17 jul 2015 06:00

17 jul 2015 06:00

Mer medlemsmakt i fackförbunden

Storbritanniens konservativa regering har presenterat nya förslag om förändrad arbetsrätt. Förslagen läggs fram efter strejker inom den offentliga sektorn som har orsakat elände för många människor.

Regeringen vill bland annat att minst hälften av medlemmarna i en fackförening ska ha deltagit i en medlemsomröstning för att strejk ska kunna utlysas. I dag kan en minoritet av medlemmarna fatta beslut om strejk. Storbritanniens arbetsmarknadsminister Nick Boles förklarar i Daily Mail (14/7) att människor ska kunna lita på att daglig service fungerar och inte störas av strejk som bara ett fåtal av fackets medlemmar har tvingat igenom.

Förslaget tar också sikte på att reformera fackföreningarnas stöd till de politiska partierna. GMB-fackets ordförande Paul Kerry ger regeringens förslag skarp kritik. GMB-facket, som samlar anställda inom såväl handel och industri som socialt arbete, finansierar stora delar av Labours kampanjer. I Storbritannien är det socialdemokratiska partiet, liksom i Sverige, tätt sammankopplat med facket. Tiotusentals medlemmar i GMB är också medlemmar i Labour Party.

Att många i ett fackförbund även är medlemmar i ett visst parti motiverar dock inte att alla som ansluter sig till det facket automatiskt ska tvingas stödja partiet. Tyvärr ser fackens partikoppling likadan ut i Sverige. Fackens partipolitiska agenda blir tydlig vid redovisningen av de partipolitiska stöden, som de politiska partierna för första gången i år redovisar. Under 2014 fick Socialdemokraterna närmare 15 miljoner i bidrag från LO-förbunden. Det är mer än vad alla andra politiska partier fick i stöd från företag och organisationer sammanlagt.

LO bidrar dessutom med kampanjarbetare till Socialdemokraterna, vilket inte framgår av redovisningen av medel. LO:s ordförande har en fast plats i Socialdemokraternas högsta styrande organ, det verkställande utskottet. Under alliansregeringen menade LO att de sjunkande medlemstalen berodde på Alliansens politik, och undvek att tala om att det snarare kunde tänkas bero på att LO arbetar för Socialdemokraterna och att folk valde att inte vara med på grund av detta.

Den arbetsrättsliga lagstiftningen i Storbritannien liknar den svenska, men den svenska är än mer frikostig vad gäller exempelvis sympatiåtgärder. Framförallt Centerpartiet och Folkpartiet har tagit ställning mot fackens partipolitiska prägel, och menar att fackens politiska syften påverkar såväl småföretagare som de egna medlemmarna negativt. Partierna har rätt i att blockader av små företag och sympatiåtgärder för anställda som är nöjda med sina villkor inte hör 2000-talet till utan undergräver istället fackens förtroende.

Det är ofta tveksamt hur fackens verksamhet gynnar dess medlemmar. Den omställning som nu påbörjas i Storbritannien borde fungera som inspiration även för de svenska facken att reformeras mot än mer medlemsinflytande. Fackens uppgift är att ta tillvara sina medlemmars intressen och inte att driva partipolitik. För att göra det behöver LO och Socialdemokraterna klippa banden.

Anna Sandström/ SNB

Regeringen vill bland annat att minst hälften av medlemmarna i en fackförening ska ha deltagit i en medlemsomröstning för att strejk ska kunna utlysas. I dag kan en minoritet av medlemmarna fatta beslut om strejk. Storbritanniens arbetsmarknadsminister Nick Boles förklarar i Daily Mail (14/7) att människor ska kunna lita på att daglig service fungerar och inte störas av strejk som bara ett fåtal av fackets medlemmar har tvingat igenom.

Förslaget tar också sikte på att reformera fackföreningarnas stöd till de politiska partierna. GMB-fackets ordförande Paul Kerry ger regeringens förslag skarp kritik. GMB-facket, som samlar anställda inom såväl handel och industri som socialt arbete, finansierar stora delar av Labours kampanjer. I Storbritannien är det socialdemokratiska partiet, liksom i Sverige, tätt sammankopplat med facket. Tiotusentals medlemmar i GMB är också medlemmar i Labour Party.

Att många i ett fackförbund även är medlemmar i ett visst parti motiverar dock inte att alla som ansluter sig till det facket automatiskt ska tvingas stödja partiet. Tyvärr ser fackens partikoppling likadan ut i Sverige. Fackens partipolitiska agenda blir tydlig vid redovisningen av de partipolitiska stöden, som de politiska partierna för första gången i år redovisar. Under 2014 fick Socialdemokraterna närmare 15 miljoner i bidrag från LO-förbunden. Det är mer än vad alla andra politiska partier fick i stöd från företag och organisationer sammanlagt.

LO bidrar dessutom med kampanjarbetare till Socialdemokraterna, vilket inte framgår av redovisningen av medel. LO:s ordförande har en fast plats i Socialdemokraternas högsta styrande organ, det verkställande utskottet. Under alliansregeringen menade LO att de sjunkande medlemstalen berodde på Alliansens politik, och undvek att tala om att det snarare kunde tänkas bero på att LO arbetar för Socialdemokraterna och att folk valde att inte vara med på grund av detta.

Den arbetsrättsliga lagstiftningen i Storbritannien liknar den svenska, men den svenska är än mer frikostig vad gäller exempelvis sympatiåtgärder. Framförallt Centerpartiet och Folkpartiet har tagit ställning mot fackens partipolitiska prägel, och menar att fackens politiska syften påverkar såväl småföretagare som de egna medlemmarna negativt. Partierna har rätt i att blockader av små företag och sympatiåtgärder för anställda som är nöjda med sina villkor inte hör 2000-talet till utan undergräver istället fackens förtroende.

Det är ofta tveksamt hur fackens verksamhet gynnar dess medlemmar. Den omställning som nu påbörjas i Storbritannien borde fungera som inspiration även för de svenska facken att reformeras mot än mer medlemsinflytande. Fackens uppgift är att ta tillvara sina medlemmars intressen och inte att driva partipolitik. För att göra det behöver LO och Socialdemokraterna klippa banden.

Anna Sandström/ SNB

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.