31 jan 2015 05:00

31 jan 2015 05:00

Vild kunskap lockar fram teknikhjältar

I dag pratas det mer och mer om ”vild kunskap”, kunskap som inte kan läras ut men som kan läras in genom erfarenhet och upplevelse.

Examen från gymnasieskola, yrkeshögskola eller högre utbildning gör unga vuxna sökbara - vild kunskap gör dem kontrakterbara, som anställda eller företagare. Var finns då den vilda kunskapen?

I Sverige misslyckas vart femte rekryteringsförsök enligt mätningar från Svenskt Näringsliv. Jag hör ofta företagare tala om att utbildning inte räcker. Företagare som med ljus och lykta söker efter, inte bara utbildade utan även, erfarna personer. Om så inte erfarna i alla fall personer att anställa med arbetslivserfarenhet. Det räcker inte att utbilda sig - om utbildning endast sker i skolmiljö med skolboksexempel.

Framgångsrika utbildningar, där elever och studenter efter examen är attraktiva på arbetsmarknaden kännetecknas ofta av samverkan mellan skola, näringsliv och samhälle. De kännetecknas av att utbildningen sker i verkligheten. Det är nödvändigt att befinna sig runt professionella människor för att lära sig det där lilla extra, för att komma åt den vilda kunskapen.

Därför är betydelsen av praktik och företagskontakter oerhört stor. Från studiebesök och vuxenkontakt tidigt i livet till arbetsplatsförlagt lärande och projektarbeten under senare studier. Dessa kontakter är även betydelsefulla för lärare. Lärare är bra på att utbilda elever men om barn och ungdomar inte har en utbildning i verkligheten finns igen verklighet att längta till.

Det är när elever får chans att befinna sig i en verklighetsanknuten miljö under en längre tid som de bygger erfarenhet. Det är när de ges chans att ompröva och befästa sina nyvunna kunskaper som de tillskansar sig vild kunskap. På samma sätt är det relevant för yrkesverksamma att lära sig av ungdomarnas vilda kunskap.

Det teknikcollegecertifierade industritekniska programmet öppnar hela världen för elever som kan välja arbetsfält och får jobba med otroligt varierande arbetsuppgifter. Barn och ungdomar behöver möta företag för att förstå vilka oändliga möjligheter de har framför sig; ännu en anledning till att företagskontakt är så viktigt. Först då kan de känna sig som de teknikhjältar de faktiskt är.

Var finns då den vilda kunskapen? Den vilda kunskapen finns hos dig och mig.

Examen från gymnasieskola, yrkeshögskola eller högre utbildning gör unga vuxna sökbara - vild kunskap gör dem kontrakterbara, som anställda eller företagare. Var finns då den vilda kunskapen?

I Sverige misslyckas vart femte rekryteringsförsök enligt mätningar från Svenskt Näringsliv. Jag hör ofta företagare tala om att utbildning inte räcker. Företagare som med ljus och lykta söker efter, inte bara utbildade utan även, erfarna personer. Om så inte erfarna i alla fall personer att anställa med arbetslivserfarenhet. Det räcker inte att utbilda sig - om utbildning endast sker i skolmiljö med skolboksexempel.

Framgångsrika utbildningar, där elever och studenter efter examen är attraktiva på arbetsmarknaden kännetecknas ofta av samverkan mellan skola, näringsliv och samhälle. De kännetecknas av att utbildningen sker i verkligheten. Det är nödvändigt att befinna sig runt professionella människor för att lära sig det där lilla extra, för att komma åt den vilda kunskapen.

Därför är betydelsen av praktik och företagskontakter oerhört stor. Från studiebesök och vuxenkontakt tidigt i livet till arbetsplatsförlagt lärande och projektarbeten under senare studier. Dessa kontakter är även betydelsefulla för lärare. Lärare är bra på att utbilda elever men om barn och ungdomar inte har en utbildning i verkligheten finns igen verklighet att längta till.

Det är när elever får chans att befinna sig i en verklighetsanknuten miljö under en längre tid som de bygger erfarenhet. Det är när de ges chans att ompröva och befästa sina nyvunna kunskaper som de tillskansar sig vild kunskap. På samma sätt är det relevant för yrkesverksamma att lära sig av ungdomarnas vilda kunskap.

Det teknikcollegecertifierade industritekniska programmet öppnar hela världen för elever som kan välja arbetsfält och får jobba med otroligt varierande arbetsuppgifter. Barn och ungdomar behöver möta företag för att förstå vilka oändliga möjligheter de har framför sig; ännu en anledning till att företagskontakt är så viktigt. Först då kan de känna sig som de teknikhjältar de faktiskt är.

Var finns då den vilda kunskapen? Den vilda kunskapen finns hos dig och mig.

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.