08 maj 2014 04:00

23 jan 2015 15:43

När alla rusar åt samma håll

Lika svårt och obehagligt men ändå helt omöjligt att förbigå i dessa dagar är en händelse som inträffade i förra veckan. Att 100 år efter utbrottet av det första världskriget och under året när vi ska högtidlighålla 200 år av svensk fred bevittna nazistiska demonstrationer på första maj i Jönköping känns förfärligt.

Lika vackert och hoppingivande var Svenska kyrkans tydliga markering när de som en direkt reaktion på nazisternas marsch lät kyrkklockorna ringa i två timmar. Som medlem, om än passiv sådan, i kyrkan är det sådant som kan få folk att stanna kvar.

Första maj i all ära men i söndags drabbade partiledarna samman i SVT:s Agenda och även om skillnader utkristalliserade sig mellan partierna är samstämmigheten i många ämnen stor. Det är både på gott och ont – förmodligen mest ont.

Det finns frågor som alla är överens om och där man inte kan tycka annorlunda. Då blir man ju en avvikare och då börjar det bli knepigt. Eftersom vi lever i en tid där dagens idégods mest förenar än skiljer är det svårt att hitta en annan ståndpunkt än den allenarådande. Men bara för att alla rusar åt samma håll betyder det inte nödvändigtvis att det behöver vara det rätta.

Jobben och skolan är de viktigaste frågorna brukar det heta. När det gäller skolan refereras det ofta till den omtalade Pisa-undersökningen. Den visar på att barnen inte får tillräckliga kunskaper i skolan. Men istället för att förbättra undervisningen vill politikerna att skoltiden förlängs. När undersökningen pekar på att vårt problem är att vi satsar på lärartäthet istället för lärarkvalitet vill politikerna anställa fler lärare och minska klasstorlekarna.

Sedan ska dessa satsningar finansieras krona för krona som upprepas som ett slags mantra. Det ska ske genom högre skatter på tobak och alkohol. Det tycks alla vara överens om, från höger till vänster, men det finns en gräns för när dessa skatter blir kontraproduktiva.

För mig är sambandet uppenbart. Svensk alkoholpolitik har dessvärre gynnat framförallt tre aktörer: utländska spritbutiksägare, smugglare och langare. Högre skatter på dessa varor är inte rätt väg att gå. Att göra redan dyra varor ännu dyrare bidrar i realiteten istället till att ännu mer inhandlas och konsumeras via privatimport, svartförsäljning och langning.

I ett land som de facto till och med en gång i tiden folkomröstat för ett rusdrycksförbud, även om jag inte minns det som om det vore igår, får vi kanske vara glada för att vi överhuvudtaget har ett systembolag.

Det är ändå tråkigt att det inte finns någon motvikt mellan olika förslag men i moralens och folkhälsans namn kan man uppenbarligen genomföra vilka skattehöjningar man vill. Det är synd att man inte kan tänka ett varv till istället för att ta den enkla vägen och på kuppen försöka göra oss riktigt dygdiga. Så blir det när alla rusar åt samma håll.

För att göra en egen parafras till Gustaf Frödings dikt ”Idealism och realism” väl medveten om att en tidigare statsminister gjort det fast i ett helt annat sammanhang: Snus är snus och strunt är strunt om än så i politiska budgetpropositioner.

HISSA – Var på en trevlig släktträff i Granvik i helgen.

DISSA – Bayern Münchens uttåg ur Champions league sved.

Lika vackert och hoppingivande var Svenska kyrkans tydliga markering när de som en direkt reaktion på nazisternas marsch lät kyrkklockorna ringa i två timmar. Som medlem, om än passiv sådan, i kyrkan är det sådant som kan få folk att stanna kvar.

Första maj i all ära men i söndags drabbade partiledarna samman i SVT:s Agenda och även om skillnader utkristalliserade sig mellan partierna är samstämmigheten i många ämnen stor. Det är både på gott och ont – förmodligen mest ont.

Det finns frågor som alla är överens om och där man inte kan tycka annorlunda. Då blir man ju en avvikare och då börjar det bli knepigt. Eftersom vi lever i en tid där dagens idégods mest förenar än skiljer är det svårt att hitta en annan ståndpunkt än den allenarådande. Men bara för att alla rusar åt samma håll betyder det inte nödvändigtvis att det behöver vara det rätta.

Jobben och skolan är de viktigaste frågorna brukar det heta. När det gäller skolan refereras det ofta till den omtalade Pisa-undersökningen. Den visar på att barnen inte får tillräckliga kunskaper i skolan. Men istället för att förbättra undervisningen vill politikerna att skoltiden förlängs. När undersökningen pekar på att vårt problem är att vi satsar på lärartäthet istället för lärarkvalitet vill politikerna anställa fler lärare och minska klasstorlekarna.

Sedan ska dessa satsningar finansieras krona för krona som upprepas som ett slags mantra. Det ska ske genom högre skatter på tobak och alkohol. Det tycks alla vara överens om, från höger till vänster, men det finns en gräns för när dessa skatter blir kontraproduktiva.

För mig är sambandet uppenbart. Svensk alkoholpolitik har dessvärre gynnat framförallt tre aktörer: utländska spritbutiksägare, smugglare och langare. Högre skatter på dessa varor är inte rätt väg att gå. Att göra redan dyra varor ännu dyrare bidrar i realiteten istället till att ännu mer inhandlas och konsumeras via privatimport, svartförsäljning och langning.

I ett land som de facto till och med en gång i tiden folkomröstat för ett rusdrycksförbud, även om jag inte minns det som om det vore igår, får vi kanske vara glada för att vi överhuvudtaget har ett systembolag.

Det är ändå tråkigt att det inte finns någon motvikt mellan olika förslag men i moralens och folkhälsans namn kan man uppenbarligen genomföra vilka skattehöjningar man vill. Det är synd att man inte kan tänka ett varv till istället för att ta den enkla vägen och på kuppen försöka göra oss riktigt dygdiga. Så blir det när alla rusar åt samma håll.

För att göra en egen parafras till Gustaf Frödings dikt ”Idealism och realism” väl medveten om att en tidigare statsminister gjort det fast i ett helt annat sammanhang: Snus är snus och strunt är strunt om än så i politiska budgetpropositioner.

HISSA – Var på en trevlig släktträff i Granvik i helgen.

DISSA – Bayern Münchens uttåg ur Champions league sved.

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.