21 mar 2015 04:00

21 mar 2015 04:00

Drömmen om det perfekta samhället lever

Tänk dig ett samhälle utan människor med funktionsnedsättningar eller sjukdomar. Tänk dig att alla är friska och starka, alltid på topp och presterar hundraprocentigt alla dagar om året. Ingen behöver glasögon eller hörapparat. Inhalatorer för astmatiker, huvudvärkstabletter eller rullstolar är ett minne blott. Det låter rätt knepigt, eller hur? Men drömmen om det perfekta samhället lever, och då och då påminns man om vilka konsekvenser det får. Vad är önskvärt och vad är icke? Diskussionen om fosterdiagnostik tar ny fart emellanåt.

Forskning visar att det år 2030 inte kommer att existera några människor med Downs syndrom, för redan i dag aborteras nio av tio ofödda med denna kromosomförändring.

Det så kallade KUB-testet, som också finns i Sverige sedan några år tillbaka, innebär enligt vårdgivaren att de blivande föräldrarna får information om sitt foster. Men det är inte hela sanningen. Man letar aktivt efter vad man beskriver som avvikelser, och särskilt nämns Downs syndrom i dessa sammanhang. Kopplingen fosterdiagnostik och abort är etiskt problematiskt, eftersom det handlar om den fria aborträtten (vilken jag värnar) i relation till den oföddes människovärde. Då handlar det inte längre om att avbryta en graviditet, utan dessutom om att avbryta en graviditet på grund av att man aktivt väljer bort ett barn med Downs syndrom eller något annat funktionshinder.

Det måste vara vars och ens fria val, säger någon. Absolut. Men konsekvenserna av att kunna välja måste ibland ifrågasättas. Någon debattör menar att vi i framtiden inte bara ska kunna leta efter och därmed kunna välja bort barn med Downs syndrom, utan också andra avvikelser som kan spåras genetiskt. Vem får finnas?

I dag, den 21/3, är det Internationella Downs Syndromdagen, World Down Syndrome Day. Dagen är vald eftersom personer med Downs syndrom har tre av kromosom nummer 21.

Många firar dagen med att sätta på sig udda strumpor, för att påminna om att olika är bra! På Instagram och Facebook och andra sociala medier finns hashtaggen #rockadinasockar där många lägger upp bilder på sina udda strumpor.

Människovärdet får aldrig någonsin knytas till våra förmågor, våra utseenden eller egenskaper. Annorlunda är bra och kanske ska vi skrota begreppet funktionsnedsättning och istället tala om funktionsvariationer?

 

Hiss: Trots solförmörkelse såg det ganska ljust ut!

Diss: Vårens bakslag känns så onödiga.

Tänk dig ett samhälle utan människor med funktionsnedsättningar eller sjukdomar. Tänk dig att alla är friska och starka, alltid på topp och presterar hundraprocentigt alla dagar om året. Ingen behöver glasögon eller hörapparat. Inhalatorer för astmatiker, huvudvärkstabletter eller rullstolar är ett minne blott. Det låter rätt knepigt, eller hur? Men drömmen om det perfekta samhället lever, och då och då påminns man om vilka konsekvenser det får. Vad är önskvärt och vad är icke? Diskussionen om fosterdiagnostik tar ny fart emellanåt.

Forskning visar att det år 2030 inte kommer att existera några människor med Downs syndrom, för redan i dag aborteras nio av tio ofödda med denna kromosomförändring.

Det så kallade KUB-testet, som också finns i Sverige sedan några år tillbaka, innebär enligt vårdgivaren att de blivande föräldrarna får information om sitt foster. Men det är inte hela sanningen. Man letar aktivt efter vad man beskriver som avvikelser, och särskilt nämns Downs syndrom i dessa sammanhang. Kopplingen fosterdiagnostik och abort är etiskt problematiskt, eftersom det handlar om den fria aborträtten (vilken jag värnar) i relation till den oföddes människovärde. Då handlar det inte längre om att avbryta en graviditet, utan dessutom om att avbryta en graviditet på grund av att man aktivt väljer bort ett barn med Downs syndrom eller något annat funktionshinder.

Det måste vara vars och ens fria val, säger någon. Absolut. Men konsekvenserna av att kunna välja måste ibland ifrågasättas. Någon debattör menar att vi i framtiden inte bara ska kunna leta efter och därmed kunna välja bort barn med Downs syndrom, utan också andra avvikelser som kan spåras genetiskt. Vem får finnas?

I dag, den 21/3, är det Internationella Downs Syndromdagen, World Down Syndrome Day. Dagen är vald eftersom personer med Downs syndrom har tre av kromosom nummer 21.

Många firar dagen med att sätta på sig udda strumpor, för att påminna om att olika är bra! På Instagram och Facebook och andra sociala medier finns hashtaggen #rockadinasockar där många lägger upp bilder på sina udda strumpor.

Människovärdet får aldrig någonsin knytas till våra förmågor, våra utseenden eller egenskaper. Annorlunda är bra och kanske ska vi skrota begreppet funktionsnedsättning och istället tala om funktionsvariationer?

 

Hiss: Trots solförmörkelse såg det ganska ljust ut!

Diss: Vårens bakslag känns så onödiga.

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.