29 okt 2015 06:00

29 okt 2015 06:00

Växande känsla av laglöshet

Var och varannan natt brinner det i eller i anslutning till ett planerat asylboende.

Natten till onsdagen brann det både i Klippan och Danderyd. I dessa fall släcktes bränderna i tid och skadan kunde begränsas.

Hittills har ett 15-tal bränder härjat asylboenden. Det är ingen vild gissning att bränderna oftast är anlagda av personer som inte vill att asylsökande flyttar till orten. På internets baksida hetsar främlingsfientliga personer varandra tills någon slutligen tänder på. En mycket obehaglig utveckling.

Det är uppenbart att varje tilltänkt asylboende är i riskzonen. För att möta detta hot väljer Migrationsverket och kommunerna att hålla de 66 000 planerade nya boendeplatserna hemliga.

Ett efter omständigheterna klokt drag, men inte oproblematiskt. Frågan är i vilken utsträckning myndigheter kan och bör undanhålla medborgarna den här typen av information. Dessutom förefaller kommunernas hantering av nya boenden att inte helt följa plan- och bygglagen i fråga om krav på bygglov för väsentligt ändrad användning av en byggnad.

Bostadssituationen är extremt svår i nuläget, men det betyder inte att lagar upphör att gälla. Transparens och medborgarinflytande i plan- och byggfrågor är trots allt viktiga.

Även om Migrationsverkets upphandlingar hålls utanför medierna så kommer informationen att sprida sig ändå. De som inte drar sig för att anlägga bränder kommer förr eller senare att få nys om var nya boenden ska öppna.

Det innebär att det behövs en ökad bevakning kring dessa fastigheter. Lunds kommun planerar att använda sig av vaktbolag. Vi kommer säkert att få se fler privata lösningar eftersom polisens resurser inte räcker till allt.

Redan nu upptas en stor del av polisens tid av uppgifter relaterade till den ökande migrationen till Sverige. Vi har på kort tid ökat vår befolkning med hundratusentals människor utan att polisens resurser ökat i motsvarande omfattning.

Regeringens budgetproposition gör inte mycket åt resursbristen inom polisen, eller andra pressade samhällsfunktioner. Tvärtom får polisen en miljard mindre än vad polisen själv bedömer att man behöver för att genomföra den pågående omorganiseringen. Moderaterna vill å sin sida se tusen fler poliser, men även den satsningen är för liten.

När polisen tvingas prioritera innebär det att brott som inbrott och stölder inte utreds som de borde. Den utvecklingen är direkt farlig för samhället. När exempelvis stölder på landsbygden inte utreds främjar det framväxten av medborgargarden och en privat rättsskipning. Nästa steg är att den organiserade brottslighetens beskyddarverksamhet efterfrågas.

Polisen måste tillföras mer resurser, och använda de resurser man har effektivare, för att inte en känsla av laglöshet ska sprida sig i samhället. Bränderna måste utredas och nya bränder förebyggas, samtidigt måste medborgarna känna sig trygga i förvissningen om att polisen utreder brott som begåtts mot dem. Därför måste regering och opposition ta sig samman och se till att polisen har resurser nog att göra sitt jobb.

Greger Ekman/SNB

Natten till onsdagen brann det både i Klippan och Danderyd. I dessa fall släcktes bränderna i tid och skadan kunde begränsas.

Hittills har ett 15-tal bränder härjat asylboenden. Det är ingen vild gissning att bränderna oftast är anlagda av personer som inte vill att asylsökande flyttar till orten. På internets baksida hetsar främlingsfientliga personer varandra tills någon slutligen tänder på. En mycket obehaglig utveckling.

Det är uppenbart att varje tilltänkt asylboende är i riskzonen. För att möta detta hot väljer Migrationsverket och kommunerna att hålla de 66 000 planerade nya boendeplatserna hemliga.

Ett efter omständigheterna klokt drag, men inte oproblematiskt. Frågan är i vilken utsträckning myndigheter kan och bör undanhålla medborgarna den här typen av information. Dessutom förefaller kommunernas hantering av nya boenden att inte helt följa plan- och bygglagen i fråga om krav på bygglov för väsentligt ändrad användning av en byggnad.

Bostadssituationen är extremt svår i nuläget, men det betyder inte att lagar upphör att gälla. Transparens och medborgarinflytande i plan- och byggfrågor är trots allt viktiga.

Även om Migrationsverkets upphandlingar hålls utanför medierna så kommer informationen att sprida sig ändå. De som inte drar sig för att anlägga bränder kommer förr eller senare att få nys om var nya boenden ska öppna.

Det innebär att det behövs en ökad bevakning kring dessa fastigheter. Lunds kommun planerar att använda sig av vaktbolag. Vi kommer säkert att få se fler privata lösningar eftersom polisens resurser inte räcker till allt.

Redan nu upptas en stor del av polisens tid av uppgifter relaterade till den ökande migrationen till Sverige. Vi har på kort tid ökat vår befolkning med hundratusentals människor utan att polisens resurser ökat i motsvarande omfattning.

Regeringens budgetproposition gör inte mycket åt resursbristen inom polisen, eller andra pressade samhällsfunktioner. Tvärtom får polisen en miljard mindre än vad polisen själv bedömer att man behöver för att genomföra den pågående omorganiseringen. Moderaterna vill å sin sida se tusen fler poliser, men även den satsningen är för liten.

När polisen tvingas prioritera innebär det att brott som inbrott och stölder inte utreds som de borde. Den utvecklingen är direkt farlig för samhället. När exempelvis stölder på landsbygden inte utreds främjar det framväxten av medborgargarden och en privat rättsskipning. Nästa steg är att den organiserade brottslighetens beskyddarverksamhet efterfrågas.

Polisen måste tillföras mer resurser, och använda de resurser man har effektivare, för att inte en känsla av laglöshet ska sprida sig i samhället. Bränderna måste utredas och nya bränder förebyggas, samtidigt måste medborgarna känna sig trygga i förvissningen om att polisen utreder brott som begåtts mot dem. Därför måste regering och opposition ta sig samman och se till att polisen har resurser nog att göra sitt jobb.

Greger Ekman/SNB

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.