19 feb 2015 06:00

19 feb 2015 15:39

Jagande hundar och bajs som retar

Fråga SLA

Lösspringande hundar som jagar rådjur har upprört en läsare som ofta märker av detta i närheten av Rhododendrondalen på Billingsluttningen.

Flera gånger har hon sett hur rådjur blivit bitna och stressade av hundar och vill uppmana alla att hålla sina hundar kopplade och tänka på att skydda rådjuren och de kid som snart kommer att födas. Djuren kan faktiskt dö av bara stressen det innebär att bli jagad. Särskilt besvärligt har rådjuren när det är snö och det dessutom blir skare som håller för hundar men inte för rådjuren.

Och visst är det så att även vanligtvis snälla och lugna hundar kan förvandlas till vilddjur när de ser ett villebråd och jaktinstinkten vaknar. Då är det inte lätt att få stopp ens på den lydigaste hund.

Hundägarens förpliktelser framgår av Lag 2007:1150 om tillsyn över hundar och katter. Så här står det om lösspringande hundar:

• Lagen föreskriver att hundar och katter ska hållas under sådan tillsyn och skötas på ett sådant sätt som med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter.

• En lös hund som befinner sig på område där lantbruksdjur finns får infångas och om inte det går och det är nödvändigt för att förhindra skada på djuren, dödas av den som äger eller vårdar lantbruksdjuren. Detsamma gäller om en hund springer lös i ett område där det finns vilt. Då får jakträttsinnehavaren eller någon som företräder honom eller henne alternativt polismyndigheten ta hand om hunden. Kan inte hunden tas om hand får polismyndigheten avliva hunden om det är försvarligt med hänsyn till omständigheterna i övrigt.

• Under tiden 1 mars t.o.m. 20 augusti ska hundar hållas under sådan tillsyn att de hindras från att springa lösa i marker där det finns vilt, under den övriga tiden av året ska de hållas under sådan tillsyn att de hindras från att driva eller förfölja vilt, när de inte används vid jakt.

Hundbajs

När vi nu ändå är inne på ämnet hundar är det flera läsare som klagat på att många hundägare inte tar upp bajset efter sina jyckar. Därför är det kanske idé att klargöra vad som gäller i detta ämne.

I de allmänna lokala ordningsföreskrifterna för Skövde kommun står bland annat följande:

Under vistelse utomhus på offentlig plats skall hund hållas under tillsyn. Därvid ska särskilt iakttagas:

• Att hunden inte förorenar trottoarer, parkvägar, torg och andra platser som används av gående, och inte heller rabatter och anlagda gräsytor.

• Att hunden inte får vistas på begravningsplats, lekplats eller badplats.

• Föroreningar efter hundar ska plockas upp från gångbanor eller annat för gångtrafiken upplåtet område och från gräsmattor inom parkmark samt från torg och rabatter.

Det blev mycket lagar och regler den här gången men om alla följer dem så tror jag att vi hundägare får lite mindre skäll, kanske inte från våra hundar men från irriterade medmänniskor!

Flera gånger har hon sett hur rådjur blivit bitna och stressade av hundar och vill uppmana alla att hålla sina hundar kopplade och tänka på att skydda rådjuren och de kid som snart kommer att födas. Djuren kan faktiskt dö av bara stressen det innebär att bli jagad. Särskilt besvärligt har rådjuren när det är snö och det dessutom blir skare som håller för hundar men inte för rådjuren.

Och visst är det så att även vanligtvis snälla och lugna hundar kan förvandlas till vilddjur när de ser ett villebråd och jaktinstinkten vaknar. Då är det inte lätt att få stopp ens på den lydigaste hund.

Hundägarens förpliktelser framgår av Lag 2007:1150 om tillsyn över hundar och katter. Så här står det om lösspringande hundar:

• Lagen föreskriver att hundar och katter ska hållas under sådan tillsyn och skötas på ett sådant sätt som med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter.

• En lös hund som befinner sig på område där lantbruksdjur finns får infångas och om inte det går och det är nödvändigt för att förhindra skada på djuren, dödas av den som äger eller vårdar lantbruksdjuren. Detsamma gäller om en hund springer lös i ett område där det finns vilt. Då får jakträttsinnehavaren eller någon som företräder honom eller henne alternativt polismyndigheten ta hand om hunden. Kan inte hunden tas om hand får polismyndigheten avliva hunden om det är försvarligt med hänsyn till omständigheterna i övrigt.

• Under tiden 1 mars t.o.m. 20 augusti ska hundar hållas under sådan tillsyn att de hindras från att springa lösa i marker där det finns vilt, under den övriga tiden av året ska de hållas under sådan tillsyn att de hindras från att driva eller förfölja vilt, när de inte används vid jakt.

Hundbajs

När vi nu ändå är inne på ämnet hundar är det flera läsare som klagat på att många hundägare inte tar upp bajset efter sina jyckar. Därför är det kanske idé att klargöra vad som gäller i detta ämne.

I de allmänna lokala ordningsföreskrifterna för Skövde kommun står bland annat följande:

Under vistelse utomhus på offentlig plats skall hund hållas under tillsyn. Därvid ska särskilt iakttagas:

• Att hunden inte förorenar trottoarer, parkvägar, torg och andra platser som används av gående, och inte heller rabatter och anlagda gräsytor.

• Att hunden inte får vistas på begravningsplats, lekplats eller badplats.

• Föroreningar efter hundar ska plockas upp från gångbanor eller annat för gångtrafiken upplåtet område och från gräsmattor inom parkmark samt från torg och rabatter.

Det blev mycket lagar och regler den här gången men om alla följer dem så tror jag att vi hundägare får lite mindre skäll, kanske inte från våra hundar men från irriterade medmänniskor!

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.