22 feb 2014 04:00

23 jan 2015 15:39

Djur väcker empati

Jag blev så glad när jag läste artikeln i SLA om Käpplunda gärdes annorlunda medarbetare - hunden Diva som till pensionärernas förtjusning följer med matte till jobbet. Med sitt glada sätt uppmuntrar hon de boende i deras gymnastikövningar och blir gärna klappad och gosad med. Underbart!

I vår familj finns två pojkar av rasen långhårig collie. Felix och Rex är fantastiska hundar och källor till mycket glädje. Deras pälsar kräver sitt, så klart, men att pyssla med dem är nästan att likna vid meditation – i alla fall när de är på humör för den aktiviteten.

Flera forskare har visat på de positiva hälsoeffekter som följer av att umgås med djur. Blodtrycket sänks, oxytocin frigörs vilket gör oss lugna och harmoniska. Barn utvecklar förmågan att känna och visa känslor. De regelbundna promenaderna i ur och skur gör också sitt till för att förbättra både humör och kondition.

Djur har förmåga att väcka empati. Reklam där djur deltar har bevisligen större genomslagskraft än reklam utan djur. Och när djur far illa reagerar många mycket starkt. Giraffen Marius på Köpenhamns Zoo fick möta döden när hans gener visade sig vara värdelösa för giraffaveln vilket ledde till protester världen över, kanske till och med större protester än mot det pågående våldet i Ukraina.

Visst kunde djuren behandlas bättre, det behöver man inte vara militant vegan för att tycka.

Det berättas att St Anselm av Canterbury var ute och red när en jagad hare tog skydd under hans häst. Jägarna tyckte det var roligt, men Anselm sa: ”Skrattar ni? Men den här olycklige stackaren skrattar inte, han är inte road.” Anselm lät haren springa och förbjöd jakthundarna att sätta efter honom. När den helige Franciskus såg en mask på vägen tog han den i handen och lyfte den åt sidan, så att den inte skulle bli ihjältrampad. Dessa berättelser säger något om vårt förhållningssätt till skapelsen och de meddjur vi har omkring oss.

Men jag håller med om att det är lättare att känna empati för en hund eller en hare än för en daggmask. Men också vissa hundraser möts med skepsis eller rent av avsky. Jag själv håller lite extra hårt i kopplen när jag möter en så kallad kamphund, det ska erkännas. Men sedan jag pratade med tjejen som levt med en våldsam man men som nu tagit sig ur förhållandet och vågar gå ut tack vare sin amstaff har jag ändrat min uppfattning om rasen. Människans bästa vän jobbar på olika sätt.

Hiss: Ny liten prinsessa är född!

Diss: Spädbarns – och mödradödlighet världen över på grund av orättvisor och obefintliga resurser.

Jag blev så glad när jag läste artikeln i SLA om Käpplunda gärdes annorlunda medarbetare - hunden Diva som till pensionärernas förtjusning följer med matte till jobbet. Med sitt glada sätt uppmuntrar hon de boende i deras gymnastikövningar och blir gärna klappad och gosad med. Underbart!

I vår familj finns två pojkar av rasen långhårig collie. Felix och Rex är fantastiska hundar och källor till mycket glädje. Deras pälsar kräver sitt, så klart, men att pyssla med dem är nästan att likna vid meditation – i alla fall när de är på humör för den aktiviteten.

Flera forskare har visat på de positiva hälsoeffekter som följer av att umgås med djur. Blodtrycket sänks, oxytocin frigörs vilket gör oss lugna och harmoniska. Barn utvecklar förmågan att känna och visa känslor. De regelbundna promenaderna i ur och skur gör också sitt till för att förbättra både humör och kondition.

Djur har förmåga att väcka empati. Reklam där djur deltar har bevisligen större genomslagskraft än reklam utan djur. Och när djur far illa reagerar många mycket starkt. Giraffen Marius på Köpenhamns Zoo fick möta döden när hans gener visade sig vara värdelösa för giraffaveln vilket ledde till protester världen över, kanske till och med större protester än mot det pågående våldet i Ukraina.

Visst kunde djuren behandlas bättre, det behöver man inte vara militant vegan för att tycka.

Det berättas att St Anselm av Canterbury var ute och red när en jagad hare tog skydd under hans häst. Jägarna tyckte det var roligt, men Anselm sa: ”Skrattar ni? Men den här olycklige stackaren skrattar inte, han är inte road.” Anselm lät haren springa och förbjöd jakthundarna att sätta efter honom. När den helige Franciskus såg en mask på vägen tog han den i handen och lyfte den åt sidan, så att den inte skulle bli ihjältrampad. Dessa berättelser säger något om vårt förhållningssätt till skapelsen och de meddjur vi har omkring oss.

Men jag håller med om att det är lättare att känna empati för en hund eller en hare än för en daggmask. Men också vissa hundraser möts med skepsis eller rent av avsky. Jag själv håller lite extra hårt i kopplen när jag möter en så kallad kamphund, det ska erkännas. Men sedan jag pratade med tjejen som levt med en våldsam man men som nu tagit sig ur förhållandet och vågar gå ut tack vare sin amstaff har jag ändrat min uppfattning om rasen. Människans bästa vän jobbar på olika sätt.

Hiss: Ny liten prinsessa är född!

Diss: Spädbarns – och mödradödlighet världen över på grund av orättvisor och obefintliga resurser.

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.