23 sep 2017 04:00

23 sep 2017 04:00

Nu krävs en kraftsamling mot nazisterna

KARIN LÅNGSTRÖM

Efter den otillåtna demonstrationen som Nordiska motståndsrörelsen gjorde i Göteborg häromdagen är upprördheten stor bland många.

En något äldre person in min omgivning uttryckte det som att hon aldrig nånsin trott att nazister skulle marschera på svenska gator och att hon absolut ska ner till Göteborg och vara med i motdemonstrationen den 30 september.

Det som händer är verkligen förfärligt. Vi är många som anat och varnat för särdragningen i samhället och vridningen åt det högerextrema hållet, men att nazisterna enligt egen utsago demonstrerar utan tillstånd för att påvisa att det går att marschera med sköldar och uniformer utan att polisen griper in är bara för mycket.

Oroväckande är att förtroendet för polisen minskar. Polisområdeschef Erik Nord har uttalat sig i olika medier och blivit kritiserad för både passivitet och naivitet. Och jag menar som många andra att det inte går att skylla på resursbrist som skäl att inte ingripa i olagliga demonstrationer med folk som med slagord och attribut begår hets mot folkgrupp. Och att de ens får demonstrationstillstånd, och särskilt den dag då den judiska församlingen har en stor högtidsdag och att marschrutten går förbi synagogan, är egentligen helt osannolikt.

Europeisk historia visar med all tydlig önskvärdhet att detta är en rörelse som måste hållas tillbaka. Här blir frågan om yttrandefrihet aktuell och det är den som NMR åberopar. Men vad som helst får inte sägas och göras och lagen om hets mot folkgrupp har kommit till för att det finns människor som inte kan sköta sin yttrandefrihet på ett sätt så att andra människor inte kommer till skada.

Därför önskas en tydligare hållning från polisen. Tips som gäller hotet mot vår demokrati måste tas om hand på vettigt sätt av polisen och inte slarvas bort, vilket hände i det nu aktuella fallet.

Nu krävs en kraftsamling från oss som vill något annat. För en del handlar det om att motdemonstrera och skriva artiklar. För andra handlar det om att hålla fast vid idealen om demokrati och öppenhet även om opinionen svänger. För några år sen förfasade jag mig över att en av tio vill stänga Sveriges gränser för asylsökande. Idag är det två av tio som röstar med Sverigedemokraterna och regeringen har tillsammans med allianspartierna i praktiken genomfört den flyktingpolitiken med sitt projekt andrum.

Det är lätt att tappa modet, och det är vad de högerextrema krafterna vill. Därför tänker jag att det är viktigt att komma tillbaka till engagemang och vilja. Det behövs inte mycket och det är de små handlingarna som gör det. Det handlar om att i praktiken visa stöd för de grupper som Nordiska Motståndsrörelsen ger sig på (inte bara invandrare utan också hbtq-personer som de menar utgör ett hot mot den naturliga ordningen i samhället) och hålla fast vid de demokratiska värderingarna. Vi behöver ett samhälle som håller ihop, och det går inte av sig självt.

 

Hiss: Motstånd mot Nordiska Motståndsrörelsen

Diss: Rasism och homofobi

 

En något äldre person in min omgivning uttryckte det som att hon aldrig nånsin trott att nazister skulle marschera på svenska gator och att hon absolut ska ner till Göteborg och vara med i motdemonstrationen den 30 september.

Det som händer är verkligen förfärligt. Vi är många som anat och varnat för särdragningen i samhället och vridningen åt det högerextrema hållet, men att nazisterna enligt egen utsago demonstrerar utan tillstånd för att påvisa att det går att marschera med sköldar och uniformer utan att polisen griper in är bara för mycket.

Oroväckande är att förtroendet för polisen minskar. Polisområdeschef Erik Nord har uttalat sig i olika medier och blivit kritiserad för både passivitet och naivitet. Och jag menar som många andra att det inte går att skylla på resursbrist som skäl att inte ingripa i olagliga demonstrationer med folk som med slagord och attribut begår hets mot folkgrupp. Och att de ens får demonstrationstillstånd, och särskilt den dag då den judiska församlingen har en stor högtidsdag och att marschrutten går förbi synagogan, är egentligen helt osannolikt.

Europeisk historia visar med all tydlig önskvärdhet att detta är en rörelse som måste hållas tillbaka. Här blir frågan om yttrandefrihet aktuell och det är den som NMR åberopar. Men vad som helst får inte sägas och göras och lagen om hets mot folkgrupp har kommit till för att det finns människor som inte kan sköta sin yttrandefrihet på ett sätt så att andra människor inte kommer till skada.

Därför önskas en tydligare hållning från polisen. Tips som gäller hotet mot vår demokrati måste tas om hand på vettigt sätt av polisen och inte slarvas bort, vilket hände i det nu aktuella fallet.

Nu krävs en kraftsamling från oss som vill något annat. För en del handlar det om att motdemonstrera och skriva artiklar. För andra handlar det om att hålla fast vid idealen om demokrati och öppenhet även om opinionen svänger. För några år sen förfasade jag mig över att en av tio vill stänga Sveriges gränser för asylsökande. Idag är det två av tio som röstar med Sverigedemokraterna och regeringen har tillsammans med allianspartierna i praktiken genomfört den flyktingpolitiken med sitt projekt andrum.

Det är lätt att tappa modet, och det är vad de högerextrema krafterna vill. Därför tänker jag att det är viktigt att komma tillbaka till engagemang och vilja. Det behövs inte mycket och det är de små handlingarna som gör det. Det handlar om att i praktiken visa stöd för de grupper som Nordiska Motståndsrörelsen ger sig på (inte bara invandrare utan också hbtq-personer som de menar utgör ett hot mot den naturliga ordningen i samhället) och hålla fast vid de demokratiska värderingarna. Vi behöver ett samhälle som håller ihop, och det går inte av sig självt.

 

Hiss: Motstånd mot Nordiska Motståndsrörelsen

Diss: Rasism och homofobi

 

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.