23 okt 2015 06:00

23 okt 2015 06:00

Svart torsdag

Det som inträffade i Trollhättan i går är en tragedi, nästan bortom det fattbaras gränser.

Att en person tar sig in i en skola och går till anfall med svärd, eller ett liknande föremål, var för många svårt att tro på när de först hörde det. Dessvärre fick historien också en dödlig utgång.

Gärningsmannen, som polisen beskriver som en 21-årig ung man från Trollhättan, hann skada fyra människor, två elever och två lärare innan polisen stoppade honom. Läraren och en av eleverna dog av sina skador. De två övriga offren hade allvarliga skador, varav en kritiska, vid denna texts författande.

Polisen hanterade situationen föredömligt. De var snabbt på plats efter att tumultet bröt ut och inkapaciterade gärningsmannen på det enda sätt situationen verkar ha påbjudit, de sköt honom. Han avled senare av skadorna.

Tankar och böner går naturligtvis till offrens familjer och anhöriga i denna obegripliga och prövande stund. Men också till de många elever, lärare och annan skolpersonal som måste ha varit skräckslagna. Rektorn agerade enligt uppgift mycket föredömligt och med kallt huvud och försäkrade sig om att så många elever som möjligt var säkra.

Detsamma kan inte sägas om Trollhättans politiska majoritet. Kronan är heller inte i vanliga fall en trygg miljö för eleverna som går där. Det rödgröna styret har satt allt annat än eleverna i främsta rummet. Skolan delar lokaler med ett kulturhus med bibliotek och café och det har länge varit problem med obehöriga som vistas i skolans lokaler. Så sent som på onsdagens kommunfullmäktigemöte förtydligade utbildningsnämndens ordförande Mats Viking (S) att „Kronan är i första hand ett kulturhus, med skola, bibliotek, fritidsgård och en mötesplats med café”.

Det är samma inställning som råder på de många håll i landet där ungdomsgäng har tillåtits ta över bibliotek, där alltifrån poliser och brandmän till ambulanspersonal blir utsatta för stenkastning, eller där många helt enkelt inte vågar sig ut efter mörkrets inbrott. Det påverkas inte av huruvida gärningsmannen visar sig ha något med det tidigare stöket att göra.

Den ökande sociala oron och utsattheten i offentliga miljöer, som har sitt ursprung i varierande miljöer, möts alltför sällan med det allvar den förtjänar.

Verkligheten är dock den att varken poliser eller brevbärare ska utsättas för stenkastning eller hot. Bibliotek ska vara tysta så att det går att läsa böcker där. Och skolor ska vara trygga och säkra så att eleverna kan fokusera på att studera. Allt annat är sekundärt och den som gör gällande något annat är helt enkelt inte uppgiften mogen att ha hand om dessa prioriteringar.

Att eleverna på Kronan har tvingats genomlida gårdagens vansinnesdåd är illa nog. Och möjligen hade det inte gått att avvärja. Men att eleverna inte ens när känslorna efter gårdagens mardröm lagt sig har en trygg skolmiljö att återvända till är oacceptabelt.

Om det krävs väktare för att hålla obehöriga borta från skolans lokaler och garantera eleverna en trygg skolgång ska det anlitas väktare. Eleverna måste komma först i alla landets skolor.

Daniel Persson/SNB

Att en person tar sig in i en skola och går till anfall med svärd, eller ett liknande föremål, var för många svårt att tro på när de först hörde det. Dessvärre fick historien också en dödlig utgång.

Gärningsmannen, som polisen beskriver som en 21-årig ung man från Trollhättan, hann skada fyra människor, två elever och två lärare innan polisen stoppade honom. Läraren och en av eleverna dog av sina skador. De två övriga offren hade allvarliga skador, varav en kritiska, vid denna texts författande.

Polisen hanterade situationen föredömligt. De var snabbt på plats efter att tumultet bröt ut och inkapaciterade gärningsmannen på det enda sätt situationen verkar ha påbjudit, de sköt honom. Han avled senare av skadorna.

Tankar och böner går naturligtvis till offrens familjer och anhöriga i denna obegripliga och prövande stund. Men också till de många elever, lärare och annan skolpersonal som måste ha varit skräckslagna. Rektorn agerade enligt uppgift mycket föredömligt och med kallt huvud och försäkrade sig om att så många elever som möjligt var säkra.

Detsamma kan inte sägas om Trollhättans politiska majoritet. Kronan är heller inte i vanliga fall en trygg miljö för eleverna som går där. Det rödgröna styret har satt allt annat än eleverna i främsta rummet. Skolan delar lokaler med ett kulturhus med bibliotek och café och det har länge varit problem med obehöriga som vistas i skolans lokaler. Så sent som på onsdagens kommunfullmäktigemöte förtydligade utbildningsnämndens ordförande Mats Viking (S) att „Kronan är i första hand ett kulturhus, med skola, bibliotek, fritidsgård och en mötesplats med café”.

Det är samma inställning som råder på de många håll i landet där ungdomsgäng har tillåtits ta över bibliotek, där alltifrån poliser och brandmän till ambulanspersonal blir utsatta för stenkastning, eller där många helt enkelt inte vågar sig ut efter mörkrets inbrott. Det påverkas inte av huruvida gärningsmannen visar sig ha något med det tidigare stöket att göra.

Den ökande sociala oron och utsattheten i offentliga miljöer, som har sitt ursprung i varierande miljöer, möts alltför sällan med det allvar den förtjänar.

Verkligheten är dock den att varken poliser eller brevbärare ska utsättas för stenkastning eller hot. Bibliotek ska vara tysta så att det går att läsa böcker där. Och skolor ska vara trygga och säkra så att eleverna kan fokusera på att studera. Allt annat är sekundärt och den som gör gällande något annat är helt enkelt inte uppgiften mogen att ha hand om dessa prioriteringar.

Att eleverna på Kronan har tvingats genomlida gårdagens vansinnesdåd är illa nog. Och möjligen hade det inte gått att avvärja. Men att eleverna inte ens när känslorna efter gårdagens mardröm lagt sig har en trygg skolmiljö att återvända till är oacceptabelt.

Om det krävs väktare för att hålla obehöriga borta från skolans lokaler och garantera eleverna en trygg skolgång ska det anlitas väktare. Eleverna måste komma först i alla landets skolor.

Daniel Persson/SNB