05 apr 2014 04:00

23 jan 2015 15:41

I gränslandet mellan vetenskap och religion

Karin Långström Vinge

Den här helgen befinner sig ett antal konfirmander och ledare på konfirmandläger i Stockholm. Temat är Skapelse och Liv och därför måste vi ju gå på Naturhistoriska museet och Cosmonova och se alla utställningar och fördjupa oss i existentiella frågor i gränslandet mellan vetenskap och religion.

Oerhört spännande, och jag har fått anledning att leta fram gamla artiklar från studietiden i Lund. Där kunde det diskuteras länge och mycket om vetenskapliga metoder och teorier kunde användas på till exempel antika bibeltexter. De som inte kunde förmå sig att läsa Bibeln annat än bokstavstroget kom i regel inte längre än till baskursen i religionsvetenskap.

Går evolutionsteorin att förena med en religiöst inspirerad kunskapssyn och livsåskådning? Absolut, säger de flesta idag. Den som ser naturliga förklaringar till naturfenomen behöver inte känna sig som en tvivlare. Åskan härleds varken från verktyg i den nordiska mytologin eller till en gudomlig vrede. Helt enkelt en vanlig kosmisk krock eller en elektrisk urladdning. Symbolvärdet kan vetenskapen dock inte ta kål på, och det ger oss som människor ytterligare dimensioner i livet.

Konfirmanderna vet såklart att världen inte skapades på en vecka, och vi lär dem inte något annat heller. Däremot hjälper vi varandra med frågan om tillvarons mening. Varför finns jorden? Varför finns ljuset? Vilka uppgifter och vilket ansvar har mänskligheten och vad är just min del i helheten?

Har det någon betydelse i något avseende om det var så att det var en god Gud och kärlekens källa som satte igång Big Bang, eller om allting helt enkelt är en rad slumpvisa utvecklingsfaser? Och vilka krafter styr utvecklingen i ditt liv?

Den starke överlever, sa Darwin. Men vem definierar styrka och med vilka medel håller sig den starke vid makten? Jag fastnar i begreppet utanförskap. Det har väl alltid varit så att vissa egenskaper eller färdigheter setts som mindre viktiga eller rent av som tecken på svaghet. Vilka är dagens neanderthalare?

De flesta konfirmander vill sjunga sången Du vet väl om att du är värdefull på sin konfirmation. Den är nästan vanligare än Tryggare kan när det gäller dop också. Jag tror det säger något om längtan i vår tid, oavsett religiös tro. Att få vara medräknad, betydelsefull och inte ett dugg slumpvist utvald.

Hiss: Vitsippor, valpar och solljus

Diss: Bengaler, våld och förstörelse

Den här helgen befinner sig ett antal konfirmander och ledare på konfirmandläger i Stockholm. Temat är Skapelse och Liv och därför måste vi ju gå på Naturhistoriska museet och Cosmonova och se alla utställningar och fördjupa oss i existentiella frågor i gränslandet mellan vetenskap och religion.

Oerhört spännande, och jag har fått anledning att leta fram gamla artiklar från studietiden i Lund. Där kunde det diskuteras länge och mycket om vetenskapliga metoder och teorier kunde användas på till exempel antika bibeltexter. De som inte kunde förmå sig att läsa Bibeln annat än bokstavstroget kom i regel inte längre än till baskursen i religionsvetenskap.

Går evolutionsteorin att förena med en religiöst inspirerad kunskapssyn och livsåskådning? Absolut, säger de flesta idag. Den som ser naturliga förklaringar till naturfenomen behöver inte känna sig som en tvivlare. Åskan härleds varken från verktyg i den nordiska mytologin eller till en gudomlig vrede. Helt enkelt en vanlig kosmisk krock eller en elektrisk urladdning. Symbolvärdet kan vetenskapen dock inte ta kål på, och det ger oss som människor ytterligare dimensioner i livet.

Konfirmanderna vet såklart att världen inte skapades på en vecka, och vi lär dem inte något annat heller. Däremot hjälper vi varandra med frågan om tillvarons mening. Varför finns jorden? Varför finns ljuset? Vilka uppgifter och vilket ansvar har mänskligheten och vad är just min del i helheten?

Har det någon betydelse i något avseende om det var så att det var en god Gud och kärlekens källa som satte igång Big Bang, eller om allting helt enkelt är en rad slumpvisa utvecklingsfaser? Och vilka krafter styr utvecklingen i ditt liv?

Den starke överlever, sa Darwin. Men vem definierar styrka och med vilka medel håller sig den starke vid makten? Jag fastnar i begreppet utanförskap. Det har väl alltid varit så att vissa egenskaper eller färdigheter setts som mindre viktiga eller rent av som tecken på svaghet. Vilka är dagens neanderthalare?

De flesta konfirmander vill sjunga sången Du vet väl om att du är värdefull på sin konfirmation. Den är nästan vanligare än Tryggare kan när det gäller dop också. Jag tror det säger något om längtan i vår tid, oavsett religiös tro. Att få vara medräknad, betydelsefull och inte ett dugg slumpvist utvald.

Hiss: Vitsippor, valpar och solljus

Diss: Bengaler, våld och förstörelse

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.