15 nov 2014 04:00

23 jan 2015 15:54

Karin Långström: Gott för själen att fylla på med framtidstro

Ibland säger folk att de önskar att de kunde konfirmera sig igen, eftersom konfirmanderna nuförtiden verkar ha så roligt.

Det är rätt. Konfirmanderna ska ha roligt, inte så att de skrattar hela tiden, men det ska vara meningsfullt i så hög utsträckning som möjligt. Det var säkert meningsfullt förr också, men utvecklingen inom pedagogik och metodik pågår inte bara inom skolan utan också inom kyrkan. Eleverna i skolan ska utvecklas till entreprenörer, de lär sig läsa genom att inta olika roller och se och förstå en text utifrån olika perspektiv, och på samma sätt skulle det kunna gå att beskriva metodiken inom konfirmationen.

Vårt mål är inte att alla konfirmander ska börja gå i kyrkan varje söndag, men vi vill ge dem redskap för att kunna hantera livets frågor utifrån ett existentiellt perspektiv. Att vara entreprenör i sitt eget liv är att fundera kring sin egen marknadsplan – vem är jag, vad är meningen att jag ska hålla på med, vad behöver jag för att mitt liv ska funka, och vad kan jag bidra med i andras liv för att göra skillnad?

Helgen tillbringas så i Göteborg på konfirmandläger. Vi mixar arbetspass med reflektionstid och rent gemenskapsbefrämjande aktiviteter. Vi ska se Kristina från Duvemåla på Göteborgsoperan och fundera tillsammans på det där med hur livet kan bli. Och vi arbetar mycket med värderingar – FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna och en genomtänkt människosyn på kristen grund leder till aktiva ställningstaganden, och kyrkan är en av många arenor för den typen av samtal och aktioner.

Murar må byggas i världen, men murar rivs också. Varje dag krossas någon fördom i världen, någon hungrig blir mätt och en flyktingfamilj får uppehållstillstånd. Det kan vara lätt att fastna i negativa tidningsrubriker och dystra framtidsprognoser, och därför är det gott för själen att fylla på med positivitet och framtidstro. Alla citat om ljus kan verka klyschiga, men jag gillar ändå den där låten som kommer tillbaka på radion så här års.... Tänd ett ljus, och låt det brinna. Låt aldrig hoppet försvinna. Det är mörkt nu...men det blir ljusare igen. Tänd ett ljus för allt du tror på. För den här planeten vi bor på..tänd ett ljus för jordens barn.

Karin Långström Vinge

Hiss: Snart dags att plocka fram adventsljusstakarna!

Diss:Mörker,regn och kyla. Längtar efter snö!

Ibland säger folk att de önskar att de kunde konfirmera sig igen, eftersom konfirmanderna nuförtiden verkar ha så roligt.

Det är rätt. Konfirmanderna ska ha roligt, inte så att de skrattar hela tiden, men det ska vara meningsfullt i så hög utsträckning som möjligt. Det var säkert meningsfullt förr också, men utvecklingen inom pedagogik och metodik pågår inte bara inom skolan utan också inom kyrkan. Eleverna i skolan ska utvecklas till entreprenörer, de lär sig läsa genom att inta olika roller och se och förstå en text utifrån olika perspektiv, och på samma sätt skulle det kunna gå att beskriva metodiken inom konfirmationen.

Vårt mål är inte att alla konfirmander ska börja gå i kyrkan varje söndag, men vi vill ge dem redskap för att kunna hantera livets frågor utifrån ett existentiellt perspektiv. Att vara entreprenör i sitt eget liv är att fundera kring sin egen marknadsplan – vem är jag, vad är meningen att jag ska hålla på med, vad behöver jag för att mitt liv ska funka, och vad kan jag bidra med i andras liv för att göra skillnad?

Helgen tillbringas så i Göteborg på konfirmandläger. Vi mixar arbetspass med reflektionstid och rent gemenskapsbefrämjande aktiviteter. Vi ska se Kristina från Duvemåla på Göteborgsoperan och fundera tillsammans på det där med hur livet kan bli. Och vi arbetar mycket med värderingar – FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna och en genomtänkt människosyn på kristen grund leder till aktiva ställningstaganden, och kyrkan är en av många arenor för den typen av samtal och aktioner.

Murar må byggas i världen, men murar rivs också. Varje dag krossas någon fördom i världen, någon hungrig blir mätt och en flyktingfamilj får uppehållstillstånd. Det kan vara lätt att fastna i negativa tidningsrubriker och dystra framtidsprognoser, och därför är det gott för själen att fylla på med positivitet och framtidstro. Alla citat om ljus kan verka klyschiga, men jag gillar ändå den där låten som kommer tillbaka på radion så här års.... Tänd ett ljus, och låt det brinna. Låt aldrig hoppet försvinna. Det är mörkt nu...men det blir ljusare igen. Tänd ett ljus för allt du tror på. För den här planeten vi bor på..tänd ett ljus för jordens barn.

Karin Långström Vinge

Hiss: Snart dags att plocka fram adventsljusstakarna!

Diss:Mörker,regn och kyla. Längtar efter snö!

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.