27 jun 2015 06:00

27 jun 2015 06:00

Hämnd som motiv har kortsiktig effekt

KARIN LÅNGSTRÖM VINGE

Vet du om de har erkänt än?

Personen jag möter syftar naturligtvis på de två bröder som sitter häktade och misstänkta för mord. Jag svarar att enligt tidningarna så förnekar de brott. Jaha, säger personen, det är bättre om Sverige inför tortyr, så vi får ett erkännande snabbt. Men alltså, börjar jag argumentera, är det ett självändamål att de erkänner? Är det inte viktigare att det finns bevisning och sånt där, ett erkännande framtvingat under tortyr är väl ändå inget eftersträvansvärt?

Jodå, säger personen. Det är viktigt att det blir klart så tar man dödsstraff på dem sen. Kistar man någon, så har man ingen rätt att leva.

Att kista någon är alltså förortsslang för att mörda någon. Och den teori som här framförs, vedergällningsprincipen om hämnd och öga för öga är inte bara en idé som förfäktas i diktaturer som Saudiarabien, Iran och Kina eller i för den skull demokratier som USA, utan också av 20 procent av svenska befolkningen. Bland gymnasieungdomar är siffran 40 %.

Jag tar mig tid att prata lite mer med personen som tycker att det är viktigare att få någon dömd alls än att det är rätt personer som blir dömda. Jag frågar om hans argument för dödstraff och berättar mina argument mot dödsstraff. Jag har länge intresserat mig för mänskliga rättigheter och tar gärna tillfällen i akt att belysa dessa frågor med personer med olika livsåskådningar, religioner och andra referenser.

Juridik är ett område som i hög grad omgärdas av allmänhetens känslomässiga bedömningar. Om det vore ditt barn, skulle inte du tycka... är ett vanligt argument när det kommer till straffrättsliga principer. Men i ett samhälle präglat av humanism (jag skriver inte kristna värderingar eftersom somliga kristna förespråkar dödsstraff) bör rationella överväganden vara det som styr vårt rättssamhälle. Och därför är dödsstraff också förbjudet i svensk grundlag.

Att staten tar livet av en mördare innebär inte att mördarens offer får sitt liv tillbaka. Hämnd är ett motiv som har ytterst kortsiktig effekt. Dödsstraffet har heller ingen brottsförebyggande effekt. I de flesta fall omges grova våldsbrott av droger, och sällan är dessa förövare kompetenta eller rationella nog att göra en riskbedömning och konsekvensanalys innan mordet begås. Och att döma en terrorist med himlen för ögonen är att slå in öppna dörrar eftersom denne redan från början är beredd att dö för sin sak.

Jag är inte säker på att jag övertygade personen jag talade med. Men jag gjorde i alla fall ett demokratiskt försök.

Hiss: Amnesty och andra organisationer som arbetar för mänskliga rättigheter

Diss: Ganska givet med tanke på temat för dagen...tortyr och dödsstraff.

Personen jag möter syftar naturligtvis på de två bröder som sitter häktade och misstänkta för mord. Jag svarar att enligt tidningarna så förnekar de brott. Jaha, säger personen, det är bättre om Sverige inför tortyr, så vi får ett erkännande snabbt. Men alltså, börjar jag argumentera, är det ett självändamål att de erkänner? Är det inte viktigare att det finns bevisning och sånt där, ett erkännande framtvingat under tortyr är väl ändå inget eftersträvansvärt?

Jodå, säger personen. Det är viktigt att det blir klart så tar man dödsstraff på dem sen. Kistar man någon, så har man ingen rätt att leva.

Att kista någon är alltså förortsslang för att mörda någon. Och den teori som här framförs, vedergällningsprincipen om hämnd och öga för öga är inte bara en idé som förfäktas i diktaturer som Saudiarabien, Iran och Kina eller i för den skull demokratier som USA, utan också av 20 procent av svenska befolkningen. Bland gymnasieungdomar är siffran 40 %.

Jag tar mig tid att prata lite mer med personen som tycker att det är viktigare att få någon dömd alls än att det är rätt personer som blir dömda. Jag frågar om hans argument för dödstraff och berättar mina argument mot dödsstraff. Jag har länge intresserat mig för mänskliga rättigheter och tar gärna tillfällen i akt att belysa dessa frågor med personer med olika livsåskådningar, religioner och andra referenser.

Juridik är ett område som i hög grad omgärdas av allmänhetens känslomässiga bedömningar. Om det vore ditt barn, skulle inte du tycka... är ett vanligt argument när det kommer till straffrättsliga principer. Men i ett samhälle präglat av humanism (jag skriver inte kristna värderingar eftersom somliga kristna förespråkar dödsstraff) bör rationella överväganden vara det som styr vårt rättssamhälle. Och därför är dödsstraff också förbjudet i svensk grundlag.

Att staten tar livet av en mördare innebär inte att mördarens offer får sitt liv tillbaka. Hämnd är ett motiv som har ytterst kortsiktig effekt. Dödsstraffet har heller ingen brottsförebyggande effekt. I de flesta fall omges grova våldsbrott av droger, och sällan är dessa förövare kompetenta eller rationella nog att göra en riskbedömning och konsekvensanalys innan mordet begås. Och att döma en terrorist med himlen för ögonen är att slå in öppna dörrar eftersom denne redan från början är beredd att dö för sin sak.

Jag är inte säker på att jag övertygade personen jag talade med. Men jag gjorde i alla fall ett demokratiskt försök.

Hiss: Amnesty och andra organisationer som arbetar för mänskliga rättigheter

Diss: Ganska givet med tanke på temat för dagen...tortyr och dödsstraff.

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.