Polisen och försvaret måste prioriteras

LINUS HELLMAN

Det är som att ledande politiker inte har förstått vad som är statens huvuduppgift. Statens absolut viktigaste skyldighet mot oss medborgare är att försvara vår frihet och skydda oss till liv och egendom. Det är därför vi har en militär och en polismakt med ett våldsmonopol. Människor förväntar sig att staten lever upp till sina åtaganden. Det krävs därför omfattande reformer för att se till att den klara dessa fundamentala förpliktelser.

Häromveckan presenterades en ny undersökning från Sifo om vilka frågor i samhället som oroar svenskarna mest. Kriminaliteten, våldet och osäkerheten i samhället hamnade högst upp när svenskarna fritt fick säga sitt. Var femte person som svarade upplevde de här frågorna som mest oroande. Efter det lyfte människor (tolv procent) fram flyktingfrågan och invandringen samt klimatet och miljön (tio procent). Den nationella trygghetsundersökningen för 2016 från Brottsförebyggande rådet visar också att förtroendet för rättsväsendet minskar och att otryggheten ökar.

Det är en tråkig utveckling men det är samtidigt glädjande att dessa frågor har en stor plats i medborgarnas medvetande. Det är av central betydelse för ett samhälle. Det går inte att komma ifrån att statens viktigaste uppgift är att garantera människor trygghet. Alla ska vara beskyddade från våld och brott till liv och egen egendom. Politiker säger sig vilja ta människors oro på allvar men då gäller det också att inse problemen. Frågor om lag och ordning har alltför länge tagits för givna men nu är det viktigare än någonsin att försvara rättssamhällets principer.

Att vi behöver en annan och mer adekvat rättspolitik är helt nödvändigt. Att förebygga brottslighet och social utslagning är viktigt men vi behöver också återupprätta betydelsen av personligt ansvar. Brott får aldrig löna sig utan ska stävjas i alla lägen. Om vi ska upprätthålla en stabil rättsordning krävs det att den bygger på vedertagna principer om vad som är rätt och fel. Vidare måste samhällets svar bli en passande dom, ett straff som står i proportion till det brott som har begåtts och som det finns acceptans för. Det finns inget som är farligare än om den allmänna rättsuppfattningen inte återspeglas i de faktiska straffen som fastställs i de svenska domstolarna. Därför behövs det en grundlig översyn av straffskalorna för att se till att dessa inte strider mot det allmänna rättsmedvetandet.

Striden står mellan dem som relativiserar brott och tror att de minskar genom att tala om sociala insatser, och mellan dem som inser att samhället alltid måste bekämpa brottsligheten och aldrig få ge vika. Det går inte att ursäkta brott på grund av sociala skäl eller andra problem i människors tillvaro.

Vi behöver återskapa tryggheten och förtroendet för rättsstaten. Det sker bäst genom att ge polisen utökade resurser så att de blir fler och att de får bättre verktyg. De som varnar för en polisstat behöver inte oroa sig, ty Sverige ligger på en femte plats bland länderna med lägst polistäthet i Europa enligt Eurostats senaste siffror från 2014.

Vidare behöver vi upprusta vår militära förmåga för att möta de nya säkerhets- och utrikespolitiska utmaningarna. Försvaret har åsidosatts i flera decennier och det behövs kraftfullt ökade försvarsanslag. Försvarsuppgörelsen tidigare i veckan om höjda anslag var ett steg i rätt riktning men det är i grunden helt otillräckligt.

”Sveriges fred, frihet och säkerhet ska värnas. Staten har ingen viktigare uppgift än denna”, slog statsminister Stefan Löfven fast tidigare i år. Det är helt korrekt och ord som är lätta att säga men som är svårare att leva upp till. Det går inte att snacka upp försvarsförmågan lika lite som det går att säkra tryggheten i samhället genom offentliga uttalanden.

Sverige tillhör de länder som har ett av världens högsta skattetryck. Att se till att garantera medborgarna trygghet och säkerhet är det minsta man kan begära. Rejäla satsningar i miljardklassen på försvaret och polisen borde därför vara de viktigaste prioriteringar i nästa budget.

Vi behöver hitta tillbaka till grunderna. Staten måste slå vakt om sin kärnverksamhet att erbjuda trygghet och säkerhet i samhället samt värna om nationens fred och frihet.

16 mar 2017 04:00

16 mar 2017 04:00