14 sep 2018 15:11

14 sep 2018 15:11

Skövde måste våga växa

DEBATT

Skövde behöver växa. Målet att bli loket i Skaraborg och ett regionalt nav kräver en större befolkning. I dag bor cirka 55 000 personer i Skövde, men inpendlingen är stor och varje dag vistas mellan 60 000 och 70 000 personer i staden.

Skövdes arbetsmarknadsregion är en av landets åtta största och omfattar drygt 180 000 personer. I andra arbetsmarknadsregioner, som Borås och Örebro, har den största staden minst hälften av områdets befolkning. Den tyngden gör att de uppfattas som naturliga centra och attraherar nya branscher och verksamheter. Med det målet skulle Skövde behöva ha en befolkning på över 100 000 invånare. En sådan satsning på att växa kräver mod, långsiktighet och envishet. Redan i dag kan dock staden vara mentalt förberedd på att bli större och agera utifrån den tanken.

En större stad skapar fler möjligheter för både näringslivet och för enskilda personer, det blir lättare att hitta rätt personal eller rätt jobb. I en större och växande stad finns också underlag och behov av olika typer av privat och offentlig service. Handel, kollektivtrafik, kultur och sport är exempel på områden som kräver en viss mängd människor för att kunna vara ekonomiskt bärkraftig.

Just nu växer Skövde, men inte tillräckligt och det finns några hinder på vägen mot att bli större. Vi på Västsvenska Handelskammaren har nyligen haft ett dialogmöte med några av våra medlemsföretag inom bygg- och fastighetsbranschen, och kommunen. Där identifierades ett antal knäckfrågor för att öka takten i planeringsarbete och byggande. Mycket handlar om samordning på ett tidigt stadium. Men också om att se helheten, oavsett om man arbetar i näringslivet, på kommunen eller på länsstyrelsen. Ytterligare en punkt är strandskyddet som i dag gör det svårt att bygga vid alla typer av vattendrag, alltså även ett dike eller en damm.

Sverige har redan bland Europas högsta byggkostnader, vilket i slutändan läggs på kunden som köper eller hyr en bostad eller en lokal. Vi behöver hitta sätt att slimma och effektivisera processerna. För att nå dit efterlyser byggaktörerna i Skövde mindre detaljstyrning, mer planlagd mark och bättre framförhållning. Näringslivet betonar också vikten av ekonomisk hållbarhet, insikten i att ytterligare en utredning eller en försening i en detaljplan kostar pengar.

På senare tid har det pratats om att bygga utanför Skövde tätort. Vi anser att vi istället behöver vända blicken inåt för att bygga ihop staden. Det finns gott om underutnyttjade områden som skulle kunna ge en skjuts till centrumutveckling. Dessutom finns redan mycket av infrastrukturen på plats. En tätare stad kräver en uttalad vilja från politikens och stadens håll. Och, förstås, att Skövdeborna är med på noterna.

Aktörerna inom bygg- och fastighetsbranschen ser stora möjligheter för Skövde att växa. Mycket pekar redan i rätt riktning, men tempot behöver ökas och attityderna till att växa förändras. Från Handelskammarens sida ser vi att en rejäl satsning på tillväxt är nödvändig för att Skövde ska bli ett självklart regionalt centrum.

Bjarne Pettersson

regionchef Skaraborg, Västsvenska Handelskammaren

Gunilla Grahn-Hinnfors

ansvarig stadsutveckling, Västsvenska Handelskammaren

Skövde behöver växa. Målet att bli loket i Skaraborg och ett regionalt nav kräver en större befolkning. I dag bor cirka 55 000 personer i Skövde, men inpendlingen är stor och varje dag vistas mellan 60 000 och 70 000 personer i staden.

Skövdes arbetsmarknadsregion är en av landets åtta största och omfattar drygt 180 000 personer. I andra arbetsmarknadsregioner, som Borås och Örebro, har den största staden minst hälften av områdets befolkning. Den tyngden gör att de uppfattas som naturliga centra och attraherar nya branscher och verksamheter. Med det målet skulle Skövde behöva ha en befolkning på över 100 000 invånare. En sådan satsning på att växa kräver mod, långsiktighet och envishet. Redan i dag kan dock staden vara mentalt förberedd på att bli större och agera utifrån den tanken.

En större stad skapar fler möjligheter för både näringslivet och för enskilda personer, det blir lättare att hitta rätt personal eller rätt jobb. I en större och växande stad finns också underlag och behov av olika typer av privat och offentlig service. Handel, kollektivtrafik, kultur och sport är exempel på områden som kräver en viss mängd människor för att kunna vara ekonomiskt bärkraftig.

Just nu växer Skövde, men inte tillräckligt och det finns några hinder på vägen mot att bli större. Vi på Västsvenska Handelskammaren har nyligen haft ett dialogmöte med några av våra medlemsföretag inom bygg- och fastighetsbranschen, och kommunen. Där identifierades ett antal knäckfrågor för att öka takten i planeringsarbete och byggande. Mycket handlar om samordning på ett tidigt stadium. Men också om att se helheten, oavsett om man arbetar i näringslivet, på kommunen eller på länsstyrelsen. Ytterligare en punkt är strandskyddet som i dag gör det svårt att bygga vid alla typer av vattendrag, alltså även ett dike eller en damm.

Sverige har redan bland Europas högsta byggkostnader, vilket i slutändan läggs på kunden som köper eller hyr en bostad eller en lokal. Vi behöver hitta sätt att slimma och effektivisera processerna. För att nå dit efterlyser byggaktörerna i Skövde mindre detaljstyrning, mer planlagd mark och bättre framförhållning. Näringslivet betonar också vikten av ekonomisk hållbarhet, insikten i att ytterligare en utredning eller en försening i en detaljplan kostar pengar.

På senare tid har det pratats om att bygga utanför Skövde tätort. Vi anser att vi istället behöver vända blicken inåt för att bygga ihop staden. Det finns gott om underutnyttjade områden som skulle kunna ge en skjuts till centrumutveckling. Dessutom finns redan mycket av infrastrukturen på plats. En tätare stad kräver en uttalad vilja från politikens och stadens håll. Och, förstås, att Skövdeborna är med på noterna.

Aktörerna inom bygg- och fastighetsbranschen ser stora möjligheter för Skövde att växa. Mycket pekar redan i rätt riktning, men tempot behöver ökas och attityderna till att växa förändras. Från Handelskammarens sida ser vi att en rejäl satsning på tillväxt är nödvändig för att Skövde ska bli ett självklart regionalt centrum.

Bjarne Pettersson

regionchef Skaraborg, Västsvenska Handelskammaren

Gunilla Grahn-Hinnfors

ansvarig stadsutveckling, Västsvenska Handelskammaren

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.