Jag jobbar i kommunen som har okej arbetstider men ställer krav på att kunna jobba helt självständigt och ta egna beslut utan någon att rådfråga. Man söker sig från slutenvård till kommun bara p.g.a. arbetstiderna, inte för att man tröttnat på arbetsuppgifterna. Det finns en fara i det, att man kanske inte tänkt över vilken typ av jobb det innebär. Hemsjukvården växer och där har man inte ett bestämt antal patienter att ansvara för utan både antal patienter och vårdtyngden på patienterna kan växa obegränsat.

Där brottas man också med att ta emot ”färdigbehandlade” patienter som inte alls är färdigbehandlade och ”rodda i” att ordna med att få fram rätt medicinlistor, läkemedel, det är mer regel än undantag att något inte stämmer. Säkert beroende på stress.

Det finns för få vårdplatser! Inte ovanligt att en kirurgpatient ligger på medicin eller tvärt om. Är det patientsäkert? Patienter vittnar om kaos och slutkörda sjuksköterskor som ändå förmår ha ett gott bemötande och göra ett gott arbete.

Nu skall man dra ner på 60 tjänster på Skas, bl.a. sjuksköterskor! Hur går det ihop?

Ulla-Britt Hagström (L) instämmer (SLA 28/8) och håller med, men det händer ju ingenting. Hon skriver att det måste vara mer attraktivt och att man skall höja OB-tillägg m.m. men det räcker inte!

Nu skall man kapa köer, och bl.a. öka intagningen på sjuksköterskeutbildningarna. Kapa köer gör man inte utan nog med sjuksköterskor och läkare. Hjälper inte ett dyft med fler utbildade om man sen inte vill jobba i yrket, det är ju slöseri med utbildningskostnader!

Idag har man så många studenter att man har svårt att hitta VFU ute i verksamheten åt alla. För många studenter ger sämre kvalitet!

Man måste för att göra riktigt skillnad:

• Få till vettiga scheman. Skrota treskift blandat, göra en rejäl arbetstidsförkortning för natt och sena kvällar och inte blanda kväll/dag/natt!

• Förtäta antal sjuksköterskor så man slipper jobba minst varannan helg!

• Ge löner som matchar den utbildning man kostat på sig, och ge en löneutveckling som heter duga. Specialistutbildning skall ge ett rejält kliv uppåt! Rimliga siffror är 30 000–45 000, från nyfärdig oerfaren ssk, till erfaren specialist.

Även sjuksköterskor vill ha ett socialt liv efter jobbet, ha tid och ork att umgås med familj och barn och vänner.

Att jobba heltid med människor inom vården är tungt psykiskt ibland och det är även fantastiskt roligt och stimulerande. Men man behöver sin lediga tid för återhämtning och för att vila hjärnan lite. Det är många bollar i luften hela tiden oavsett var man jobbar som sjuksköterska.

Nina Thool

Distriktssköterska, Hemsjukvården

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.