29 mar 2014 04:00

23 jan 2015 15:40

Världen mår bättre av tända ljus

Karin Långström Vinge

Måste erkänna att jag inte alls är på banan med det här Earth Hour. Ni vet, Världsnaturfondens vision att vi ska släcka ner alla lampor mellan halv nio och halv tio ikväll för att skicka signaler till makthavare att ta klimathotet på allvar. Även om jag är religiöst lagd och därmed uppskattar värdet av symbolhandlingar, känner jag mig tveksam eller rent av obstinat när det gäller Earth Hour. Världen mår bättre av tända ljus än av släckta ljus.

I måndags inledde Radio Skaraborg sin kartläggning av otrygga platser. Statistiskt sett är det fortfarande så att den farligaste platsen för en kvinna att vistas på är hennes eget hem. Fler drabbas av våld i nära relationer än av våld utomhus av en okänd person. Just god belysning är en viktig faktor när det gäller att skapa trygghet för inte minst våra unga tjejer och killar som går hem från träning eller kompisar när solen gått ner.

Åter till Earth Hour. I år finns fyra teman: bilen, biffen, bostaden och börsen. Världsnaturfonden vill ha fossilfri biltrafik och fossilfria transporter. Det är ju bra. Men jag önskar också att ingen mer ska behöva dö drunkningsdöden i Medelhavet på grund av att EU inte vill ha legala sätt att fly till Europa. Jag vill inte höra ytterligare ett barn berätta om att denne varit instängd i en lastbil i en veckas tid med ett paket kex och två liter vatten på väg från Turkiet till Malmö, när det hade varit mer humant att låta hen söka asyl på ambassaden i Ankara.

Världsnaturfonden vill att köttkonsumtionen ska halveras. Det är ju bra. Men jag skulle också vilja att andelen människor i världen som inte har någon mat alls att välja på, kunde halveras eller helst tas bort helt.

Världsnaturfonden vill ha klimatsmarta bostäder. Jag tänker på SLA:s avslöjande i veckan att ett antal personer bott under lastkajen på Helenaskolan till dess att de blev bortkörda. Vad är det för samhällsklimat att vägra öppna upp härbärgen?

Så vill Världsnaturfonden också att våra pensionssparanden ska vara klimatsäkrade. Att pensionsspara överhuvudtaget är en utopi för många människor idag som med ytterst begränsade ekonomiska resurser knappt klarar att hålla kylskåpet någorlunda utrustat månaden igenom.

Men jag vägrar låta missmodet ta över. Även om jag nu stänger ner datorn tar jag på mig jackan och går ut i solen en stund. Ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det!

Hiss: Tranornas återkomst

Diss: Fridsstörare på gator och torg

Måste erkänna att jag inte alls är på banan med det här Earth Hour. Ni vet, Världsnaturfondens vision att vi ska släcka ner alla lampor mellan halv nio och halv tio ikväll för att skicka signaler till makthavare att ta klimathotet på allvar. Även om jag är religiöst lagd och därmed uppskattar värdet av symbolhandlingar, känner jag mig tveksam eller rent av obstinat när det gäller Earth Hour. Världen mår bättre av tända ljus än av släckta ljus.

I måndags inledde Radio Skaraborg sin kartläggning av otrygga platser. Statistiskt sett är det fortfarande så att den farligaste platsen för en kvinna att vistas på är hennes eget hem. Fler drabbas av våld i nära relationer än av våld utomhus av en okänd person. Just god belysning är en viktig faktor när det gäller att skapa trygghet för inte minst våra unga tjejer och killar som går hem från träning eller kompisar när solen gått ner.

Åter till Earth Hour. I år finns fyra teman: bilen, biffen, bostaden och börsen. Världsnaturfonden vill ha fossilfri biltrafik och fossilfria transporter. Det är ju bra. Men jag önskar också att ingen mer ska behöva dö drunkningsdöden i Medelhavet på grund av att EU inte vill ha legala sätt att fly till Europa. Jag vill inte höra ytterligare ett barn berätta om att denne varit instängd i en lastbil i en veckas tid med ett paket kex och två liter vatten på väg från Turkiet till Malmö, när det hade varit mer humant att låta hen söka asyl på ambassaden i Ankara.

Världsnaturfonden vill att köttkonsumtionen ska halveras. Det är ju bra. Men jag skulle också vilja att andelen människor i världen som inte har någon mat alls att välja på, kunde halveras eller helst tas bort helt.

Världsnaturfonden vill ha klimatsmarta bostäder. Jag tänker på SLA:s avslöjande i veckan att ett antal personer bott under lastkajen på Helenaskolan till dess att de blev bortkörda. Vad är det för samhällsklimat att vägra öppna upp härbärgen?

Så vill Världsnaturfonden också att våra pensionssparanden ska vara klimatsäkrade. Att pensionsspara överhuvudtaget är en utopi för många människor idag som med ytterst begränsade ekonomiska resurser knappt klarar att hålla kylskåpet någorlunda utrustat månaden igenom.

Men jag vägrar låta missmodet ta över. Även om jag nu stänger ner datorn tar jag på mig jackan och går ut i solen en stund. Ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det!

Hiss: Tranornas återkomst

Diss: Fridsstörare på gator och torg

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.