Gårdsförsäljning är något helt naturligt

KRÖNIKA

Gårdsförsäljning av alkohol är tillåtet i hela EU men inte i Sverige. Det är en alldeles orimlig ordning. Självklart borde även svenskar kunna köpa med sig öl, vin eller andra produkter från lokala gårdar och bryggerier runt om i landet, något som är självklart för alla andra européer på vår kontinent. Sverige är hopplöst efter i tiden och det är hög tid för en liberalisering av svensk alkoholpolitik.

Jag och många andra svenskar med mig har någon gång besökt lokala producenter i andra länder där man har fått ta del av traktens produkter. I mitt fall har det rört sig om vingårdar. Att efter ett besök på vingården sedan köpa med sig en eller flera flaskor hem har varit något helt naturligt och det är givetvis något som också borde vara tillåtet även i Sverige. Länder ser olika ut och har olika förutsättningar. I vissa länder kan det handla om whisky, rom eller öl som tillverkas lokalt. Det senare är vanligare i Sverige där vi ser hur olika mikrobryggerier för öl växer så det knakar. Det är en välkommen utveckling. Närproducerat är något som vi ska slå vakt om.

Därför är det tråkigt att dessa producenter, lantbrukare eller hur vi än väljer att definiera dem inte tillåts att sälja sina produkter till besökarna på plats.

Det svenska alkoholmonopolet värnar idag inte de småskaliga kvalitetsprodukterna utan det är de stora bryggerierna som med sin kvantitet som utgör det största utbudet.

Vi behöver inte fler förbud i Sverige, snarare färre och att tillåta gårdsförsäljning skulle vara en välgörning för såväl producenter som konsumenter. Men det finns också dem som är emot varje form av förändring och förbättring för människorna i folknykterhetens namn. Alkoholpolitiken är ett känsligt område men bör inte överlåtas till nykterhetsrörelsen alla propagandister.

Att vara emot gårdsförsäljning av folkhälsomässiga skäl är inte trovärdigt. Att det skulle leda till en ökad konsumtion är överdrivet. De människor som vill ha tag i alkohol åker fortfarande till närmaste systembolag, om de inte har möjligheten och ekonomin tillåter att köpa den utomlands, för att inhandla varorna till en billigare peng snarare än att de åker till en lokal tillverkare på glesbygden och betalar dyra pengar för sin produkt.

Gårdsförsäljning erbjuder exklusivare produkter som inte är lättillgängliga. Att stimulera ett växande näringsliv och underlätta för turism- och besöksnäring är dessutom helt rätt väg att gå. Då är möjligheten att kunna sälja direkt på plats till kunder som besöker gårdar eller bryggerier helt centralt. Vinnare är såväl lantbrukare som konsumenter. Det handlar som har påpekats inte om en ökad konsumtion utan om en förändrad konsumtion.

Frågan om gårdsförsäljning är ett litet och nödvändigt steg att ta men vi behöver också diskutera Systembolagets monopol. Det är även dags att avskaffa alkoholmonopolet. Det är helt från anno dazumal och en kvarleva från ett gammalt århundrades förbudspolitik som står i bjärt kontrast till synen på en modern och självständig medborgare som tar ansvar för sitt eget handlande.

Att köpa alkohol och mat i samma butik är en självklarhet i de flesta länder och borde vara så även i Sverige. Dagens ordning är något som vi förhoppningsvis kan skratta åt i framtiden precis som andra monopol som har överlevt sig själva och till slut förpassats till historien. Det kan väl inte vara för mycket begärt att avskaffa monopolet och tillåta andra aktörer som förstår att ölen ska vara kyld och som har vin intill maten i sina affärer.

Alkohol har negativa effekter och det finns risker med konsumtionen men de flesta människor kan hantera sin frihet och dricka under ordnade former. I grunden handlar inställningen till alkohol om människosyn. Vi har en utbredd mat- och alkoholkultur i vårt land och alkoholprodukter är trots allt inga illegala varor.

Nej, det handlar om politisk vilja och liberala reformer. Det som är en självklarhet i andra länder borde också vara möjligt här. Är det några partier eller krafter som tror på människan och som har modet att se till att ge Sverige en mer liberal alkoholpolitik?

Ett steg på den vägen skulle vara att tillåta gårdsförsäljning.

  • Linus Hellman

13 jul 2017 04:00

13 jul 2017 04:00