07 apr 2015 06:00

07 apr 2015 06:00

Nämndemän i blåsväder

Anna Sandström/SNB

DOMSTOLAR. Flera Sverigedemokratiska nämndemän har skrivit hatiska och rasistiska kommentarer på olika internetsidor. Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg uppgav med anledning av detta till TV4 (30/3) att nämndemannasystemet är ett lekmannasystem som överlevt sig själv. Hennes personliga åsikt är att det bör avskaffas.

Det är många som är upprörda efter Expressens avslöjanden, vilket är rimligt. Att uttalandena kommer från personer som utövar makt i våra domstolar gör situationen särskilt obehaglig. Det innebär att personer med rasistiska åsikter kan påverka utgången i olika mål.

Om människor inte längre känner att de kan lita på rättssäkerheten i våra domstolar riskerar förtroendet för rättsväsendet att förstöras. Godtyckliga domslut där nämndemännen agerar utifrån sina intressen innebär en fara för rättssäkerheten. Det gäller särskilt när deras intressen inte stämmer överens med demokrati och mänskliga rättigheter.

När den här sortens olämpliga uttalanden sker av nämndemän är det dock lätt att slå på stora trumman och vilja avskaffa hela systemet. Nämndemännen är dock viktiga för att upprätthålla förtroendet för domstolarna. De skapar insyn i rättsprocesserna. Däremot behöver rekryteringen breddas. Då de politiska partierna inte samlar lika mycket medlemmar som tidigare blir rekryteringsgrunden väldigt smal. Eftersom nämndemännen inte ska representera några politiska åsikter finns det inte heller någon anledning till att de prompt ska utses av politiska partier.

För ett par år sedan kom en statlig utredning (SOU 2013:49) med förslag på förändringar i nämndemannasystemet. Förslagen syftade till att få en breddad rekrytering. Ett av förslagen var att rekryteringen ska komma från andra kretsar än enbart de politiska partierna. Utredningen föreslog att vem som helst ska kunna ansöka om att få bli nämndeman och att kommuner och landsting precis som i dag ska kontrollera deras behörighet.

Utredningen föreslog också att det ska vara enklare än idag att entlediga en nämndeman från sitt uppdrag om det kommit fram att personen är olämplig. Det är ett förslag att ta fasta vid, oavsett hur rekryteringen av nämndemän fortsatt ska ske, då omständigheter kan komma fram i efterhand som visar på olämplighet.

Att behålla det nuvarande systemet och låta de politiska partierna stå för rekryteringen av nämndemän förflyttar oss längre från den ursprungliga tanken med opolitiska domare och en god insyn för allmänheten. Expressens avslöjanden under veckan är ett symptom som pekar på ett problem som länge funnits. Regeringen bör därför snarast åtgärda problemet genom att reformera systemet, hellre än att avskaffa det helt och hållet.

Det är många som är upprörda efter Expressens avslöjanden, vilket är rimligt. Att uttalandena kommer från personer som utövar makt i våra domstolar gör situationen särskilt obehaglig. Det innebär att personer med rasistiska åsikter kan påverka utgången i olika mål.

Om människor inte längre känner att de kan lita på rättssäkerheten i våra domstolar riskerar förtroendet för rättsväsendet att förstöras. Godtyckliga domslut där nämndemännen agerar utifrån sina intressen innebär en fara för rättssäkerheten. Det gäller särskilt när deras intressen inte stämmer överens med demokrati och mänskliga rättigheter.

När den här sortens olämpliga uttalanden sker av nämndemän är det dock lätt att slå på stora trumman och vilja avskaffa hela systemet. Nämndemännen är dock viktiga för att upprätthålla förtroendet för domstolarna. De skapar insyn i rättsprocesserna. Däremot behöver rekryteringen breddas. Då de politiska partierna inte samlar lika mycket medlemmar som tidigare blir rekryteringsgrunden väldigt smal. Eftersom nämndemännen inte ska representera några politiska åsikter finns det inte heller någon anledning till att de prompt ska utses av politiska partier.

För ett par år sedan kom en statlig utredning (SOU 2013:49) med förslag på förändringar i nämndemannasystemet. Förslagen syftade till att få en breddad rekrytering. Ett av förslagen var att rekryteringen ska komma från andra kretsar än enbart de politiska partierna. Utredningen föreslog att vem som helst ska kunna ansöka om att få bli nämndeman och att kommuner och landsting precis som i dag ska kontrollera deras behörighet.

Utredningen föreslog också att det ska vara enklare än idag att entlediga en nämndeman från sitt uppdrag om det kommit fram att personen är olämplig. Det är ett förslag att ta fasta vid, oavsett hur rekryteringen av nämndemän fortsatt ska ske, då omständigheter kan komma fram i efterhand som visar på olämplighet.

Att behålla det nuvarande systemet och låta de politiska partierna stå för rekryteringen av nämndemän förflyttar oss längre från den ursprungliga tanken med opolitiska domare och en god insyn för allmänheten. Expressens avslöjanden under veckan är ett symptom som pekar på ett problem som länge funnits. Regeringen bör därför snarast åtgärda problemet genom att reformera systemet, hellre än att avskaffa det helt och hållet.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.