09 okt 2015 04:00

09 okt 2015 04:00

Är det dags fören lokal chef?

ALF EHN

Skaraborgs sjukhus söker en ny sjukhusdirektör.

Eller rättare sagt: Regionen söker en ny direktör till Skas.

Varför inte en person som kan prata med skaraborgarna på skaraborgarnas vis?

Inte sedan 2005, då Sten Axelsson slutade, har Skaraborgs sjukhus haft en direktör som är från just Skaraborg. Skövdebon Sten Axelsson efterträddes av Birgitta Molin Mellander från Göteborg. Hon pendlade till jobbet under åtta år och 2014 tog Lars Johansson, som veckopendlar från Karlskrona, över stafettpinnen. Efter nyår är det slut med det. Johanssons privata situation gör att han inte orkar med resorna.

Ingen skugga ska falla på de två, men det är inte lätt att pendla till ett så utsatt och intensivt arbete.

Nu håller regiondirektören Ann-Sofi Lodin på med rekryteringen. Alla väntar spänt på lösningen; om det blir någon utifrån eller en lokal kraft. Jag vet att många i verksamheterna skulle föredra det sistnämnda.

Skaraborgs sjukhus är en komplex organisation, som innehåller massor av olika verksamheter. De i sin tur har skiftande förutsättningar och kulturer. Några finns dessutom på fyra ställen (Skövde, Falköping, Mariestad och Lidköping).

En bakgrund i Skas, eller i någon av verksamheterna (kommun eller primärvård) som gränsar till sjukhusets, behöver inte vara någon nackdel.

Tvärtom; det är en fördel att börja ett så krävande jobb och redan känna till de strukturer – både officiella och inofficiella – som finns.

I synnerhet med tanke på Skas utsatta ekonomiska läge; de röda siffrorna stressar regionledningen, den lokala styrelsen och Skas-ledningen. En känd och påläst direktör, som inte behöver någon längre introduktion, har större förutsättningar att få acceptans för de beslut som kommer att behövas för att komma tillrätta med underskottet.

Betydelsen av att vara en del i ett lokalt nätverk, gå ned på staden en lördagsförmiddag, tjata med folk och redan vara en profil i bygden, ska inte underskattas.

Skaraborgs sjukhus söker en ny sjukhusdirektör.

Eller rättare sagt: Regionen söker en ny direktör till Skas.

Varför inte en person som kan prata med skaraborgarna på skaraborgarnas vis?

Inte sedan 2005, då Sten Axelsson slutade, har Skaraborgs sjukhus haft en direktör som är från just Skaraborg. Skövdebon Sten Axelsson efterträddes av Birgitta Molin Mellander från Göteborg. Hon pendlade till jobbet under åtta år och 2014 tog Lars Johansson, som veckopendlar från Karlskrona, över stafettpinnen. Efter nyår är det slut med det. Johanssons privata situation gör att han inte orkar med resorna.

Ingen skugga ska falla på de två, men det är inte lätt att pendla till ett så utsatt och intensivt arbete.

Nu håller regiondirektören Ann-Sofi Lodin på med rekryteringen. Alla väntar spänt på lösningen; om det blir någon utifrån eller en lokal kraft. Jag vet att många i verksamheterna skulle föredra det sistnämnda.

Skaraborgs sjukhus är en komplex organisation, som innehåller massor av olika verksamheter. De i sin tur har skiftande förutsättningar och kulturer. Några finns dessutom på fyra ställen (Skövde, Falköping, Mariestad och Lidköping).

En bakgrund i Skas, eller i någon av verksamheterna (kommun eller primärvård) som gränsar till sjukhusets, behöver inte vara någon nackdel.

Tvärtom; det är en fördel att börja ett så krävande jobb och redan känna till de strukturer – både officiella och inofficiella – som finns.

I synnerhet med tanke på Skas utsatta ekonomiska läge; de röda siffrorna stressar regionledningen, den lokala styrelsen och Skas-ledningen. En känd och påläst direktör, som inte behöver någon längre introduktion, har större förutsättningar att få acceptans för de beslut som kommer att behövas för att komma tillrätta med underskottet.

Betydelsen av att vara en del i ett lokalt nätverk, gå ned på staden en lördagsförmiddag, tjata med folk och redan vara en profil i bygden, ska inte underskattas.

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.