05 jun 2014 04:00

23 jan 2015 15:45

Linus Hellman: Positivt med nya satsningar

Det är härliga tider.Sommaren är här och den senaste tidens högtryck med en skön helg förebådar om sköna dagar framöver även om det inte går att göra några säkra prognoser.

Nu är sommaren här – för att stanna.

Låt oss i alla fall hoppas det.

Det är få saker som går upp mot att njuta i solskenet på någon av alla uteserveringar som reser sig på och kring stadens gator och torg.

I den meningen är Skövde, en av alla dessa mellanstora mellansvenska städer för att relatera till musikern Tomas Andersson Wij, en trevlig sommarstad. Visserligen saknas närheten till vatten i stadskärnan som enligt min mening tillför ytterligare en dimension, men en levande sommarstad behöver kaféer och krogar som flyttar ut sina serveringar utomhus.

Låter det alltför självbelåtet. Ursäkta i så fall men ibland får man vara självgod och se positivt på saker och ting eftersom det råkar vara härligt.

Med tanke på Skövdes storlek är utbudet med allehanda uteserveringar förvånansvärt stort även om det självfallet har sina begränsningar. Jag skulle gärna se ännu fler uteserveringar kring Hertig Johans torg för att göra stadskärnan än mer pulserande och levande.

Skövde växer och ska växa än mer om våra lokala politiker får som de vill. Målet som är satt är att vi ska bli 60 000 invånare till år 2025. Jag är ambivalent till sådana mål. Dels tycker jag att det är bra med visioner i tider när det närmast har blivit något fult men dels tycker jag att det är förlegat med olika siffermål utifrån en årtalsexercis.

Men å andra sidan. Jag bor hellre i en kommun och jag är hellre skattebetalare i en kommun som satsar och vill växa än i en kommun som i realiteten stagnerar eller i bästa fall rör sig i sidled.

Det är av långsiktigt avgörande betydelse att skapa förutsättningar för ett samhälle att utvecklas. Därför anser jag att man ska ta till vara alla privata aktörers engagemang och ekonomiska medel från de som vill vara med och föra oss framåt och in i framtiden.

Jag välkomnar därför byggnadsnämndens förslag att bygga en ny byggnad för bostäder vid det gamla tingshuset. Det behövs nya lägenheter inte bara i Skövdes utkant utan även i de centrala delarna av staden.

Satsningen i Boulognerskogen med badsjö blir något av en kompromiss till de som vill ha kvar tingshusparken. Den 28 juni är det tänkt att badsjön ska invigas och även om jag inte kommer att bada där i närtid så händer det något nytt och det är alltid uppiggande.

Att vara innovativ är visserligen ingen prestation men alternativet är värre och direkt förödande. Var förvissad om att alla människor med nya idéer möts med skepsis, i alla fall till en början. Inget är så enkelt som att slå vakt om det som alltid har varit.

Gammalt och nytt, förvaltande eller nybyggnation kommer alltid att stå emot varandra. Men det går inte att nostalgiskt längta tillbaka till tider som sedan länge är borta. De som för övrigt vill ha just nostalgi får i alla fall sin badsjö tillbaka.

Ingen människa, inte ens politiker eller företagare, blir som bekant profet i sin egen stad.

HISSA – Sommar, sol och värme. Härligt.

DISSA – Att TV4 Sport har försvunnit ur mitt utbud.

Nu är sommaren här – för att stanna.

Låt oss i alla fall hoppas det.

Det är få saker som går upp mot att njuta i solskenet på någon av alla uteserveringar som reser sig på och kring stadens gator och torg.

I den meningen är Skövde, en av alla dessa mellanstora mellansvenska städer för att relatera till musikern Tomas Andersson Wij, en trevlig sommarstad. Visserligen saknas närheten till vatten i stadskärnan som enligt min mening tillför ytterligare en dimension, men en levande sommarstad behöver kaféer och krogar som flyttar ut sina serveringar utomhus.

Låter det alltför självbelåtet. Ursäkta i så fall men ibland får man vara självgod och se positivt på saker och ting eftersom det råkar vara härligt.

Med tanke på Skövdes storlek är utbudet med allehanda uteserveringar förvånansvärt stort även om det självfallet har sina begränsningar. Jag skulle gärna se ännu fler uteserveringar kring Hertig Johans torg för att göra stadskärnan än mer pulserande och levande.

Skövde växer och ska växa än mer om våra lokala politiker får som de vill. Målet som är satt är att vi ska bli 60 000 invånare till år 2025. Jag är ambivalent till sådana mål. Dels tycker jag att det är bra med visioner i tider när det närmast har blivit något fult men dels tycker jag att det är förlegat med olika siffermål utifrån en årtalsexercis.

Men å andra sidan. Jag bor hellre i en kommun och jag är hellre skattebetalare i en kommun som satsar och vill växa än i en kommun som i realiteten stagnerar eller i bästa fall rör sig i sidled.

Det är av långsiktigt avgörande betydelse att skapa förutsättningar för ett samhälle att utvecklas. Därför anser jag att man ska ta till vara alla privata aktörers engagemang och ekonomiska medel från de som vill vara med och föra oss framåt och in i framtiden.

Jag välkomnar därför byggnadsnämndens förslag att bygga en ny byggnad för bostäder vid det gamla tingshuset. Det behövs nya lägenheter inte bara i Skövdes utkant utan även i de centrala delarna av staden.

Satsningen i Boulognerskogen med badsjö blir något av en kompromiss till de som vill ha kvar tingshusparken. Den 28 juni är det tänkt att badsjön ska invigas och även om jag inte kommer att bada där i närtid så händer det något nytt och det är alltid uppiggande.

Att vara innovativ är visserligen ingen prestation men alternativet är värre och direkt förödande. Var förvissad om att alla människor med nya idéer möts med skepsis, i alla fall till en början. Inget är så enkelt som att slå vakt om det som alltid har varit.

Gammalt och nytt, förvaltande eller nybyggnation kommer alltid att stå emot varandra. Men det går inte att nostalgiskt längta tillbaka till tider som sedan länge är borta. De som för övrigt vill ha just nostalgi får i alla fall sin badsjö tillbaka.

Ingen människa, inte ens politiker eller företagare, blir som bekant profet i sin egen stad.

HISSA – Sommar, sol och värme. Härligt.

DISSA – Att TV4 Sport har försvunnit ur mitt utbud.

  • Linus Hellman

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.