28 mar 2015 06:00

28 mar 2015 06:00

Friställning i Bregottfabriken

Den 1 april upphör EU:s kvotsystem för mjölkproduktionen att gälla. Detta ökar ytterligare det redan hårda trycket på Sveriges mjölkbönder.

EU:s kvotsystem har begränsat produktionen av mjölk inom unionen och garanterat ett visst pris. Medlemsländerna har fått kvoter tilldelade som sedan fördelats bland producenterna. Överproduktion har medfört straffavgifter för producenterna.

Den redan pågående krisen beror till stor del på att minskad europeisk export har lett till ett överskott av mjölk, främst på grund av Kinas minskade export samt det ryskeuropeiska sanktionskriget.

Marginalerna för de svenska mjölkbönderna är EU:s minsta. Produktionskostnaderna är inte oväntat bland de allra högsta. Detta är inte en av naturen given ordning, utan ett resultat av politiska handlingar.

Svenskt jordbruk betalade vid årsskiftet cirka 4,20 kronor i dieselskatt per liter. Det kan jämföras med 2,30 kronor i Tyskland och 65 öre i Danmark. I fredags meddelade regeringen bland annat att dieselskatten ska höjas med 48 öre per liter. Den rödgröna regeringen synes vara direkt fientligt inställt till såväl landsbygd som lantbruk.

Att den europeiska marknaden nu blir friare är i sig inte dåligt. Men mjölkproducenter i länder med lägre produktionskostnader kommer att kunna öka sin produktion och därmed blir konkurrenssituationen för deras svenska kollegor etter värre. Svenska regler och skatter måste anpassas efter detta.

Tankesmedjan Timbro har tillsammans med Carnegies råvaruexpert Torbjörn Iwarsson nyligen gett ut rapporten ”En friare mjölkmarknad”. Det är en väl genomarbetad rapport som innehåller många av de sanningar om vilka det har berättats i flera år.

Dieselskatten är omotiverat hög, GMO-förbudet direkt skadligt för utvecklingen, djurskyddsförordningens regler behöver ses över och verklighetsanpassas. Dessutom behövs den stora mängd regleringar som tynger det svenska lantbruket förenklas. Problemet är dock inte bristande insikter, utan politisk vilja att göra något.

Den rödgröna regeringen har fullt upp med att driva igenom sina många löften och verkar, likt sheriffen i Nottingham i sagorna om Robin Hood, inte bry sig nämnvärt om vilka som kommer i kläm när pengarna ska kramas fram.

Men om ingenting görs riskerar stora värden att gå förlorade. Svensk mjölkproduktion håller i likhet med resten av livsmedelsproduktionen mycket hög klass. Men om priset är för högt räcker det inte. Den svenska mjölkproduktionen minskar redan. Mellan åren 2000 och 2013 har antalet svenska korna minskat med 20 procent. Är det några lador som snart är tomma är det de verkliga, inte de av finansministern inbillade.

Socialdemokraterna måste ta strid mot Miljöpartiet och snarast vidta åtgärder för att stärka det svenska lantbrukets konkurrenskraft. Ett livskraftigt lantbruk är en grundstomme i en levande landsbygd. Det är dags att ta ansvar för hela landet.

EU:s kvotsystem har begränsat produktionen av mjölk inom unionen och garanterat ett visst pris. Medlemsländerna har fått kvoter tilldelade som sedan fördelats bland producenterna. Överproduktion har medfört straffavgifter för producenterna.

Den redan pågående krisen beror till stor del på att minskad europeisk export har lett till ett överskott av mjölk, främst på grund av Kinas minskade export samt det ryskeuropeiska sanktionskriget.

Marginalerna för de svenska mjölkbönderna är EU:s minsta. Produktionskostnaderna är inte oväntat bland de allra högsta. Detta är inte en av naturen given ordning, utan ett resultat av politiska handlingar.

Svenskt jordbruk betalade vid årsskiftet cirka 4,20 kronor i dieselskatt per liter. Det kan jämföras med 2,30 kronor i Tyskland och 65 öre i Danmark. I fredags meddelade regeringen bland annat att dieselskatten ska höjas med 48 öre per liter. Den rödgröna regeringen synes vara direkt fientligt inställt till såväl landsbygd som lantbruk.

Att den europeiska marknaden nu blir friare är i sig inte dåligt. Men mjölkproducenter i länder med lägre produktionskostnader kommer att kunna öka sin produktion och därmed blir konkurrenssituationen för deras svenska kollegor etter värre. Svenska regler och skatter måste anpassas efter detta.

Tankesmedjan Timbro har tillsammans med Carnegies råvaruexpert Torbjörn Iwarsson nyligen gett ut rapporten ”En friare mjölkmarknad”. Det är en väl genomarbetad rapport som innehåller många av de sanningar om vilka det har berättats i flera år.

Dieselskatten är omotiverat hög, GMO-förbudet direkt skadligt för utvecklingen, djurskyddsförordningens regler behöver ses över och verklighetsanpassas. Dessutom behövs den stora mängd regleringar som tynger det svenska lantbruket förenklas. Problemet är dock inte bristande insikter, utan politisk vilja att göra något.

Den rödgröna regeringen har fullt upp med att driva igenom sina många löften och verkar, likt sheriffen i Nottingham i sagorna om Robin Hood, inte bry sig nämnvärt om vilka som kommer i kläm när pengarna ska kramas fram.

Men om ingenting görs riskerar stora värden att gå förlorade. Svensk mjölkproduktion håller i likhet med resten av livsmedelsproduktionen mycket hög klass. Men om priset är för högt räcker det inte. Den svenska mjölkproduktionen minskar redan. Mellan åren 2000 och 2013 har antalet svenska korna minskat med 20 procent. Är det några lador som snart är tomma är det de verkliga, inte de av finansministern inbillade.

Socialdemokraterna måste ta strid mot Miljöpartiet och snarast vidta åtgärder för att stärka det svenska lantbrukets konkurrenskraft. Ett livskraftigt lantbruk är en grundstomme i en levande landsbygd. Det är dags att ta ansvar för hela landet.

  • Daniel Persson/SNB