23 maj 2014 04:00

23 jan 2015 15:44

Kvalitetskontroll för galleriet

Outgrundliga äro skolverkets vägar, för att nu travestera ett tämligen känt uttryck.

Fästmön arbetar som fritidspedagog på en av Skövdes låg- och mellanstadieskolor. Hon utbildade sig till yrket för en hel del år sedan och har arbetat med det sedan dess. För snart tio år sedan började hon dessutom arbeta som bildlärare på sin skola, utan utbildning men med ett stort intresse och många års testande av olika tekniker. Det har gått bra och när plötsligt fritidspedagogerna för några år sedan fick läsa lärarlyftet blev hon uppmanad att söka... och kom in. Så hon började läsa ett ettårigt lärarlyft i bild i Borås tills staten i sin visdom det årsskiftet beslöt att drastiskt försämra de ekonomiska villkoren, utan att ta hänsyn till att skolvärlden inte lever i kalenderår utan i läsår. Så fästmön kom bara halvvägs.

Men så för ett tag sedan ändrades reglerna till att om man hade undervisat i ett ämne i minst åtta år så kunde man söka lärarlegitimation i sitt ämne även om man inte hade formell utbildning. Fästmöns rektor uppmanade henne att söka och så skedde. Hon sände in en ansökan om att få legitimation i ämnet bild. Sedan var det bara att vänta och se vad höga herrar och damer i sin klokskap beslutade.

I veckan som var kom så fästmöns lärarlegitimation. Det var ett enkelt men sobert dokument som slog fast att: Skolverket har i enlighet med 2 kap. 16§ skollagen (2010:800) meddelat legitimation till... och så fästmöns namn och personnummer. Så långt allt väl.

Nedanför stod sedan att hon var behörig att undervisa i bild i årskurs ett till sex i grundskolan... men dessutom var hon nu behörig i biologi, idrott och hälsa, musik, samhällskunskap, svenska och teknik också.

I och för sig gällde idrotten bara årskurs ett till tre, men ändå! Hon har ingen erfarenhet av dessa extra ämnen.

Jag stirrade häpet på dokumentet och sände sedan en frågande blick till fästmön som ryckte på axlarna och sa: Ja, jag har ingen aning hur de har tänkt, jag kan ju bara undervisa i bild. Inte i allt det där andra.

Om nu makthavarna har tänkt sig att lärarlegitimationen skall höja lärarnas status, vilket verkligen behövs, så är det här ett skott långt utanför målet. Skolministern har pratat vitt och brett om att vi bara skall ha kunniga lärare med dokumenterad kvalitet som undervisar våra barn. Men om det är så här kvalitetskontrollen går till så kan allmänheten på allvar börja undra om makthavarna är seriösa eller om det bara är ett spel för galleriet.

Fästmön önskar hur som helst fortsätta att undervisa i ämnet bild. Enbart i ämnet bild.

Hiss: Tv-serien Game of Thrones. Den är fantastiskt välgjord!

Diss: Jag åkte efter en stadsbuss en sträcka. Använde den blinkers? Näää!

Fästmön arbetar som fritidspedagog på en av Skövdes låg- och mellanstadieskolor. Hon utbildade sig till yrket för en hel del år sedan och har arbetat med det sedan dess. För snart tio år sedan började hon dessutom arbeta som bildlärare på sin skola, utan utbildning men med ett stort intresse och många års testande av olika tekniker. Det har gått bra och när plötsligt fritidspedagogerna för några år sedan fick läsa lärarlyftet blev hon uppmanad att söka... och kom in. Så hon började läsa ett ettårigt lärarlyft i bild i Borås tills staten i sin visdom det årsskiftet beslöt att drastiskt försämra de ekonomiska villkoren, utan att ta hänsyn till att skolvärlden inte lever i kalenderår utan i läsår. Så fästmön kom bara halvvägs.

Men så för ett tag sedan ändrades reglerna till att om man hade undervisat i ett ämne i minst åtta år så kunde man söka lärarlegitimation i sitt ämne även om man inte hade formell utbildning. Fästmöns rektor uppmanade henne att söka och så skedde. Hon sände in en ansökan om att få legitimation i ämnet bild. Sedan var det bara att vänta och se vad höga herrar och damer i sin klokskap beslutade.

I veckan som var kom så fästmöns lärarlegitimation. Det var ett enkelt men sobert dokument som slog fast att: Skolverket har i enlighet med 2 kap. 16§ skollagen (2010:800) meddelat legitimation till... och så fästmöns namn och personnummer. Så långt allt väl.

Nedanför stod sedan att hon var behörig att undervisa i bild i årskurs ett till sex i grundskolan... men dessutom var hon nu behörig i biologi, idrott och hälsa, musik, samhällskunskap, svenska och teknik också.

I och för sig gällde idrotten bara årskurs ett till tre, men ändå! Hon har ingen erfarenhet av dessa extra ämnen.

Jag stirrade häpet på dokumentet och sände sedan en frågande blick till fästmön som ryckte på axlarna och sa: Ja, jag har ingen aning hur de har tänkt, jag kan ju bara undervisa i bild. Inte i allt det där andra.

Om nu makthavarna har tänkt sig att lärarlegitimationen skall höja lärarnas status, vilket verkligen behövs, så är det här ett skott långt utanför målet. Skolministern har pratat vitt och brett om att vi bara skall ha kunniga lärare med dokumenterad kvalitet som undervisar våra barn. Men om det är så här kvalitetskontrollen går till så kan allmänheten på allvar börja undra om makthavarna är seriösa eller om det bara är ett spel för galleriet.

Fästmön önskar hur som helst fortsätta att undervisa i ämnet bild. Enbart i ämnet bild.

Hiss: Tv-serien Game of Thrones. Den är fantastiskt välgjord!

Diss: Jag åkte efter en stadsbuss en sträcka. Använde den blinkers? Näää!

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.