20 feb 2016 04:00

20 feb 2016 04:00

Pest och kolera är nytt i SD:s retorik

KARIN LÅNGSTRÖM

Jag har verkligen ingen åsikt i frågan om Alliansens förslag till satsning på Billingehus. Jag har ingen aning om vad en badanläggning eller ett konferensrum kostar eller hur kommunallagen fungerar i den delen.

Men jag är naiv nog att tro att alla detaljer är kontrollerade i förväg innan en lansering som denna når offentlighetens ljus.

Eller är det inte så?

Riskerar Alliansen i Skövde - om nu affären går i lås - att gå samma möte till öde som kommunpolitiker i andra kommuner som i efterhand blir granskade och i kölhalas i media. En effekt av att se människor i program i Uppdrag Granskning och liknande publikationer är att ingen i efterhand minns om de hade rätt eller inte. Om de verkligen hade gjort något misstag eller inte. Men de granskades i media. Och all publicitet är verkligen ingen god publicitet.

Jag bryr mig inte så mycket om ifall pulkabacken förlängs eller Blå hallen målas om. Jag tycker Billingebadet är fint som det är. Det jag tycker är vackert med Billingen är naturen, ljuset, himlen, utsikten, och luften är som bekant fri. Det skulle heller inte göra mig nånting alls om det skulle bli ett asylboende. De flesta av dem skulle dock inte uppskatta närheten till naturen (säger jag av erfarenhet), men däremot närheten till en större tätort.

Så långt inget nytt. Men i veckan uttalade sig den lokala sverigedemokraten med sin inställning till affären (vilket inte är oviktigt eftersom Alliansen behöver med sig något av oppositionspartierna) och blottade därmed sin människosyn som för en gångs skull inte endast var riktad i negativ mening mot icke - svenskfödda: Han menar att det handlar om pest eller kolera. Alltså, om jag tolkar sverigedemokraten rätt skulle det innebära att Skövde skulle förpestas om vi fick ett större asylboende, men att det skulle innebära kolera om samtliga skövdebor (men kanske de medelklassiga dito som lägger pengar på skidutrustning) fick en lite bättre friluftsanläggning.

Att både skövdeborna och flyktingarna inbegrips i begreppet pest eller kolera är nytt i sverigedemokratisk retorik. Men jag kan ha missuppfattat. Däremot läser jag i klartext vad hans farhåga är om det blir asylboende: vanliga skövdebor kan inte längre släppa ut sina tonårsdöttrar. Precis som om vanliga skövdebor i dagens läge släpper ut tonårsbarn (pojkar är faktiskt i större riskzon när det gäller överfallsbrott utomhus) hur som helst redan nu. Resecentrum kvällstid är inget trevligt ställe, och här hjälper inga Ungdomens Hus i världen.

Vi ska inte glömma det som kvinnojourerna larmar om: den farligaste platsen att vara på för en kvinna är i sitt eget hem. De flesta förövare är en man hon har en nära relation till. Och överrepresenterade på kvinnojourernas skyddade boenden är utländska kvinnor som tagits till Sverige av svenskfödda män.

Nåväl - utan att förta udden och vikten av det jag ovan skrivit: den största risken för mig själv, i egenskap av vanlig skövdebo, är ändå att ställa mig på skidor i den där slalombacken alla pratar om. Det är nästan så jag skulle boka en tid på ortopedakuten innan jag ens skulle försöka. Jag tror jag reserverar en eftermiddag på Billingehus SPA-avdelning istället. Och den delar jag gärna med kvinnor från Somalia och Syrien. För faktiskt, de är mer i behov av rehabilitering och andrum än vad jag och de flesta vanliga skövdebor är.

 

Hiss: Tulpanerna, i alla dess färger.

Diss: EU-ministrar och politiker. Hur går det egentligen med vårt gemensamma fredsprojekt?

Men jag är naiv nog att tro att alla detaljer är kontrollerade i förväg innan en lansering som denna når offentlighetens ljus.

Eller är det inte så?

Riskerar Alliansen i Skövde - om nu affären går i lås - att gå samma möte till öde som kommunpolitiker i andra kommuner som i efterhand blir granskade och i kölhalas i media. En effekt av att se människor i program i Uppdrag Granskning och liknande publikationer är att ingen i efterhand minns om de hade rätt eller inte. Om de verkligen hade gjort något misstag eller inte. Men de granskades i media. Och all publicitet är verkligen ingen god publicitet.

Jag bryr mig inte så mycket om ifall pulkabacken förlängs eller Blå hallen målas om. Jag tycker Billingebadet är fint som det är. Det jag tycker är vackert med Billingen är naturen, ljuset, himlen, utsikten, och luften är som bekant fri. Det skulle heller inte göra mig nånting alls om det skulle bli ett asylboende. De flesta av dem skulle dock inte uppskatta närheten till naturen (säger jag av erfarenhet), men däremot närheten till en större tätort.

Så långt inget nytt. Men i veckan uttalade sig den lokala sverigedemokraten med sin inställning till affären (vilket inte är oviktigt eftersom Alliansen behöver med sig något av oppositionspartierna) och blottade därmed sin människosyn som för en gångs skull inte endast var riktad i negativ mening mot icke - svenskfödda: Han menar att det handlar om pest eller kolera. Alltså, om jag tolkar sverigedemokraten rätt skulle det innebära att Skövde skulle förpestas om vi fick ett större asylboende, men att det skulle innebära kolera om samtliga skövdebor (men kanske de medelklassiga dito som lägger pengar på skidutrustning) fick en lite bättre friluftsanläggning.

Att både skövdeborna och flyktingarna inbegrips i begreppet pest eller kolera är nytt i sverigedemokratisk retorik. Men jag kan ha missuppfattat. Däremot läser jag i klartext vad hans farhåga är om det blir asylboende: vanliga skövdebor kan inte längre släppa ut sina tonårsdöttrar. Precis som om vanliga skövdebor i dagens läge släpper ut tonårsbarn (pojkar är faktiskt i större riskzon när det gäller överfallsbrott utomhus) hur som helst redan nu. Resecentrum kvällstid är inget trevligt ställe, och här hjälper inga Ungdomens Hus i världen.

Vi ska inte glömma det som kvinnojourerna larmar om: den farligaste platsen att vara på för en kvinna är i sitt eget hem. De flesta förövare är en man hon har en nära relation till. Och överrepresenterade på kvinnojourernas skyddade boenden är utländska kvinnor som tagits till Sverige av svenskfödda män.

Nåväl - utan att förta udden och vikten av det jag ovan skrivit: den största risken för mig själv, i egenskap av vanlig skövdebo, är ändå att ställa mig på skidor i den där slalombacken alla pratar om. Det är nästan så jag skulle boka en tid på ortopedakuten innan jag ens skulle försöka. Jag tror jag reserverar en eftermiddag på Billingehus SPA-avdelning istället. Och den delar jag gärna med kvinnor från Somalia och Syrien. För faktiskt, de är mer i behov av rehabilitering och andrum än vad jag och de flesta vanliga skövdebor är.

 

Hiss: Tulpanerna, i alla dess färger.

Diss: EU-ministrar och politiker. Hur går det egentligen med vårt gemensamma fredsprojekt?

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.