02 nov 2015 12:40

02 nov 2015 12:40

Spännande planer för Skövde

FRAMTID. Det kommunala bostadsbolaget Skövdebostäder presenterade nyligen sina framtidsplaner. Några är beslutade och skall ge 700 nya bostäder till 2019, andra finns med på en idéskiss fram till 2030.

Intressant och framsynt på många sätt. Att det behöver byggas bostäder i Skövde är ställt utom allt tvivel.

Enligt Skövdebostäder står för mig ofattbara 23 000 personer i bostadskö. Det låter ju helt otroligt i en kommun med drygt 50 000 invånare. Det lär visst tillkomma 600 nya sökande varje månad...

Man kan fråga sig om alla i kön verkligen är i akut behov av en lägenhet? Är det så illa? Antalet köande visar ändå på ett stort bekymmer som bromsar Skövdes utveckling.

Det är onekligen svårt att flytta hit om det inte finns någonstans att bo. Ett faktum som har varit en het fråga länge.

Skövdebostäders planer är spännande och innehåller flera spektakulära projekt som kommer att ändra profilen på Skövde. Närmast i tiden ett 16 våningar högt hus i Folkets Park som skall stå klart 2019.

Även idrotten finns med på ett hörn. Bland annat innebär framtidsplanerna att Södermalms IP försvinner och grannen Idrottshallen rivs.

Inte första gången man hör detta, men nu är det dags att göra slag i saken. Hög tid att skapa något nytt.

För mig känns det självklart att bygga en modern matcharena på Lillegården för fotboll. Det skulle tillföra området mycket och bidra till att lyfta fotbollen i Skövde. Södermalms IP känns i dag inte tidsenlig och det tror jag även bidrar till de genomgående låga publiksiffrorna.

Här får man dock inte glömma bort friidrotten, men här bör det gå att skapa något ändamålsenligt på annan plats.

När det gäller Idrottshallen har den tjänat ut och här finns en ny anläggning med två spelytor med i kommunens långtidsplan.

Planerna på att bygga bostäder där Skövde Golfklubb idag har sitt övningsfält känns också relevant. När det gäller golfklubben vore det bra att få mer verksamhet närmare klubbhuset, något som jag vet klubben är positiv till.

Sedan det här med att bygga bostäder på Billingen där linbanan mellan resecentrum och berget via Arena Skövde dyker upp igen. Linbanor har blivit något man tittar på även på andra ställen. Exempelvis i Göteborg för att knyta ihop Lindholmen med de centrala delarna.

Vore spännande om Skövde vågade satsa på detta som verkligen sticker ut.

Att bygga bostäder på Billingen skulle dessutom ge extra tyngd åt Billingehus och fritidsområdet där vi som bekant vet att målsättningen är hög.

I juni presenterades storslagna planer på en utbyggnad och renovering av hotellet. En total ökning av satsningen på Billingen skulle knappast missgynna dessa planer.

Berget och Billingehus är utan tvekan en av Skövdes största tillgångar. Det insåg Arne Sandberg redan på 60-talet när han skapade Billingehus. Då gav anläggningen eko ute i landet och bidrog till att sätta kommunen på kartan. Bra om det kunde bli så igen.

Intressant och framsynt på många sätt. Att det behöver byggas bostäder i Skövde är ställt utom allt tvivel.

Enligt Skövdebostäder står för mig ofattbara 23 000 personer i bostadskö. Det låter ju helt otroligt i en kommun med drygt 50 000 invånare. Det lär visst tillkomma 600 nya sökande varje månad...

Man kan fråga sig om alla i kön verkligen är i akut behov av en lägenhet? Är det så illa? Antalet köande visar ändå på ett stort bekymmer som bromsar Skövdes utveckling.

Det är onekligen svårt att flytta hit om det inte finns någonstans att bo. Ett faktum som har varit en het fråga länge.

Skövdebostäders planer är spännande och innehåller flera spektakulära projekt som kommer att ändra profilen på Skövde. Närmast i tiden ett 16 våningar högt hus i Folkets Park som skall stå klart 2019.

Även idrotten finns med på ett hörn. Bland annat innebär framtidsplanerna att Södermalms IP försvinner och grannen Idrottshallen rivs.

Inte första gången man hör detta, men nu är det dags att göra slag i saken. Hög tid att skapa något nytt.

För mig känns det självklart att bygga en modern matcharena på Lillegården för fotboll. Det skulle tillföra området mycket och bidra till att lyfta fotbollen i Skövde. Södermalms IP känns i dag inte tidsenlig och det tror jag även bidrar till de genomgående låga publiksiffrorna.

Här får man dock inte glömma bort friidrotten, men här bör det gå att skapa något ändamålsenligt på annan plats.

När det gäller Idrottshallen har den tjänat ut och här finns en ny anläggning med två spelytor med i kommunens långtidsplan.

Planerna på att bygga bostäder där Skövde Golfklubb idag har sitt övningsfält känns också relevant. När det gäller golfklubben vore det bra att få mer verksamhet närmare klubbhuset, något som jag vet klubben är positiv till.

Sedan det här med att bygga bostäder på Billingen där linbanan mellan resecentrum och berget via Arena Skövde dyker upp igen. Linbanor har blivit något man tittar på även på andra ställen. Exempelvis i Göteborg för att knyta ihop Lindholmen med de centrala delarna.

Vore spännande om Skövde vågade satsa på detta som verkligen sticker ut.

Att bygga bostäder på Billingen skulle dessutom ge extra tyngd åt Billingehus och fritidsområdet där vi som bekant vet att målsättningen är hög.

I juni presenterades storslagna planer på en utbyggnad och renovering av hotellet. En total ökning av satsningen på Billingen skulle knappast missgynna dessa planer.

Berget och Billingehus är utan tvekan en av Skövdes största tillgångar. Det insåg Arne Sandberg redan på 60-talet när han skapade Billingehus. Då gav anläggningen eko ute i landet och bidrog till att sätta kommunen på kartan. Bra om det kunde bli så igen.

  • Jan Larsson