03 sep 2015 04:00

03 sep 2015 04:00

När systemet är helt förlegat

LINUS HELLMAN

Det svenska alkoholmonopolet är helt från anno dazumal och är en kvarleva från ett gammalt århundrades förbudspolitik som står i bjärt kontrast till synen på en modern och självständig medborgare som tar ansvar för sitt eget handlande.

Att köpa alkohol och mat i samma butik är en självklarhet i de flesta länder och borde vara så även i Sverige.

Alkoholmonopolet är orimligt och förlegat. Det strider mot både sunt förnuft och rättskänsla. Det är en obsolet företeelse från en svunnen tid som sedan länge är borta.

Det är hög tid att avskaffa Systembolaget, att förpassa detaljhandelsmonopolet till det förgångna och därmed även släppa fram andra aktörer på marknaden.

Det är huvudlöst att genom lagar, regelverk och skatter tvinga folk att i större utsträckning än vad de annars skulle göra åka utomlands för att köpa de varor som de självfallet borde inhandla i sina egna hemländer.

Norrmän ska inte behöva åka till Sverige för att köpa sina drycker på samma sätt som svenskar inte ska behöva åka till Tyskland för att köpa samma varor.

Jag hyser ingen större förkärlek till statligt ägande mer än vad som är nödvändigt. Jag tvingas dock konstatera att de stora vinnarna på denna ordning är de utländska spritbutiksägarna, smugglarna och langarna. Så ska det väl ändå inte vara?

Men så ser de faktiska omständigheterna ut. Tack vare EU har detta förmynderi kunnat luckras upp något, ty efter ett beslut i EU-domstolen för några år sedan går det numera i alla fall att beställa alkohol från andra EU-länder via nätet.

Det finns även intressanta tendenser till en större uppluckring av detta ohållbara system. Åsikter om att tillåta gårdsförsäljning dyker ofta upp och nyligen gick också en styrelseledamot i Systembolaget ut med att han ville se förändrade öppettider.

Jag minns hur det bullrades och larmades när Systembolaget möjliggjorde hemleverans för några år sedan. Det skulle leda till en större tillgänglighet som skulle öka alkoholskadorna hette det. Så har inte skett men dessa kritiker hörs oavsett vilka åtgärder som vidtas för att modernisera en i längden orimlig konstruktion.

Vidare behöver vi också en enhetlig beskattning av alkoholhaltiga drycker i Europa precis som är fallet för andra varor inom EU. Därmed skulle våra höga och bisarra skatter sänkas till en mer rimlig europeisk nivå.

Alkoholpolitiken är ett känsligt område men bör inte överlåtas till nykterhetsrörelsen alla propagandister. Precis som en trasig klocka visar rätt två gånger om dygnet finns det saker som är värda att ta till sig från alla monopolivrare, men vid vidare eftertanke förefaller dessa som föga relevanta. De som är beroende av alkohol och som verkligen vill ha tag på dessa drycker tillskansar sig dem även om vi skulle förbjuda varorna. Desto viktigare är att upptäcka och hjälpa dessa människor i tid innan de har hunnit utveckla ett missbruk.

Vidare är det en föråldrad syn att påstå att bara Systembolaget kan erbjuda god service. Vad är det för syn på privat ägande? Tänk om detta resonemang hade fått råda kring andra saker, ty då hade staten styrt allt och offentliga monopol hade varit allenarådande.

Jag är övertygad om att Systembolaget lever på övertid och att systemet så småningom kommer att avskaffas men det lär precis som så många andra monopol i det här landet ske i sista stund.

Tänk om något politiskt parti kunde gå i bräschen för en avveckling?

Att tillåta gårdsförsäljning skulle vara ett steg i rätt riktning.

Att utöka Systembolagets öppettider och införa söndagsöppet vore en lika eftertraktad åtgärd.

Låt det bara inte dröja alltför länge.

Till dess gäller synsättet som en närstående till mig elegant uttrycker det: Systemet är utmärkt för det ger mig ytterligare en anledning till att då och då åka utomlands.

Alkoholmonopolet är orimligt och förlegat. Det strider mot både sunt förnuft och rättskänsla. Det är en obsolet företeelse från en svunnen tid som sedan länge är borta.

Det är hög tid att avskaffa Systembolaget, att förpassa detaljhandelsmonopolet till det förgångna och därmed även släppa fram andra aktörer på marknaden.

Det är huvudlöst att genom lagar, regelverk och skatter tvinga folk att i större utsträckning än vad de annars skulle göra åka utomlands för att köpa de varor som de självfallet borde inhandla i sina egna hemländer.

Norrmän ska inte behöva åka till Sverige för att köpa sina drycker på samma sätt som svenskar inte ska behöva åka till Tyskland för att köpa samma varor.

Jag hyser ingen större förkärlek till statligt ägande mer än vad som är nödvändigt. Jag tvingas dock konstatera att de stora vinnarna på denna ordning är de utländska spritbutiksägarna, smugglarna och langarna. Så ska det väl ändå inte vara?

Men så ser de faktiska omständigheterna ut. Tack vare EU har detta förmynderi kunnat luckras upp något, ty efter ett beslut i EU-domstolen för några år sedan går det numera i alla fall att beställa alkohol från andra EU-länder via nätet.

Det finns även intressanta tendenser till en större uppluckring av detta ohållbara system. Åsikter om att tillåta gårdsförsäljning dyker ofta upp och nyligen gick också en styrelseledamot i Systembolaget ut med att han ville se förändrade öppettider.

Jag minns hur det bullrades och larmades när Systembolaget möjliggjorde hemleverans för några år sedan. Det skulle leda till en större tillgänglighet som skulle öka alkoholskadorna hette det. Så har inte skett men dessa kritiker hörs oavsett vilka åtgärder som vidtas för att modernisera en i längden orimlig konstruktion.

Vidare behöver vi också en enhetlig beskattning av alkoholhaltiga drycker i Europa precis som är fallet för andra varor inom EU. Därmed skulle våra höga och bisarra skatter sänkas till en mer rimlig europeisk nivå.

Alkoholpolitiken är ett känsligt område men bör inte överlåtas till nykterhetsrörelsen alla propagandister. Precis som en trasig klocka visar rätt två gånger om dygnet finns det saker som är värda att ta till sig från alla monopolivrare, men vid vidare eftertanke förefaller dessa som föga relevanta. De som är beroende av alkohol och som verkligen vill ha tag på dessa drycker tillskansar sig dem även om vi skulle förbjuda varorna. Desto viktigare är att upptäcka och hjälpa dessa människor i tid innan de har hunnit utveckla ett missbruk.

Vidare är det en föråldrad syn att påstå att bara Systembolaget kan erbjuda god service. Vad är det för syn på privat ägande? Tänk om detta resonemang hade fått råda kring andra saker, ty då hade staten styrt allt och offentliga monopol hade varit allenarådande.

Jag är övertygad om att Systembolaget lever på övertid och att systemet så småningom kommer att avskaffas men det lär precis som så många andra monopol i det här landet ske i sista stund.

Tänk om något politiskt parti kunde gå i bräschen för en avveckling?

Att tillåta gårdsförsäljning skulle vara ett steg i rätt riktning.

Att utöka Systembolagets öppettider och införa söndagsöppet vore en lika eftertraktad åtgärd.

Låt det bara inte dröja alltför länge.

Till dess gäller synsättet som en närstående till mig elegant uttrycker det: Systemet är utmärkt för det ger mig ytterligare en anledning till att då och då åka utomlands.

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.