27 apr 2015 06:00

27 apr 2015 06:00

En förändrad arbetsrätt

ARBETSRÄTT. Folkpartiet har återigen gett sig in i debatten om arbetsrätt och specifikt Lagen om anställningsskydd, Las. Partiledare Jan Björklund skriver tillsammans med ekonomiskpolitiska talespersonen Erik Ullenhag i Dagens Industri (23/4) att Sverige behöver en förändrad arbetsrätt.

Folkpartiet håller samma linje som Centerpartiet gällande att arbetsgivaren vid uppsägning ska kunna ta hänsyn till kompetens hos de anställda, istället för anställningstid. FP driver även, liksom centerkollegorna, förslag om lägre ingångslöner, något som Folkpartiet menar skulle gå att lösa genom att inte sluta avtal som pressar upp lägstalönerna.

Björklund och Ullenhag skriver att det behövs reformer för att företagare ska vilja anställa och att trösklarna in på arbetsmarknaden är för höga samtidigt som rörligheten är för låg. Det stämmer att trösklarna in på arbetsmarknaden är höga, vilket gör det särskilt svårt för unga och nyanlända att få chansen att få en anställning. Eftersom vi har höga ingångslöner i Sverige kostar det inte mycket mer för en företagare att anställa en person med erfarenhet jämfört med någon som är ny på arbetsmarknaden. Det innebär att de som inte lyckats etablera sig också väljs bort i anställningsprocessen, vilket försvårar deras situation ytterligare.

När politiska företrädare ger sig in i debatten bör de också ha goda argument, för att kunna få igenom sina förslag. Annars blir utspelet lätt enbart ett tomt slag i luften. Folkpartiet har rätt i att turordningsreglerna behöver förändras för att företag ska ha möjlighet att behålla viktig kompetens. Om företagen inte får välja att ha kvar den mest kompetenta personalen vid uppsägningar riskerar hela verksamheten att gå omkull. Folkpartiet saknar verktyg för hur det ska lösas i praktiken. Dagens system leder till att de senast anställda sägs upp först vid uppsägningar. Men reglerna gör också att arbetsgivare inte vågar ge ny personal fasta anställningar eftersom det är så svårt att säga upp personal vid sämre tider.

I många mindre företag kan inte företagaren själv ta ut någon lön när företaget går dåligt. Det arbetsrättsliga skyddet är således högre för arbetstagare än för företagare. Undantag från dagens arbetsrättsliga regler behövs för småföretagare, så att de vågar anställa fler. Det är det som kan skapa jobb på riktigt, då fyra av fem jobb skapas i små och medelstora företag.

Folkpartiet har tagit ett steg i rätt riktigt när företrädarna öppnar upp för diskussionen om en mer flexibel arbetsrätt. Partiet gjorde små utspel om detta även under regeringsåren, men någon större kamp var det inte tal om, trots att man då hade chansen att påverka på allvar. Om Folkpartiet nu på riktigt vill ge sig in i arbetsrättsdebatten bör de göra det med välgenomtänkta argument och konkreta förslag. Annars kommer det varken att bidra till fler röster för Folkpartiet eller en mer flexibel arbetsrätt.

Anna Sandström/ SNB

Folkpartiet håller samma linje som Centerpartiet gällande att arbetsgivaren vid uppsägning ska kunna ta hänsyn till kompetens hos de anställda, istället för anställningstid. FP driver även, liksom centerkollegorna, förslag om lägre ingångslöner, något som Folkpartiet menar skulle gå att lösa genom att inte sluta avtal som pressar upp lägstalönerna.

Björklund och Ullenhag skriver att det behövs reformer för att företagare ska vilja anställa och att trösklarna in på arbetsmarknaden är för höga samtidigt som rörligheten är för låg. Det stämmer att trösklarna in på arbetsmarknaden är höga, vilket gör det särskilt svårt för unga och nyanlända att få chansen att få en anställning. Eftersom vi har höga ingångslöner i Sverige kostar det inte mycket mer för en företagare att anställa en person med erfarenhet jämfört med någon som är ny på arbetsmarknaden. Det innebär att de som inte lyckats etablera sig också väljs bort i anställningsprocessen, vilket försvårar deras situation ytterligare.

När politiska företrädare ger sig in i debatten bör de också ha goda argument, för att kunna få igenom sina förslag. Annars blir utspelet lätt enbart ett tomt slag i luften. Folkpartiet har rätt i att turordningsreglerna behöver förändras för att företag ska ha möjlighet att behålla viktig kompetens. Om företagen inte får välja att ha kvar den mest kompetenta personalen vid uppsägningar riskerar hela verksamheten att gå omkull. Folkpartiet saknar verktyg för hur det ska lösas i praktiken. Dagens system leder till att de senast anställda sägs upp först vid uppsägningar. Men reglerna gör också att arbetsgivare inte vågar ge ny personal fasta anställningar eftersom det är så svårt att säga upp personal vid sämre tider.

I många mindre företag kan inte företagaren själv ta ut någon lön när företaget går dåligt. Det arbetsrättsliga skyddet är således högre för arbetstagare än för företagare. Undantag från dagens arbetsrättsliga regler behövs för småföretagare, så att de vågar anställa fler. Det är det som kan skapa jobb på riktigt, då fyra av fem jobb skapas i små och medelstora företag.

Folkpartiet har tagit ett steg i rätt riktigt när företrädarna öppnar upp för diskussionen om en mer flexibel arbetsrätt. Partiet gjorde små utspel om detta även under regeringsåren, men någon större kamp var det inte tal om, trots att man då hade chansen att påverka på allvar. Om Folkpartiet nu på riktigt vill ge sig in i arbetsrättsdebatten bör de göra det med välgenomtänkta argument och konkreta förslag. Annars kommer det varken att bidra till fler röster för Folkpartiet eller en mer flexibel arbetsrätt.

Anna Sandström/ SNB

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.