15 okt 2016 04:00

15 okt 2016 04:00

Frågan om litteraturens gränser

KARIN LÅNGSTRÖM

Just som amerikanarna nästan gett upp hoppet om att få en nobelpristagare i litteratur efter Toni Morrison kom det otippade beskedet efter 23 år: Bob Dylan får priset 2016!

När den värsta förvåningen lagt sig hos världens samlade kulturelit har reaktionerna blivit satta i ord. En del menar att Dylan inte är en författare och att han därför inte är kvalificerad. Andra menar att han är ojämn i sin produktion, att han visserligen skrivit några bra texter men också några riktigt usla. Jonas Gardell twittrar: Just nu sitter Ingela Pling Forsman och tänker: Det skulle varit jag! Ytterligare andra menar att utnämningen är en del av den populistiska trumpifieringen i USA.

Andra är lyriska. Svenska Akademiens ständiga sekreterare Sara Danius säger att tiden är mogen. Bob Dylan är en stor poet i den engelskspråkiga traditionen från William Blake och framåt. Han har beskrivits som experimentell, en fantastisk historieberättare och djup poet.

Reaktionerna på valet av pristagare tycker jag sätter fingret på den mycket intressanta frågan om vilka gränser litteraturen har, vad lyrik egentligen är och framför allt diskrepansen mellan så kallad finkultur och populärkultur. För den som vill reservera litteraturpriset till finkulturen är det självklart att det ska delas ut till någon författare/poet/dramatiker som 98 procent av Sveriges befolkning inte hört talas om och är det omöjligt att uttala namnet utan att konsultera Google Translate är det ännu bättre. Å andra sidan kan uppmärksamheten kring en för allmänheten okänd men ack så viktig röst verkligen betyda skillnad för ett land, ett språk eller en folkgrupp. Nämnas kan till exempel Alexandr Solsjzenitsyn och Nadine Gordimer.

Nu breddas underlaget för Svenska Akademiens sökfält till att också innefatta representanter för den muntliga litteraturen. Lyrik betyder faktiskt sång till lyra, och lyran är i Dylans fall en gitarr. Och allmänpolitiskt inflytande har han haft och inspirerar fortfarande som förgrundsgestalt för medborgarrättsrörelsen.

Och visst är Bob Dylan fortfarande av en profetisk poet:

 

Come gather 'round people where ever you roam

And admit that the waters around you have grown

And accept it that soon you'll be drenched to the bone

If your time to you is worth savin'

Then you better start swimmin' or you'll sink like a stone,

For the times they are a' changin'!

Come writers and critics who prophesy with your pen

And keep your eyes wide the chance won't come again

And don't speak too soon for the wheel's still in spin

And there's no tellin' who that it's namin'

For the loser now will be later to win

For the times they are a' changin'!

Come senators, congressmen please heed the call

Don't stand in the doorway don't block up the hall

For he that gets hurt will be he who has stalled

There's a battle outside and it's ragin'

It'll soon...

 

Hiss: Poeter och konstnärer som hjälper oss tolka våra liv

Diss: Den missunnsamma kultureliten

När den värsta förvåningen lagt sig hos världens samlade kulturelit har reaktionerna blivit satta i ord. En del menar att Dylan inte är en författare och att han därför inte är kvalificerad. Andra menar att han är ojämn i sin produktion, att han visserligen skrivit några bra texter men också några riktigt usla. Jonas Gardell twittrar: Just nu sitter Ingela Pling Forsman och tänker: Det skulle varit jag! Ytterligare andra menar att utnämningen är en del av den populistiska trumpifieringen i USA.

Andra är lyriska. Svenska Akademiens ständiga sekreterare Sara Danius säger att tiden är mogen. Bob Dylan är en stor poet i den engelskspråkiga traditionen från William Blake och framåt. Han har beskrivits som experimentell, en fantastisk historieberättare och djup poet.

Reaktionerna på valet av pristagare tycker jag sätter fingret på den mycket intressanta frågan om vilka gränser litteraturen har, vad lyrik egentligen är och framför allt diskrepansen mellan så kallad finkultur och populärkultur. För den som vill reservera litteraturpriset till finkulturen är det självklart att det ska delas ut till någon författare/poet/dramatiker som 98 procent av Sveriges befolkning inte hört talas om och är det omöjligt att uttala namnet utan att konsultera Google Translate är det ännu bättre. Å andra sidan kan uppmärksamheten kring en för allmänheten okänd men ack så viktig röst verkligen betyda skillnad för ett land, ett språk eller en folkgrupp. Nämnas kan till exempel Alexandr Solsjzenitsyn och Nadine Gordimer.

Nu breddas underlaget för Svenska Akademiens sökfält till att också innefatta representanter för den muntliga litteraturen. Lyrik betyder faktiskt sång till lyra, och lyran är i Dylans fall en gitarr. Och allmänpolitiskt inflytande har han haft och inspirerar fortfarande som förgrundsgestalt för medborgarrättsrörelsen.

Och visst är Bob Dylan fortfarande av en profetisk poet:

 

Come gather 'round people where ever you roam

And admit that the waters around you have grown

And accept it that soon you'll be drenched to the bone

If your time to you is worth savin'

Then you better start swimmin' or you'll sink like a stone,

For the times they are a' changin'!

Come writers and critics who prophesy with your pen

And keep your eyes wide the chance won't come again

And don't speak too soon for the wheel's still in spin

And there's no tellin' who that it's namin'

For the loser now will be later to win

For the times they are a' changin'!

Come senators, congressmen please heed the call

Don't stand in the doorway don't block up the hall

For he that gets hurt will be he who has stalled

There's a battle outside and it's ragin'

It'll soon...

 

Hiss: Poeter och konstnärer som hjälper oss tolka våra liv

Diss: Den missunnsamma kultureliten

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.