27 mar 2015 06:00

27 mar 2015 06:00

Fel fråga i rätt bostadsdebatt

Att det diskuteras bostäder bland Skövdes politiker är välkommet. Särskilt att det äntligen sker inför öppen ridå, Skövdeandan har många goda sidor men kan kväva debattklimatet. Men att ge Skövdebostäder helt fria tyglar är fel ände att börja i.

Det händer inte så ofta, men plötsligt har vi en härlig ideologisk debatt i kommunen. Moderaterna vill sälja ut delar av allmännyttan, vilket säkert också ligger i deras DNA enligt Stefan Löfven. Socialdemokraterna vill ha en så stor allmännytta som möjligt, vilket möjligen i stället är en produkt av både arv och miljö.

Själva utförsäljningen är inte mycket att orda om. Vill folk köpa loss sina lägenheter och förvandla dem till bostadsrätter finns det inget rimligt skäl att hindra dem. Skövdebostäder får dessutom in pengar till nya projekt som desperat behövs när stadens tillväxt har fastnat för att det fattas just bostäder. Vill ingen köpa loss bostaden så kommer utförsäljningen helt enkelt att misslyckas och inte bli av.

Den större frågan handlar om något till synes så tråkigt som ägardirektiv om vilken marknadsandel bolaget får ha. (Där försvann kanske hälften av mina läsare, men ha tålamod, frågan är väldigt viktig.) Allianspartierna vill behålla begränsningen på mellan 13 och 17 procent av marknaden. Socialdemokraterna vill slopa gränsen helt.

Det sistnämnda kan verka klokt för att snabbt få stopp på problemet med bostadsbristen. Men i längden riskerar effekten att bli den rakt motsatta. Om man bortser från detaljer som att det är trevligt med privata företag och konkurrens rent principiellt (i mina blå ögon) så finns ständiga komplikationer när offentligt ägda bolag ställs mot privata konkurrenter.

Skövdebostäder är idag en vinstmaskin för kommunen och pengarna kan användas till både bra och dåliga saker för invånarna. Att täcka upp förluster för flygplatsbolaget får räknas till de dåliga (jag ber att få återkomma mer detaljerat i det ärendet). Bolaget har också starkast möjliga ägare och kan därför kosta på sig risker som en privat hyresvärd aldrig skulle våga. Risken för en konkurs är väldigt nära noll oavsett vad som händer.

Utan att sätta ett tak finns det därmed en risk för att Skövdebostäder allt mer närmar sig ett monopol för hyreslägenheter i staden. Andra aktörer skulle helt enkelt skrämmas bort när de slåss mot någon som kan agera riskfritt och med en enorm ekonomisk tyngd bakom sig.

Att tillfälligt höja taket om det skulle visa sig att det krävs för att få fart på byggandet får inte uteslutas. Men det måste i så fall samtidigt ske en ordentlig genomgång av varför inte privata aktörer är intresserade av att satsa på bostäder i Skövde.

Den verkar faktiskt behövas redan nu.

Niclas Lindstrand

Det händer inte så ofta, men plötsligt har vi en härlig ideologisk debatt i kommunen. Moderaterna vill sälja ut delar av allmännyttan, vilket säkert också ligger i deras DNA enligt Stefan Löfven. Socialdemokraterna vill ha en så stor allmännytta som möjligt, vilket möjligen i stället är en produkt av både arv och miljö.

Själva utförsäljningen är inte mycket att orda om. Vill folk köpa loss sina lägenheter och förvandla dem till bostadsrätter finns det inget rimligt skäl att hindra dem. Skövdebostäder får dessutom in pengar till nya projekt som desperat behövs när stadens tillväxt har fastnat för att det fattas just bostäder. Vill ingen köpa loss bostaden så kommer utförsäljningen helt enkelt att misslyckas och inte bli av.

Den större frågan handlar om något till synes så tråkigt som ägardirektiv om vilken marknadsandel bolaget får ha. (Där försvann kanske hälften av mina läsare, men ha tålamod, frågan är väldigt viktig.) Allianspartierna vill behålla begränsningen på mellan 13 och 17 procent av marknaden. Socialdemokraterna vill slopa gränsen helt.

Det sistnämnda kan verka klokt för att snabbt få stopp på problemet med bostadsbristen. Men i längden riskerar effekten att bli den rakt motsatta. Om man bortser från detaljer som att det är trevligt med privata företag och konkurrens rent principiellt (i mina blå ögon) så finns ständiga komplikationer när offentligt ägda bolag ställs mot privata konkurrenter.

Skövdebostäder är idag en vinstmaskin för kommunen och pengarna kan användas till både bra och dåliga saker för invånarna. Att täcka upp förluster för flygplatsbolaget får räknas till de dåliga (jag ber att få återkomma mer detaljerat i det ärendet). Bolaget har också starkast möjliga ägare och kan därför kosta på sig risker som en privat hyresvärd aldrig skulle våga. Risken för en konkurs är väldigt nära noll oavsett vad som händer.

Utan att sätta ett tak finns det därmed en risk för att Skövdebostäder allt mer närmar sig ett monopol för hyreslägenheter i staden. Andra aktörer skulle helt enkelt skrämmas bort när de slåss mot någon som kan agera riskfritt och med en enorm ekonomisk tyngd bakom sig.

Att tillfälligt höja taket om det skulle visa sig att det krävs för att få fart på byggandet får inte uteslutas. Men det måste i så fall samtidigt ske en ordentlig genomgång av varför inte privata aktörer är intresserade av att satsa på bostäder i Skövde.

Den verkar faktiskt behövas redan nu.

Niclas Lindstrand