15 dec 2014 06:00

23 jan 2015 15:55

Jan Larsson: Helt naturliga reaktioner

I förra veckan aviserade fritidsnämnden i Skövde en hyreshöjning med tio kronor för användande av kommunala idrottsanläggningar från halvårsskiftet nästa år.

Höjningen i sig från 100 till 110 kronor i timhyra kan tyckas vara liten eftersom det är den första sedan 2009. Den har ändå väckt heta känslor bland Skövdes idrottsföreningar. Det tycker jag är helt naturligt med tanke på det som sagts och vad som gjorts under hösten när det gäller kommunala satsningar, där kommunens sponsring av STCC-helgen i maj på 1,2 miljoner kronor sticker ut rejält.

Fritidsnämndens ordförande Kaj-Eve Enroth (FP) motiverar höjningen med att det egentligen bara rör sig om en indexhöjning eftersom han säger att det skett en höjning av LOK-stödet (statligt lokalt aktivitetsstöd) och verksamhetsbidrag.

När det gäller LOK-stödet har det varit oförändrat sedan 2009. LOK är utformat så att man får 24 kronor per sammankomst och åtta kronor per deltagare. 2014 infördes det en möjlighet till sex kronor extra per sammankomst om det finns två ledare på plats och det hela rapporteras digitalt. Detta ryms dock inom den befintliga budgetramen.

Till detta kan läggas att fyllnadsbetalningen för återstående medel för 2013 inte har gjorts, det fanns helt enkelt inga pengar. Så någon höjning är det enligt min mening svårt att peka på.

Sedan skall det i rättvisans namn påpekas att fritid har höjt verksamhetsbidraget med fem procent totalt under 2013 och 2014, men det täcker väl egentligen bara de totala kostnadsökningar som föreningslivet har.

I sammanhanget kan också nämna den stora besvikelse som idrottsrörelsen med sin högsta företrädare Riksidrottsförbundets ordförande Karin Mattsson Wejber visade när regeringen presenterade sin budget, där 272 utlovade miljoner i valrörelsen blev noll. Samtidigt konstaterades det att idrotten sedan 2008 har tappat nästan 200 miljoner i statligt stöd.

Så att de lokala klubbarna i Skövde reagerar över kostnadsökningen är naturligt. IFK Skövde Handboll, som betalar runt en halv miljon kronor i hallhyror om året får ökade kostnader på runt 50 000 kronor. De är långt ifrån ensamma.

Höjningen är extra känslig nu när kommunen bestämt att lägga dryga miljonen på ett motorevenemang. Då får man räkna med kritik, även om jag förstår att det rör sig om olika konton och verksamheter, men de som jobbar och sliter ute i klubbarna har svårt att se skillnaden.

STCC skall bidra till att sätta Skövde på kartan. Jag är absolut inte motståndare till sådana arrangemang, även om man hade önskat lite bättre tajming mellan satsningen och hyreshöjningen.

Höjningen i sig från 100 till 110 kronor i timhyra kan tyckas vara liten eftersom det är den första sedan 2009. Den har ändå väckt heta känslor bland Skövdes idrottsföreningar. Det tycker jag är helt naturligt med tanke på det som sagts och vad som gjorts under hösten när det gäller kommunala satsningar, där kommunens sponsring av STCC-helgen i maj på 1,2 miljoner kronor sticker ut rejält.

Fritidsnämndens ordförande Kaj-Eve Enroth (FP) motiverar höjningen med att det egentligen bara rör sig om en indexhöjning eftersom han säger att det skett en höjning av LOK-stödet (statligt lokalt aktivitetsstöd) och verksamhetsbidrag.

När det gäller LOK-stödet har det varit oförändrat sedan 2009. LOK är utformat så att man får 24 kronor per sammankomst och åtta kronor per deltagare. 2014 infördes det en möjlighet till sex kronor extra per sammankomst om det finns två ledare på plats och det hela rapporteras digitalt. Detta ryms dock inom den befintliga budgetramen.

Till detta kan läggas att fyllnadsbetalningen för återstående medel för 2013 inte har gjorts, det fanns helt enkelt inga pengar. Så någon höjning är det enligt min mening svårt att peka på.

Sedan skall det i rättvisans namn påpekas att fritid har höjt verksamhetsbidraget med fem procent totalt under 2013 och 2014, men det täcker väl egentligen bara de totala kostnadsökningar som föreningslivet har.

I sammanhanget kan också nämna den stora besvikelse som idrottsrörelsen med sin högsta företrädare Riksidrottsförbundets ordförande Karin Mattsson Wejber visade när regeringen presenterade sin budget, där 272 utlovade miljoner i valrörelsen blev noll. Samtidigt konstaterades det att idrotten sedan 2008 har tappat nästan 200 miljoner i statligt stöd.

Så att de lokala klubbarna i Skövde reagerar över kostnadsökningen är naturligt. IFK Skövde Handboll, som betalar runt en halv miljon kronor i hallhyror om året får ökade kostnader på runt 50 000 kronor. De är långt ifrån ensamma.

Höjningen är extra känslig nu när kommunen bestämt att lägga dryga miljonen på ett motorevenemang. Då får man räkna med kritik, även om jag förstår att det rör sig om olika konton och verksamheter, men de som jobbar och sliter ute i klubbarna har svårt att se skillnaden.

STCC skall bidra till att sätta Skövde på kartan. Jag är absolut inte motståndare till sådana arrangemang, även om man hade önskat lite bättre tajming mellan satsningen och hyreshöjningen.