11 mar 2015 06:00

11 mar 2015 06:00

Hjärngympa i Skövde centrum

Regionens hus. Centrala Skövde har förvandlats till Rubiks kub. Varje gång en färgad kloss kommer rätt så uppstår ett nytt problem någon annan stans. Regionens hus är ett praktexempel på det. Men också ett steg närmare till att kubeländet äntligen ska bli löst.

Att Regionens hus byggs i Skövde är förstås bra för staden. Det innebär att inte allting kommer att flyttas till huset med samma namn i Göteborg under överskådlig tid. Det betyder också att fler människor kommer att jobba och röra sig inne i centrum, till restaurangers och butikers glädje. En ny stor arbetsgivare i city kan ge luft under vingarna för en stadskärna som annars riskerar att dräneras av externhandeln. 360 arbetsplatser i 20 år är en fin garanti.

Det finns också en logik i att huset, precis som i Göteborg, placeras i nära anslutning till stationen. Eftersom regionen har totalt sex hus (eller att regionen har sex Regionens hus... äsch, ni fattar) så är kommunikationerna viktiga. Det kommer att åkas mycket till och från och mellan husen.

Men alla orter i regionen går det inte att åka tåg till. Vissa inte alls, andra via byte i typ Hässleholm vilket inte är så tidseffektivt. Och att åka tåg inom Skövde är en rejäl utmaning som torde vara förenad med både lagbrott och livsfara. Alltså vaknar nästa ständiga fråga: var ska bilarna stå?

Skövde centrum är ett ständigt återkommande bekymmer i en kommun med höga ambitioner. Affärer, restauranger, arbetsplatser, bostäder, bilar och för den delen en och annan människa ska rymmas på en yta som inte kan växa mer än på höjden. Vilket ställer frågan varför det nya huset är byggt just som en kub och inte som en dominobricka på högkant (mer än att det sistnämnda är lite olycksbådande).

Parkeringsplatser är det som hamnar högst upp på dagordningen nu när Modeparkeringen försvinner. Den gamla macken som nu är en grusplan snett över gatan används redan för bilar. Och parkeringshus har Skövdeborna uppenbarligen en utbredd allergi mot; de två som redan finns står till stora delar tomma. Samtidigt snurrar tio bilar förgäves på Sandtorget på spaning efter den p-plats som flytt.

Efter p-platser kommer fler bostäder tillbaka. Att göra centrum större på papperet är lätt, att göra det i verkligheten är nästan omöjligt. Det går inte att bestämma vart folk söker sig till fots mer är vart de åker och handlar med bilen. Det återstår flera tuffa beslut innan byggnadstakten i Skövde – och särskilt i de centrala delarna – är tillräckligt hög för den allsmäktiga Vision 2025.

Med rätt hantering framöver så är Regionens hus en hörnsten i Skövdes kub. Nu ska bara alla de andra färgerna matchas också.

Niclas Lindstrand

Att Regionens hus byggs i Skövde är förstås bra för staden. Det innebär att inte allting kommer att flyttas till huset med samma namn i Göteborg under överskådlig tid. Det betyder också att fler människor kommer att jobba och röra sig inne i centrum, till restaurangers och butikers glädje. En ny stor arbetsgivare i city kan ge luft under vingarna för en stadskärna som annars riskerar att dräneras av externhandeln. 360 arbetsplatser i 20 år är en fin garanti.

Det finns också en logik i att huset, precis som i Göteborg, placeras i nära anslutning till stationen. Eftersom regionen har totalt sex hus (eller att regionen har sex Regionens hus... äsch, ni fattar) så är kommunikationerna viktiga. Det kommer att åkas mycket till och från och mellan husen.

Men alla orter i regionen går det inte att åka tåg till. Vissa inte alls, andra via byte i typ Hässleholm vilket inte är så tidseffektivt. Och att åka tåg inom Skövde är en rejäl utmaning som torde vara förenad med både lagbrott och livsfara. Alltså vaknar nästa ständiga fråga: var ska bilarna stå?

Skövde centrum är ett ständigt återkommande bekymmer i en kommun med höga ambitioner. Affärer, restauranger, arbetsplatser, bostäder, bilar och för den delen en och annan människa ska rymmas på en yta som inte kan växa mer än på höjden. Vilket ställer frågan varför det nya huset är byggt just som en kub och inte som en dominobricka på högkant (mer än att det sistnämnda är lite olycksbådande).

Parkeringsplatser är det som hamnar högst upp på dagordningen nu när Modeparkeringen försvinner. Den gamla macken som nu är en grusplan snett över gatan används redan för bilar. Och parkeringshus har Skövdeborna uppenbarligen en utbredd allergi mot; de två som redan finns står till stora delar tomma. Samtidigt snurrar tio bilar förgäves på Sandtorget på spaning efter den p-plats som flytt.

Efter p-platser kommer fler bostäder tillbaka. Att göra centrum större på papperet är lätt, att göra det i verkligheten är nästan omöjligt. Det går inte att bestämma vart folk söker sig till fots mer är vart de åker och handlar med bilen. Det återstår flera tuffa beslut innan byggnadstakten i Skövde – och särskilt i de centrala delarna – är tillräckligt hög för den allsmäktiga Vision 2025.

Med rätt hantering framöver så är Regionens hus en hörnsten i Skövdes kub. Nu ska bara alla de andra färgerna matchas också.

Niclas Lindstrand