06 feb 2014 10:04

23 jan 2015 15:38

När fienden är historien

Egentligen är det mycket enkelt.

Om inte EU hade funnits, hade det varit nödvändigt att uppfinna det.

Europasamarbetet handlar ytterst om att säkra freden och friheten i vårt Europa.

Är det någon som tvivlar eller ifrågasätter den tanken är det bara att titta i backspegeln, ty historien talar sitt tydliga språk.

Europa är kanske den mest komplexa kontinenten i världen. Jag tror inte riktigt att vi alltid förstår hur mycket som skiljer oss européer ifrån varandra. Flera hundra miljoner människor lever på den europeiska kontinenten och dessa ska samarbeta och skapa en gemenskap även om ovetskapen oss emellan är påtaglig.

För att enkelt exemplifiera. Vi behöver bara åka över Öresund för att inse att vi inte förstår vad de säger. Går vi längre ner i Europa kan vi se hur människor äter och dricker annorlunda än oss, hur de har andra traditioner och en helt annan dagsrytm. Det är tydliga och stora såväl kulturella som ekonomiska skillnader.

Oavsett alla dessa olikheter är vi beroende av ett fungerande samarbete mellan Europas stater. Hur skulle Europa ha sett ut utan EU? Det finns inget svar på den frågan men alla kan själva tänka sig en konkurrerade och hätsk rivalitet mellan nationalstater av det slag som varit en realitet genom historien. Måtte vi inte hamna där igen.

Europa är komplext. Det är mycket svårt att skapa en europeisk identitet och i det globala perspektivet ställs vår kontinent mot någonting annat. Vad är egentligen Europa? Vilken avgränsning ska man göra? Det är frågor som det inte finns några givna svar på. Det vi kan trösta oss med är att Europasamarbetet i allt väsentligt är avsevärt mycket bättre än alternativet.

Samtidigt vet vi också vad det innebär när nationalism får breda ut sig. Nationella motsättningar, främlingsfientlighet och en motvilja till internationellt samarbete är ett ständigt hot mot det öppna och fria samhället. Det är precis som att det är först när något inte längre finns som vi inser dess värde.

Om några månader är det dags för val till Europaparlamentet. Vid det senaste valet, för fem år sedan, röstade bara omkring 46 procent av de röstberättigade svenskarna. Det är på ett djupare perspektiv något av en skymf mot det enade Europa som har betytt så mycket för den positiva utvecklingen på vår kontinent.

Det är på sin plats att ånyo erinra om ett uttryck som jag tidigare har lyft fram i den här spalten och som har tillskrivits den tyske filosofen Friedrich Hegel: Det enda vi lär av historien är att vi inte lär av historien.

Det borde vara ett skäl nog för var och en av oss som tror på den liberala demokratin att engagera sig kring Europafrågor och rösta på de partier som tror på Europasamarbetet.

I det globala perspektivet är Sverige en kommun i världen men samtidigt också en stat i Europa och det är främst som det sistnämnda vi kan påverka samhällsutvecklingen i önskad riktning.

Europas fiende är dess historia.

Att det ska vara så svårt att inse.

HISSA – Nya avsnitt om Sherlock Holmes på SVT.

DISSA – Bristfälliga internetuppkopplingar är frustrerande.

Egentligen är det mycket enkelt.

Om inte EU hade funnits, hade det varit nödvändigt att uppfinna det.

Europasamarbetet handlar ytterst om att säkra freden och friheten i vårt Europa.

Är det någon som tvivlar eller ifrågasätter den tanken är det bara att titta i backspegeln, ty historien talar sitt tydliga språk.

Europa är kanske den mest komplexa kontinenten i världen. Jag tror inte riktigt att vi alltid förstår hur mycket som skiljer oss européer ifrån varandra. Flera hundra miljoner människor lever på den europeiska kontinenten och dessa ska samarbeta och skapa en gemenskap även om ovetskapen oss emellan är påtaglig.

För att enkelt exemplifiera. Vi behöver bara åka över Öresund för att inse att vi inte förstår vad de säger. Går vi längre ner i Europa kan vi se hur människor äter och dricker annorlunda än oss, hur de har andra traditioner och en helt annan dagsrytm. Det är tydliga och stora såväl kulturella som ekonomiska skillnader.

Oavsett alla dessa olikheter är vi beroende av ett fungerande samarbete mellan Europas stater. Hur skulle Europa ha sett ut utan EU? Det finns inget svar på den frågan men alla kan själva tänka sig en konkurrerade och hätsk rivalitet mellan nationalstater av det slag som varit en realitet genom historien. Måtte vi inte hamna där igen.

Europa är komplext. Det är mycket svårt att skapa en europeisk identitet och i det globala perspektivet ställs vår kontinent mot någonting annat. Vad är egentligen Europa? Vilken avgränsning ska man göra? Det är frågor som det inte finns några givna svar på. Det vi kan trösta oss med är att Europasamarbetet i allt väsentligt är avsevärt mycket bättre än alternativet.

Samtidigt vet vi också vad det innebär när nationalism får breda ut sig. Nationella motsättningar, främlingsfientlighet och en motvilja till internationellt samarbete är ett ständigt hot mot det öppna och fria samhället. Det är precis som att det är först när något inte längre finns som vi inser dess värde.

Om några månader är det dags för val till Europaparlamentet. Vid det senaste valet, för fem år sedan, röstade bara omkring 46 procent av de röstberättigade svenskarna. Det är på ett djupare perspektiv något av en skymf mot det enade Europa som har betytt så mycket för den positiva utvecklingen på vår kontinent.

Det är på sin plats att ånyo erinra om ett uttryck som jag tidigare har lyft fram i den här spalten och som har tillskrivits den tyske filosofen Friedrich Hegel: Det enda vi lär av historien är att vi inte lär av historien.

Det borde vara ett skäl nog för var och en av oss som tror på den liberala demokratin att engagera sig kring Europafrågor och rösta på de partier som tror på Europasamarbetet.

I det globala perspektivet är Sverige en kommun i världen men samtidigt också en stat i Europa och det är främst som det sistnämnda vi kan påverka samhällsutvecklingen i önskad riktning.

Europas fiende är dess historia.

Att det ska vara så svårt att inse.

HISSA – Nya avsnitt om Sherlock Holmes på SVT.

DISSA – Bristfälliga internetuppkopplingar är frustrerande.

  • Linus Hellman

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.