09 nov 2015 06:00

09 nov 2015 12:54

Nu granskar vi tystnaden

Egentligen borde det inte vara särskilt komplicerat. Den svenska meddelarfriheten är reglerad i två av våra fyra grundlagar, tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen.

Ett starkare juridiskt skydd går inte att få. Anledningen är enkel. Det öppna, fria, demokratiska samhället är beroende av den syresättning som det innebär att vem som helst kan vända sig till ett medieföretag och skyddas av det som kallas källskydd. För den som är offentliganställd är tryggheten ännu starkare, där får en chef inte efterforska en källa om en anställd vänt sig till ett medieföretag och påtalat brister på sin arbetsplats.

Frågan är hur det ser ut i verkligheten. Om man frågar offentliganställda i Skaraborg. Känner de till sina rättigheter? Vågar de lita på att de inte drabbas av repressalier om de vänder sig till en tidning, till radio eller tv med sina berättelser? Vågar de tro att ett larm om missförhållanden på en arbetsplats inte får några konsekvenser för nästa lönesamtal eller när en attraktiv tjänst ska utannonseras?

Vi bestämde oss för att ta reda på det. Och vi bestämde oss för att göra det tillsammans. Under hösten har undersökningsföretaget Ipsos på uppdrag av Mariestads-Tidningen, Skaraborgs Allehanda och P4 Skaraborg undersökt hur det ser ut med tystnaden i Skaraborg.

Det är en ovanlig satsning. Ovanlig därför att vi i vanliga fall är konkurrenter på nyhetsmarknaden. Den här gången har vi beställt en gemensam undersökning. Vi har gjort det därför att vi velat sätta ljuset på ett problem som kan få omfattande konsekvenser för hela samhället. Vi har gjort det för att vi tror att frågan om tystnad, om meddelarfrihet, om rädsla för repressalier måste diskuteras på ett helt annat sätt än tidigare just därför att konsekvenserna för ett samhälle riskerar att bli så stora om inte det här fungerar.

Den närmaste tiden kommer vi att skriva och rapportera i radio om hur det ser ut i Skaraborg. Utgångspunkten är undersökningen. Utifrån den har varje medieföretag gjort fristående journalistik.

Det finns dessvärre skäl att vara orolig. Sex av tio vet inte vad meddelarfrihet är för något. Tre av tio tror att en offentlig arbetsgivare får efterforska källor vilket är ett grundlagsbrott. En av tio uppger att de drabbats av repressalier för att de kritiserat verksamheten.

För den som inte tycker att öppenhet och insyn i det offentliga är särskilt viktigt är det siffror att glädja sig åt. För alla andra är resultatet oroande. Nu börjar granskningen av tystnaden i Skaraborg.

Peter Henriksson

chefredaktör Skaraborgs Allehanda

Karin Eriksson

chefredaktör Mariestads-Tidningen

Gabriel Byström

kanalchef P4 Skaraborg

Ett starkare juridiskt skydd går inte att få. Anledningen är enkel. Det öppna, fria, demokratiska samhället är beroende av den syresättning som det innebär att vem som helst kan vända sig till ett medieföretag och skyddas av det som kallas källskydd. För den som är offentliganställd är tryggheten ännu starkare, där får en chef inte efterforska en källa om en anställd vänt sig till ett medieföretag och påtalat brister på sin arbetsplats.

Frågan är hur det ser ut i verkligheten. Om man frågar offentliganställda i Skaraborg. Känner de till sina rättigheter? Vågar de lita på att de inte drabbas av repressalier om de vänder sig till en tidning, till radio eller tv med sina berättelser? Vågar de tro att ett larm om missförhållanden på en arbetsplats inte får några konsekvenser för nästa lönesamtal eller när en attraktiv tjänst ska utannonseras?

Vi bestämde oss för att ta reda på det. Och vi bestämde oss för att göra det tillsammans. Under hösten har undersökningsföretaget Ipsos på uppdrag av Mariestads-Tidningen, Skaraborgs Allehanda och P4 Skaraborg undersökt hur det ser ut med tystnaden i Skaraborg.

Det är en ovanlig satsning. Ovanlig därför att vi i vanliga fall är konkurrenter på nyhetsmarknaden. Den här gången har vi beställt en gemensam undersökning. Vi har gjort det därför att vi velat sätta ljuset på ett problem som kan få omfattande konsekvenser för hela samhället. Vi har gjort det för att vi tror att frågan om tystnad, om meddelarfrihet, om rädsla för repressalier måste diskuteras på ett helt annat sätt än tidigare just därför att konsekvenserna för ett samhälle riskerar att bli så stora om inte det här fungerar.

Den närmaste tiden kommer vi att skriva och rapportera i radio om hur det ser ut i Skaraborg. Utgångspunkten är undersökningen. Utifrån den har varje medieföretag gjort fristående journalistik.

Det finns dessvärre skäl att vara orolig. Sex av tio vet inte vad meddelarfrihet är för något. Tre av tio tror att en offentlig arbetsgivare får efterforska källor vilket är ett grundlagsbrott. En av tio uppger att de drabbats av repressalier för att de kritiserat verksamheten.

För den som inte tycker att öppenhet och insyn i det offentliga är särskilt viktigt är det siffror att glädja sig åt. För alla andra är resultatet oroande. Nu börjar granskningen av tystnaden i Skaraborg.

Peter Henriksson

chefredaktör Skaraborgs Allehanda

Karin Eriksson

chefredaktör Mariestads-Tidningen

Gabriel Byström

kanalchef P4 Skaraborg