22 okt 2015 06:00

22 okt 2015 06:00

S och M måste komma överens

Migration. Försöken att nå en bred migrationsöverenskommelse har ännu inte gett något konkret resultat.

Migrationssituationen är känslig, och de sju partierna har vitt skilda uppfattningar om vad som är rimligt.

Varken den rödgröna regeringen eller Alliansen klarar av att göra vad som behövs. Exempelvis är frågan om tillfälliga uppehållstillstånd något som skär igenom båda blocken. I Alliansen är framförallt Centerpartiet motståndare till förslaget och i regeringen fyller Miljöpartiet samma funktion. Inte heller Vänsterpartiet ställer upp på förslaget.

Det bästa vore förmodligen, för såväl regeringens som Alliansens fortsatta sammanhållning, att ge upp försöken till en sjupartiöverenskommelse. Lyft hellre ut frågorna ur både regerings- och allianssamarbete. S och M kan tillsammans sätta sig ner och göra det som krävs. Behovet av en snar och handlingskraftig överenskommelse kan inte överskattas.

Enligt inte alldeles klara källor till Expressen är visserligen en överenskommelse nära förestående, och kan komma att presenteras efter dagens regeringssammanträde. Om det stämmer inbegriper överenskommelsen hittills ett försörjningskrav för anhöriginvandring, skärpt gränsbevakning, bättre verkställighet av personer som nekats uppehållstillstånd, obligatorisk kommunplacering och ökade statliga kostnadstäckning för kommunerna samt vidgat rut-avdrag med höjt tak.

Parterna ska även vara överens om att snabbutreda sätt att förenkla introduktionen på arbetsmarknaden, dock utan att röra lagen om anställningsskydd, Las. Frågan om tillfälliga uppehållstillstånd uppges fortfarande vara en svårlöst fråga.

Det är oklart exempelvis vad ”skärpt gränsövervakning”innebär. Förhoppningsvis innebär det att det kommer att införas tillfälliga gränskontroller. I nuläget har vi inte koll på vilka som kommer in i landet. Det måste åtgärdas. Men då behöver också Polisen få resurser att kunna genomföra det.

Att personer som nekats uppehållstillstånd ska avvisas är också nödvändigt. Det finns dock flera länder som inte är beredda att ta emot dem. Det är dessvärre ingen nyhet och kunde redan ha åtgärdats genom mellanstatliga avtal med dessa länder. Nu måste även den processen göras i detta skede. Annars spelar det ingen roll vad avsikten är från svenskt håll.

Överenskommelsen bör därtill innebära att den som söker asyl ska kunna styrka sin identitet åter blir faktisk huvudregel. Givetvis kommer undantag att behöva göras. Men det är inte rimligt att ha ett system som uppmuntrar människor att göra sig av med sina personhandlingar innan de når Sverige.

För att bereda tillträde till arbetsmarknaden utan att röra Las kan ett undantag införas. Nyanlända utan permanenta uppehållstillstånd omfattas inte av Las. Det skapar en flexibilitet som gör att nyanlända exempelvis kan tas in vid produktionstoppar. S måste också göra klart för LO att en låglönesektor måste accepteras.

En överenskommelse av detta slag behövs snarast. Då går det inte att vänta på att sju kockar ska enas. En sådan soppa har vi inte råd med.

Daniel Persson/SNB

Migrationssituationen är känslig, och de sju partierna har vitt skilda uppfattningar om vad som är rimligt.

Varken den rödgröna regeringen eller Alliansen klarar av att göra vad som behövs. Exempelvis är frågan om tillfälliga uppehållstillstånd något som skär igenom båda blocken. I Alliansen är framförallt Centerpartiet motståndare till förslaget och i regeringen fyller Miljöpartiet samma funktion. Inte heller Vänsterpartiet ställer upp på förslaget.

Det bästa vore förmodligen, för såväl regeringens som Alliansens fortsatta sammanhållning, att ge upp försöken till en sjupartiöverenskommelse. Lyft hellre ut frågorna ur både regerings- och allianssamarbete. S och M kan tillsammans sätta sig ner och göra det som krävs. Behovet av en snar och handlingskraftig överenskommelse kan inte överskattas.

Enligt inte alldeles klara källor till Expressen är visserligen en överenskommelse nära förestående, och kan komma att presenteras efter dagens regeringssammanträde. Om det stämmer inbegriper överenskommelsen hittills ett försörjningskrav för anhöriginvandring, skärpt gränsbevakning, bättre verkställighet av personer som nekats uppehållstillstånd, obligatorisk kommunplacering och ökade statliga kostnadstäckning för kommunerna samt vidgat rut-avdrag med höjt tak.

Parterna ska även vara överens om att snabbutreda sätt att förenkla introduktionen på arbetsmarknaden, dock utan att röra lagen om anställningsskydd, Las. Frågan om tillfälliga uppehållstillstånd uppges fortfarande vara en svårlöst fråga.

Det är oklart exempelvis vad ”skärpt gränsövervakning”innebär. Förhoppningsvis innebär det att det kommer att införas tillfälliga gränskontroller. I nuläget har vi inte koll på vilka som kommer in i landet. Det måste åtgärdas. Men då behöver också Polisen få resurser att kunna genomföra det.

Att personer som nekats uppehållstillstånd ska avvisas är också nödvändigt. Det finns dock flera länder som inte är beredda att ta emot dem. Det är dessvärre ingen nyhet och kunde redan ha åtgärdats genom mellanstatliga avtal med dessa länder. Nu måste även den processen göras i detta skede. Annars spelar det ingen roll vad avsikten är från svenskt håll.

Överenskommelsen bör därtill innebära att den som söker asyl ska kunna styrka sin identitet åter blir faktisk huvudregel. Givetvis kommer undantag att behöva göras. Men det är inte rimligt att ha ett system som uppmuntrar människor att göra sig av med sina personhandlingar innan de når Sverige.

För att bereda tillträde till arbetsmarknaden utan att röra Las kan ett undantag införas. Nyanlända utan permanenta uppehållstillstånd omfattas inte av Las. Det skapar en flexibilitet som gör att nyanlända exempelvis kan tas in vid produktionstoppar. S måste också göra klart för LO att en låglönesektor måste accepteras.

En överenskommelse av detta slag behövs snarast. Då går det inte att vänta på att sju kockar ska enas. En sådan soppa har vi inte råd med.

Daniel Persson/SNB