23 aug 2014 04:00

23 jan 2015 15:48

Karin Långström Vinge: Viktigt med passion

I veckan var vi några medarbetare i kyrkan på studiebesök på Fryshuset i Stockholm. Som många andra organisationer och föreningar som arbetar med barn och ungdomar känner vi oss inspirerade av deras metoder och förhållningssätt gentemot medmänniskorna.

Fryshuset är ett ungdomscentrum i Stockholm, men är alltså mycket mer än en fritidsgård. Idag bedrivs verksamhet i fyra städer och fler är på gång. De projekt som kanske är mest kända för allmänheten är Exit (för avhoppare inom vitmaktrörelser), Lugna Gatan i kollektivtrafiken och Elektra (arbete mot hedersrelaterat förtryck och våld).

Allt utgår ifrån ungdomarna. Ungas åsikter och idéer ska tas på allvar, och alla har möjlighet att lyckas och få en chans till. Det är ett budskap som inte bara gäller ungdomar utom som vi som kommit en bit längre på vägen också behöver ta till oss. En annan tanke hos Fryshuset som jag också gärna tar med mig är idén att engagemanget alltid börjar med en passion för något. Varje människa brinner för något, eller kan komma att brinna för något. På Fryshuset kan det vara skate, basket, teater, dans, musik eller skrivande och vad det än är som ungdomen brinner för ska intresset få ta tid – tre, fyra timmar på schemat varje vecka. Passionen eller fritidsintresset ger energi och kreativitet som är grund för allt det andra som behöver göras. Att faktiskt vara bra på något är en känsla som alla människor i utanförskap behöver uppmuntras att kunna känna.

Framför allt behöver vi som samhälle (kommunerna behöver satsa mer pengar) och individer (vi som har inflytande över vår tid kanske skulle prioritera annorlunda) lägga mer resurser på förebyggande arbete. Egentligen är det ganska enkelt. Tränar vi regelbundet och äter hyfsat bra mat ökar våra möjligheter till ett gott liv och god hälsa. Fångar vi upp barn och ungdomar i utanförskap slipper de tillbringa tid på ungdomshem och anstalter.

Det är ju egentligen märkligt. Pengar till Kriminalvården verkar aldrig saknas.

En viktig förutsättning för oss alla är få känna att vi är en del av ett större sammanhang. Begreppet KASAM kommer ursprungligen från sociologen Aaron Antonovsky som identifierade faktorer som är avgörande för hur vi förmår hantera utmaningar. Det handlar om hur vi upplever det som händer – är det förutsägbart, begripligt, meningsfullt? Sammanhanget kan vara fotbollsklubben, bostadsrättsföreningen, arbetsplatsen eller syjuntan. Tyvärr fungerar också extremistiska rörelser på samma sätt. Därför behöver alla goda krafter förenas och samarbeta till det bästa. Var trivs du bäst?

Hiss: Alla som engagerar sig för barn och unga – särskilt i utanförskap

Diss: Våld, nazism och rasism

Fryshuset är ett ungdomscentrum i Stockholm, men är alltså mycket mer än en fritidsgård. Idag bedrivs verksamhet i fyra städer och fler är på gång. De projekt som kanske är mest kända för allmänheten är Exit (för avhoppare inom vitmaktrörelser), Lugna Gatan i kollektivtrafiken och Elektra (arbete mot hedersrelaterat förtryck och våld).

Allt utgår ifrån ungdomarna. Ungas åsikter och idéer ska tas på allvar, och alla har möjlighet att lyckas och få en chans till. Det är ett budskap som inte bara gäller ungdomar utom som vi som kommit en bit längre på vägen också behöver ta till oss. En annan tanke hos Fryshuset som jag också gärna tar med mig är idén att engagemanget alltid börjar med en passion för något. Varje människa brinner för något, eller kan komma att brinna för något. På Fryshuset kan det vara skate, basket, teater, dans, musik eller skrivande och vad det än är som ungdomen brinner för ska intresset få ta tid – tre, fyra timmar på schemat varje vecka. Passionen eller fritidsintresset ger energi och kreativitet som är grund för allt det andra som behöver göras. Att faktiskt vara bra på något är en känsla som alla människor i utanförskap behöver uppmuntras att kunna känna.

Framför allt behöver vi som samhälle (kommunerna behöver satsa mer pengar) och individer (vi som har inflytande över vår tid kanske skulle prioritera annorlunda) lägga mer resurser på förebyggande arbete. Egentligen är det ganska enkelt. Tränar vi regelbundet och äter hyfsat bra mat ökar våra möjligheter till ett gott liv och god hälsa. Fångar vi upp barn och ungdomar i utanförskap slipper de tillbringa tid på ungdomshem och anstalter.

Det är ju egentligen märkligt. Pengar till Kriminalvården verkar aldrig saknas.

En viktig förutsättning för oss alla är få känna att vi är en del av ett större sammanhang. Begreppet KASAM kommer ursprungligen från sociologen Aaron Antonovsky som identifierade faktorer som är avgörande för hur vi förmår hantera utmaningar. Det handlar om hur vi upplever det som händer – är det förutsägbart, begripligt, meningsfullt? Sammanhanget kan vara fotbollsklubben, bostadsrättsföreningen, arbetsplatsen eller syjuntan. Tyvärr fungerar också extremistiska rörelser på samma sätt. Därför behöver alla goda krafter förenas och samarbeta till det bästa. Var trivs du bäst?

Hiss: Alla som engagerar sig för barn och unga – särskilt i utanförskap

Diss: Våld, nazism och rasism

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.