01 dec 2014 06:00

23 jan 2015 15:54

Satsningen som väcker känslor

Det skall bli STCC-racing på Skövde flygplats i maj nästa år. Onekligen något som sticker ut lite extra. Jag tycker det är bra att Skövde vågar och vill vara offensivt även om jag förstår att det höjs kritiska röster.

Konstigt vore det väl annars om det inte en kommunal sponsring av enskilt motorarrangemang väcker känslor. Det är ju knappast några småpengar vi pratar om: 1,2 miljoner kronor!

Visst kan man fråga sig om detta är rätta sättet att sponsra idrott. Hade det inte varit bättre att låtit detta kommit den lokala idrotten till del?

Frågan är bara hur man skulle ha gjort då? Vilka klubbar eller vilka idrotter skulle gynnas av sponsringen? Räkna med att det hade blivit debatt.

När det gäller den lokala idrotten anser jag att det bästa och mest jämlika förslaget är att låta all träning i kommunala anläggningar vara kostnadsfri för barn och ungdom upp till 16 år. I dag tillämpas en så kallad subventionerad nettotaxa på 100 kronor i timmen. Att avgiftsbefria träning för barn och ungdom i kommunens lokaler vore onekligen att skicka ut rätt signaler. I dag betalas det ut kommunalt bidrag för träning, pengar som sedan skickas tillbaka i form av hyror. En rundgång som verkar onödig och knappast ett plus för idrotten.

När det gäller STCC hade det optimala varit om hela sponsorstödet kommit från det privata näringslivet. Det hade varit oantastligt. När kommunala medel kommer in i bilden är det alltid känsligt.

Visst, det går att debattera det här hur mycket som helst och vända och vrida på möjligheter och risker. Jag tycker ändå att det positiva överväger.

Jag anser det är viktigt att Skövde finns med på kartan när det gäller stora arrangemang. Det finns en tradition väl värd att hålla vid liv. Själv minns jag tillbaka på friidrotts-SM, skid-SM, O-ringen, orienterings-VM med mera där Skövde gjorde sig känd som en arrangörsstad av rang.

På sikt hoppas jag att Skövde även kan finnas med i bilden när det gäller att stå som värd för den alltmer omtalade och populära SM-veckan sommartid. 2014 var Borås värd och det genererade 42 miljoner i turistekonomisk omsättning. Annonsvärdet beräknades till 61 miljoner. Totalt hade veckan 7 050 deltagare i runt 40 olika sportgrenar och publikantalet beräknades till cirka 50 000.

Det vore onekligen kittlande för Skövde att söka även om kommunen nog är i minsta laget att klara det själv, men varför inte göra det tillsammans med några grannkommuner?

Vill nu Skövde var en stad att räkna med även utanför området mellan Vänern och Vättern är det bra att de vågar vara på offensiven. Sedan får vi vänja oss vid att skaraborgaren alltid frågar hur mycket det ”köstar”.

I grunden inte fel, men det får inte gå till överdrift. I STCC är det bra att det finns en fast kostnad till organisationen så att inte en kommunal miljon blir fler.

Konstigt vore det väl annars om det inte en kommunal sponsring av enskilt motorarrangemang väcker känslor. Det är ju knappast några småpengar vi pratar om: 1,2 miljoner kronor!

Visst kan man fråga sig om detta är rätta sättet att sponsra idrott. Hade det inte varit bättre att låtit detta kommit den lokala idrotten till del?

Frågan är bara hur man skulle ha gjort då? Vilka klubbar eller vilka idrotter skulle gynnas av sponsringen? Räkna med att det hade blivit debatt.

När det gäller den lokala idrotten anser jag att det bästa och mest jämlika förslaget är att låta all träning i kommunala anläggningar vara kostnadsfri för barn och ungdom upp till 16 år. I dag tillämpas en så kallad subventionerad nettotaxa på 100 kronor i timmen. Att avgiftsbefria träning för barn och ungdom i kommunens lokaler vore onekligen att skicka ut rätt signaler. I dag betalas det ut kommunalt bidrag för träning, pengar som sedan skickas tillbaka i form av hyror. En rundgång som verkar onödig och knappast ett plus för idrotten.

När det gäller STCC hade det optimala varit om hela sponsorstödet kommit från det privata näringslivet. Det hade varit oantastligt. När kommunala medel kommer in i bilden är det alltid känsligt.

Visst, det går att debattera det här hur mycket som helst och vända och vrida på möjligheter och risker. Jag tycker ändå att det positiva överväger.

Jag anser det är viktigt att Skövde finns med på kartan när det gäller stora arrangemang. Det finns en tradition väl värd att hålla vid liv. Själv minns jag tillbaka på friidrotts-SM, skid-SM, O-ringen, orienterings-VM med mera där Skövde gjorde sig känd som en arrangörsstad av rang.

På sikt hoppas jag att Skövde även kan finnas med i bilden när det gäller att stå som värd för den alltmer omtalade och populära SM-veckan sommartid. 2014 var Borås värd och det genererade 42 miljoner i turistekonomisk omsättning. Annonsvärdet beräknades till 61 miljoner. Totalt hade veckan 7 050 deltagare i runt 40 olika sportgrenar och publikantalet beräknades till cirka 50 000.

Det vore onekligen kittlande för Skövde att söka även om kommunen nog är i minsta laget att klara det själv, men varför inte göra det tillsammans med några grannkommuner?

Vill nu Skövde var en stad att räkna med även utanför området mellan Vänern och Vättern är det bra att de vågar vara på offensiven. Sedan får vi vänja oss vid att skaraborgaren alltid frågar hur mycket det ”köstar”.

I grunden inte fel, men det får inte gå till överdrift. I STCC är det bra att det finns en fast kostnad till organisationen så att inte en kommunal miljon blir fler.

  • Jan Larsson