20 sep 2014 06:00

23 jan 2015 15:50

Niclas Lindstrand: Bostadsproppen överlevde tyvärr valet

Välkomna tillbaka till jobben i Skövde kommunhus. Det ser ungefär ut som vanligt, vågmästaren SD lär knappast rå på en Skövdeanda som gällt i årtionden. Men det betyder inte att det är ont om saker att ta tag i.

I tur och ordning är de viktigaste frågorna för Skövde bostäder, bostäder, bostäder, bostäder och trafik. De flesta andra frågor blir om inte lösta så åtminstone hjälpta om vi får ordning på de fem sakerna. Eller om de nu bara är två.

Naturligtvis är det ett problem att högutbildade från Högskolan i Skövde lämnar stan och bara tar med sig den moderna versionen av lumparminnen härifrån – vissa saker ändrar sig aldrig. Men risken minskar om det finns attraktiva boenden som lockar.

Det är också ett problem att handeln inte växer lika starkt som tidigare, enligt vissa mätningar till och med sjunker. Men bor fler människor i stan så kommer de också att handla mer i stan.

Målet är nu att bygga 300 bostäder per år fram till det magiska årtalet 2025. Frågan är om det räcker. Det finns mig veterligt inget i Vision 2025 som hindra Skövde att växa mer än så. Och potentialen finns. Med all respekt för mindre kommuner så är det i Skövdes eget intresse att folk både arbetar och bor här (och betalar kommunalskatt) i stället för att vara skrivna någon annan stans. Med en mindre in och utpendling runt arbetsdagens början och slut kan trafiksituation dessutom få hjälp att luckra upp sig själv. Knappast tillräckligt, men en välkommen hjälp på traven.

Strax före valet, efter ett hovsamt men ändå uppror från Näringslivsforum, verkade proppen på byggnadsnämnden lossna. Men det varade inte länge. Nu är vi i stället i den besynnerliga situationen att det kommunala bostadsbolaget kommer i konflikt med den kommunala byggnadsnämnden om var och hur man får bygga. Samt förstår att Arne Lorentzon har nya högflygande planer som han har svårt att få igenom. (Men kommer att lyckas med till sist. Det gör han alltid.)

Konstruerade lösningar som att släppa på ägardirektivet att Skövdebostäder bara får ha 17 procent av bostäderna över tid är att sätta plåster på ett amputerat ben. Det fungerar på kort sikt, men kan bli katastrofalt i längden när det allt mer närmar sig ett monopol. Skövde har redan två stora privata byggherrar, Christer Rapp och Arne Lorentzon. De flesta kommuner skulle vara överlyckliga över en. Vi hoppas på en tredje – minst.

Kan den privata sektorn göra jobbet åt kommunen är det alldeles utmärkt. Men då behöver handläggningstiderna minskas och detaljstyrningen minimeras. Det är inte kommunens fel, det är regler på riksplanet. Kunde Fredrik Reinfeldts förslag om nya och enklare byggregler genomföras postumt skulle det lösa upp mycket av proppen.

Sen kanske det snart är dags att börja fundera på vad som händer efter 2025 också? Vi ska väl inte sätta oss ned och vara nöjda då?

Niclas Lindstrand

I tur och ordning är de viktigaste frågorna för Skövde bostäder, bostäder, bostäder, bostäder och trafik. De flesta andra frågor blir om inte lösta så åtminstone hjälpta om vi får ordning på de fem sakerna. Eller om de nu bara är två.

Naturligtvis är det ett problem att högutbildade från Högskolan i Skövde lämnar stan och bara tar med sig den moderna versionen av lumparminnen härifrån – vissa saker ändrar sig aldrig. Men risken minskar om det finns attraktiva boenden som lockar.

Det är också ett problem att handeln inte växer lika starkt som tidigare, enligt vissa mätningar till och med sjunker. Men bor fler människor i stan så kommer de också att handla mer i stan.

Målet är nu att bygga 300 bostäder per år fram till det magiska årtalet 2025. Frågan är om det räcker. Det finns mig veterligt inget i Vision 2025 som hindra Skövde att växa mer än så. Och potentialen finns. Med all respekt för mindre kommuner så är det i Skövdes eget intresse att folk både arbetar och bor här (och betalar kommunalskatt) i stället för att vara skrivna någon annan stans. Med en mindre in och utpendling runt arbetsdagens början och slut kan trafiksituation dessutom få hjälp att luckra upp sig själv. Knappast tillräckligt, men en välkommen hjälp på traven.

Strax före valet, efter ett hovsamt men ändå uppror från Näringslivsforum, verkade proppen på byggnadsnämnden lossna. Men det varade inte länge. Nu är vi i stället i den besynnerliga situationen att det kommunala bostadsbolaget kommer i konflikt med den kommunala byggnadsnämnden om var och hur man får bygga. Samt förstår att Arne Lorentzon har nya högflygande planer som han har svårt att få igenom. (Men kommer att lyckas med till sist. Det gör han alltid.)

Konstruerade lösningar som att släppa på ägardirektivet att Skövdebostäder bara får ha 17 procent av bostäderna över tid är att sätta plåster på ett amputerat ben. Det fungerar på kort sikt, men kan bli katastrofalt i längden när det allt mer närmar sig ett monopol. Skövde har redan två stora privata byggherrar, Christer Rapp och Arne Lorentzon. De flesta kommuner skulle vara överlyckliga över en. Vi hoppas på en tredje – minst.

Kan den privata sektorn göra jobbet åt kommunen är det alldeles utmärkt. Men då behöver handläggningstiderna minskas och detaljstyrningen minimeras. Det är inte kommunens fel, det är regler på riksplanet. Kunde Fredrik Reinfeldts förslag om nya och enklare byggregler genomföras postumt skulle det lösa upp mycket av proppen.

Sen kanske det snart är dags att börja fundera på vad som händer efter 2025 också? Vi ska väl inte sätta oss ned och vara nöjda då?

Niclas Lindstrand

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.