14 nov 2015 04:00

14 nov 2015 04:00

Tack och lov får Elin vara kvar

KRÖNIKA: KARIN LÅNGSTRÖM

Efter en tids spekulerande finns nu förslaget till ny logotype för Skövde kommun offentligt till allmänhetens beskådan och tyckande. En av spekulationerna handlade om att helgonet S:ta Elin i sekulariseringens namn skulle vara borttaget, men tack och lov får hon vara kvar som symbol för Skövde.

Ett skyddshelgon är inte endast ett objekt för andligt utövande utan är mer än så, och det har kommunens kommunikatörer tagit fasta på. De vill fokusera på Elins personlighet, eller som de tolkar hennes personlighet: som en stark kvinna med rättvisetänkande. Hjärtat finns med och vill visa att Skövde är en välkomnande stad.

 

Men vad är ett skyddshelgon egentligen? Traditionen är stark inom den romersk-katolska kyrkan (som en gång i tiden var majoritetsreligion i Sverige) och där finns skyddshelgon för de flesta länder. städer, yrken och företeelser. Uppgiften för ett skyddshelgon är att vaka över sitt objekt, men den religiöst utövande kan också be till helgonet. Helgonet anses inte ha några egna superkrafter utan agerar på uppdrag av Gud. Människor kan bli helgonförklarade efter vissa kriterier har uppfyllts.

I vår protestantiska (icke-katolska) kultur tjänar helgonen som förebilder i olika avseenden. Till exempel nämns Jungfru Marias mod att trotsa samhällets konventioner eller S:ta Birgittas engagemang och energi.

 

Men långt viktigare än sedan länge avlidna helgon är de goda gärningar som oavsett motivation görs på jorden idag. I våra tider behöver varje stad ett hjärta som ledstjärna. Vi behöver starka ledare med rättvisetänkande. Vi behöver ledare som med is i magen behöver tänka medmänsklighet med risk för budgetunderskott. Att kombinera det varma hjärtat med is i magen är en svår konst men oerhört nödvändigt för att vårt samhälle ska förbli det goda samhälle som flyktingar och fattiga EU-medborgare hör talas om.

Det är glädjande att Elin får vara med tillsammans med hjärtat. Det blir en del att leva upp till. Men Skövde kommun är inte endast några tjänstemän på stadshuset. Det är vi tillsammans. Och visst kan vi?

 

Hiss: Alla goda krafter. Heja!

Diss: Kallt regn. Gränskontroller.

Efter en tids spekulerande finns nu förslaget till ny logotype för Skövde kommun offentligt till allmänhetens beskådan och tyckande. En av spekulationerna handlade om att helgonet S:ta Elin i sekulariseringens namn skulle vara borttaget, men tack och lov får hon vara kvar som symbol för Skövde.

Ett skyddshelgon är inte endast ett objekt för andligt utövande utan är mer än så, och det har kommunens kommunikatörer tagit fasta på. De vill fokusera på Elins personlighet, eller som de tolkar hennes personlighet: som en stark kvinna med rättvisetänkande. Hjärtat finns med och vill visa att Skövde är en välkomnande stad.

 

Men vad är ett skyddshelgon egentligen? Traditionen är stark inom den romersk-katolska kyrkan (som en gång i tiden var majoritetsreligion i Sverige) och där finns skyddshelgon för de flesta länder. städer, yrken och företeelser. Uppgiften för ett skyddshelgon är att vaka över sitt objekt, men den religiöst utövande kan också be till helgonet. Helgonet anses inte ha några egna superkrafter utan agerar på uppdrag av Gud. Människor kan bli helgonförklarade efter vissa kriterier har uppfyllts.

I vår protestantiska (icke-katolska) kultur tjänar helgonen som förebilder i olika avseenden. Till exempel nämns Jungfru Marias mod att trotsa samhällets konventioner eller S:ta Birgittas engagemang och energi.

 

Men långt viktigare än sedan länge avlidna helgon är de goda gärningar som oavsett motivation görs på jorden idag. I våra tider behöver varje stad ett hjärta som ledstjärna. Vi behöver starka ledare med rättvisetänkande. Vi behöver ledare som med is i magen behöver tänka medmänsklighet med risk för budgetunderskott. Att kombinera det varma hjärtat med is i magen är en svår konst men oerhört nödvändigt för att vårt samhälle ska förbli det goda samhälle som flyktingar och fattiga EU-medborgare hör talas om.

Det är glädjande att Elin får vara med tillsammans med hjärtat. Det blir en del att leva upp till. Men Skövde kommun är inte endast några tjänstemän på stadshuset. Det är vi tillsammans. Och visst kan vi?

 

Hiss: Alla goda krafter. Heja!

Diss: Kallt regn. Gränskontroller.

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.