14 sep 2018 14:49

14 sep 2018 14:49

Kampen handlar om att bevara naturtillgångar

Cementa:

Replik till signaturen Anders, SLA 13/9:

Roligt att du också värnar om naturen.

I Våmb finns ett långtgående engagemang och på goda grunder som inte baseras på ”gnäll”, utan på kunskap och insamlad fakta.

Kampen är heller inte en fråga om vad eller vem som kom först, ens produkter, utan hur vi med gemensamma krafter tar oss an miljöförstörelse och utsläpp i vårt samhälle. Bevarar och förvaltar naturtillgångar. Tar ansvar i dag, i morgon och för kommande generationer.

Charlotte Idholt

Våmbsbo

Replik till signaturen Anders, SLA 13/9:

Roligt att du också värnar om naturen.

I Våmb finns ett långtgående engagemang och på goda grunder som inte baseras på ”gnäll”, utan på kunskap och insamlad fakta.

Kampen är heller inte en fråga om vad eller vem som kom först, ens produkter, utan hur vi med gemensamma krafter tar oss an miljöförstörelse och utsläpp i vårt samhälle. Bevarar och förvaltar naturtillgångar. Tar ansvar i dag, i morgon och för kommande generationer.

Charlotte Idholt

Våmbsbo

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.