18 feb 2015 05:00

19 feb 2015 15:37

All vård räknar pengar

På SLA.se kunde ni igår läsa en riktigt obehaglig historia för alla inblandade. Ännu ett fall av vanvård har anmälts, denna gång i det annars ganska förskonade Skövde. Men räkna inte med att någon större debatt kommer att följa. Det var ju på ett kommunalt boende det skedde.

Ingenting tyder på något systemfel. Mer än att den svagaste länken i alla kedjor verkar har brustit – den mänskliga faktorn. Den går inte att bygga bort med något system i världen. Tvärtom har övrig personal och kommunen skött allt enligt konstens regler, med Lex Sarah-anmälan, genomförda drogtester och snabb interninformation. Inget som gör något ogjort, men det minimerar åtminstone skadorna och kan förhindra att det inträffar igen. Åtminstone på precis samma sätt, i vården som överallt annars kommer saker att fortsätta att gå fel så länge människor är inblandade.

Själva detaljerna är omtvistade och utredningen inte färdig så låt oss nöja oss med att konstatera att det är en tragedi för alla inblandade. Och att allting just nu tyder på att det är en isolerad händelse som slutat illa och kunde gått ännu värre, rutinerna har såvitt vi vet varit till hjälp och inte till skada.

Man kan aldrig jämföra olika personers lidande. Men man kan mycket väl jämföra olika institutioners rutiner och vilka faktorer som vägs in när man reagerar på missförhållanden. Hur hade reaktionerna varit om gruppboendet varit en del av den privata vården? Då hade det åtminstone från vänsterkanten setts som just ett systemfel och inte en enskild händelse. Nya krav på vilka som får driva vilken verksamhet hade ställts och förmodligen hade någon skrikit efter totalförbud.

Det finns en märkligt spridd uppfattning om att pengar inte är ett begrepp som förekommer inom den offentliga vården. Förvisso går inte kommunal eller regional vård med vinst, men fråga vem som helst som jobbar inom sektorerna om det inte räknas pengar. Att det räknas för att spara för att hålla en budget som aldrig verkar räcka till gör ingen som helst skillnad för vårdtagaren mot om det sparas till en Porsche åt ägaren. Det enda som i slutändan borde räknas är kvaliteten på vården – och vad man gör när något ändå går fel.

Ska vi återvända till Skövde så kanske en fördubblad bemanning kunnat hindra den nu anmälda händelsen – på bekostnad av något annat i kommunens regi. Men det hade inte varit någon garanti och någon annan hade löpt större risk att råka illa ut. Nu lär knappast någon därmed vilja förbjuda kommuner att driva gruppboenden. Det vore både orättvist och orimligt.

Men då måste detsamma gälla inom privat vård och omsorg.

 

Ingenting tyder på något systemfel. Mer än att den svagaste länken i alla kedjor verkar har brustit – den mänskliga faktorn. Den går inte att bygga bort med något system i världen. Tvärtom har övrig personal och kommunen skött allt enligt konstens regler, med Lex Sarah-anmälan, genomförda drogtester och snabb interninformation. Inget som gör något ogjort, men det minimerar åtminstone skadorna och kan förhindra att det inträffar igen. Åtminstone på precis samma sätt, i vården som överallt annars kommer saker att fortsätta att gå fel så länge människor är inblandade.

Själva detaljerna är omtvistade och utredningen inte färdig så låt oss nöja oss med att konstatera att det är en tragedi för alla inblandade. Och att allting just nu tyder på att det är en isolerad händelse som slutat illa och kunde gått ännu värre, rutinerna har såvitt vi vet varit till hjälp och inte till skada.

Man kan aldrig jämföra olika personers lidande. Men man kan mycket väl jämföra olika institutioners rutiner och vilka faktorer som vägs in när man reagerar på missförhållanden. Hur hade reaktionerna varit om gruppboendet varit en del av den privata vården? Då hade det åtminstone från vänsterkanten setts som just ett systemfel och inte en enskild händelse. Nya krav på vilka som får driva vilken verksamhet hade ställts och förmodligen hade någon skrikit efter totalförbud.

Det finns en märkligt spridd uppfattning om att pengar inte är ett begrepp som förekommer inom den offentliga vården. Förvisso går inte kommunal eller regional vård med vinst, men fråga vem som helst som jobbar inom sektorerna om det inte räknas pengar. Att det räknas för att spara för att hålla en budget som aldrig verkar räcka till gör ingen som helst skillnad för vårdtagaren mot om det sparas till en Porsche åt ägaren. Det enda som i slutändan borde räknas är kvaliteten på vården – och vad man gör när något ändå går fel.

Ska vi återvända till Skövde så kanske en fördubblad bemanning kunnat hindra den nu anmälda händelsen – på bekostnad av något annat i kommunens regi. Men det hade inte varit någon garanti och någon annan hade löpt större risk att råka illa ut. Nu lär knappast någon därmed vilja förbjuda kommuner att driva gruppboenden. Det vore både orättvist och orimligt.

Men då måste detsamma gälla inom privat vård och omsorg.

 

  • Niclas Lindstrand

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.