22 aug 2015 06:00

22 aug 2015 06:00

Nya reformer av nygamla moderater

Efter valförlusten tillsatte Moderaterna sex nya interna arbetsgrupper i syfte att kartlägga de viktigaste politiska prioriteringarna på olika områden inför valet 2018. Moderaternas ekonomiskpolitiska talesperson, tidigare socialförsäkringsminister, Ulf Kristersson leder gruppen om ekonomi, arbete och företag.

Under ett seminarium i riksdagen nyligen presenterades och diskuterades gruppens förslag på lösningar. Med tanke på Kristerssons bakgrund som socialförsäkringsminister är det inte förvånande att förslagen riktar in sig på en ekonomisk politik som syftar till att bryta utanförskapet och samtidigt tar sikte på att minska utgifterna i transfereringssystemen.

Främsta anledningen till inriktningen beror på ökade utgifter på sjukförsäkringsområdet och för migration – och integration mellan 2014 och 2019. ”Det handlar om astronomiska summor”, menade Kristersson samtidigt som han varnade för risken att transfereringarna kommer tränga ut annan välfärdspolitik.

Kristersson framhöll återkommande att det nu är läge att sjösätta långsiktiga reformer. Fokus i förslagen handlade om att minska sjukfrånvaron, få a-kassan att stimulera till arbete samt att ställa om till mer kostnadseffektiva lösningar i flyktingsmottagandet. För att minska sjukfrånvaron föreslog Moderaterna bland annat att ett siffersatt mål för sjukfrånvaron införs. För att minska risken för långa sjukfall föreslog Moderaterna att en ny karensdag införs efter 14 dagars sjukfrånvaro.

Moderaterna vill också se ett sänkt tak i a-kassan till skillnad från regeringens aviserade höjning. Vad gäller flyktingmottagandet ansåg Moderaterna att boendet för ensamkommande flyktingbarn kan göras billigare samt att personer som söker asyl från vissa länder, så kallade ”säkra länder”, ska få en snabbare handläggning, vilket är mer kostnadseffektivt.

Liksom seminariedeltagaren Ann Öberg, Svenskt Näringslivs chefekonom, konstaterade är Moderaterna inget reformtrött parti. Hon menade dock att hon gärna hade sett att de reformerade arbets- och bostadsmarknaden. Det sammanfattar stämningen inom Moderaterna väl. Riktningen Anders Borg stakade ut om ordning och reda i statsfinanserna präglar fortfarande Nya Moderaterna starkt. Många förslag som presenterades skulle leda till minskade kostnader i transfereringssystemen, men några stora övergripande förändringar föreslogs inte.

Att Moderaterna fortsätter att visa att de tar ansvar för Sveriges ekonomi är klokt – och är bättre än regeringens omfattande skattehöjningar. Men om Moderaterna menar allvar med att det nu är läge att sjösätta långsiktiga reformer förväntas också något större övergripande förslag presenteras. Med små förändringar i redan dyra system gör en extra karensdag knappast stor skillnad.

Anna Sandström /SNB

Under ett seminarium i riksdagen nyligen presenterades och diskuterades gruppens förslag på lösningar. Med tanke på Kristerssons bakgrund som socialförsäkringsminister är det inte förvånande att förslagen riktar in sig på en ekonomisk politik som syftar till att bryta utanförskapet och samtidigt tar sikte på att minska utgifterna i transfereringssystemen.

Främsta anledningen till inriktningen beror på ökade utgifter på sjukförsäkringsområdet och för migration – och integration mellan 2014 och 2019. ”Det handlar om astronomiska summor”, menade Kristersson samtidigt som han varnade för risken att transfereringarna kommer tränga ut annan välfärdspolitik.

Kristersson framhöll återkommande att det nu är läge att sjösätta långsiktiga reformer. Fokus i förslagen handlade om att minska sjukfrånvaron, få a-kassan att stimulera till arbete samt att ställa om till mer kostnadseffektiva lösningar i flyktingsmottagandet. För att minska sjukfrånvaron föreslog Moderaterna bland annat att ett siffersatt mål för sjukfrånvaron införs. För att minska risken för långa sjukfall föreslog Moderaterna att en ny karensdag införs efter 14 dagars sjukfrånvaro.

Moderaterna vill också se ett sänkt tak i a-kassan till skillnad från regeringens aviserade höjning. Vad gäller flyktingmottagandet ansåg Moderaterna att boendet för ensamkommande flyktingbarn kan göras billigare samt att personer som söker asyl från vissa länder, så kallade ”säkra länder”, ska få en snabbare handläggning, vilket är mer kostnadseffektivt.

Liksom seminariedeltagaren Ann Öberg, Svenskt Näringslivs chefekonom, konstaterade är Moderaterna inget reformtrött parti. Hon menade dock att hon gärna hade sett att de reformerade arbets- och bostadsmarknaden. Det sammanfattar stämningen inom Moderaterna väl. Riktningen Anders Borg stakade ut om ordning och reda i statsfinanserna präglar fortfarande Nya Moderaterna starkt. Många förslag som presenterades skulle leda till minskade kostnader i transfereringssystemen, men några stora övergripande förändringar föreslogs inte.

Att Moderaterna fortsätter att visa att de tar ansvar för Sveriges ekonomi är klokt – och är bättre än regeringens omfattande skattehöjningar. Men om Moderaterna menar allvar med att det nu är läge att sjösätta långsiktiga reformer förväntas också något större övergripande förslag presenteras. Med små förändringar i redan dyra system gör en extra karensdag knappast stor skillnad.

Anna Sandström /SNB

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.