12 nov 2015 06:00

12 nov 2015 06:00

Konstruktivt av KD

LEDARE

Regeringen fortsätter att släpa fötterna efter sig i implementeringen av den migrationsöverenskommelse som ingicks för ett par veckor sedan. Statsminister Stefan Löfven (S) verkar närmast ha bestämt sig för att det var just att komma överens som var viktigt och att den faktiska situationen ska lösas av sig självt alternativt av andra länder.

Desto viktigare då att andra partier tar mottagandekrisen på det allvar den förtjänar. Kristdemokraterna var det borgerliga parti som först tog bladet från munnen efter riksdagsvalet och förespråkade en mer ansvarstagande migrations- och integrationspolitik. Under onsdagen presenterade Ebba Busch Thor ny konstruktiv politik på migrationsområdet.

Busch Thor var tydlig med att KD alltid har värnat en stark asylrätt och ett generöst mottagande, och för att garantera det måste den nuvarande krisen hanteras. Trycket på Sverige måste minska och vår mottagningskapacitet öka.

Förslagen var talrika, bland dem märktes särskilt införandet av tillfälliga gränskontroller, upprättandet av transitzoner och effektivare avvisningar. Andra goda förslag var ökade resurser till Polisen, bland annat i form av att låta polisstudenter tillfälligt tjänstgöra, snabbare handläggning av asylansökningar av personer från säkra länder samt personer som har passerat andra EU-länder, fler återtagandeavtal och upprättandet av en kriskommission.

Tillfälliga gränskontroller har även föreslagits av Moderaterna. Det är en nödvändighet när kontrollen av de svenska gränserna inte fungerar. Gränspolisen meddelade nyligen att hälften av de som kommer till Sverige inte registrerar sig utan uppehåller sig här illegalt. Det går inte att garantera säkerheten för någon i ett läge där så många okända människor uppehåller sig i landet.

Det finns inte resurser att stänga Sveriges gränser rent praktiskt, men det går att göra mycket. Tillsammans med upprättandet av transitzoner i anslutning till de stora gränsövergångsstäderna där många anländer kan det spela en stor roll. Registrering i transitzonerna bör göras obligatorisk för den som vill söka asyl i Sverige. Där ska man kunna söka asyl och få sin ansökan prövad. Människor som uppenbart saknar asylskäl ska kunna få veta det snabbt och kunna avvisas.

Att Polisen behöver ökade resurser är tydligt. Att låta studerande på polisutbildningen tillfälligt tjänstgöra är en utmärkt idé. Aktiv tjänstgöring som del av utbildningen är en god idé även utan nuvarande situation. Det är också väl beprövat för exempelvis läkarstudenter.

Busch Thor föreslog även striktare hantering av asylutredningarna. Det ska löna sig att tillhandahålla korrekt information om sig själv jämfört med att försvåra identifiering genom att till exempel göra sig av med personhandlingar innan ankomst.

KD är inne på rätt spår. Moderaterna likaså. Det behövs, den nuvarande krisen är långt ifrån över och regeringen har hittills inte visat intresse för mer än att prata om att lösa den.

Daniel Persson/SNB

Desto viktigare då att andra partier tar mottagandekrisen på det allvar den förtjänar. Kristdemokraterna var det borgerliga parti som först tog bladet från munnen efter riksdagsvalet och förespråkade en mer ansvarstagande migrations- och integrationspolitik. Under onsdagen presenterade Ebba Busch Thor ny konstruktiv politik på migrationsområdet.

Busch Thor var tydlig med att KD alltid har värnat en stark asylrätt och ett generöst mottagande, och för att garantera det måste den nuvarande krisen hanteras. Trycket på Sverige måste minska och vår mottagningskapacitet öka.

Förslagen var talrika, bland dem märktes särskilt införandet av tillfälliga gränskontroller, upprättandet av transitzoner och effektivare avvisningar. Andra goda förslag var ökade resurser till Polisen, bland annat i form av att låta polisstudenter tillfälligt tjänstgöra, snabbare handläggning av asylansökningar av personer från säkra länder samt personer som har passerat andra EU-länder, fler återtagandeavtal och upprättandet av en kriskommission.

Tillfälliga gränskontroller har även föreslagits av Moderaterna. Det är en nödvändighet när kontrollen av de svenska gränserna inte fungerar. Gränspolisen meddelade nyligen att hälften av de som kommer till Sverige inte registrerar sig utan uppehåller sig här illegalt. Det går inte att garantera säkerheten för någon i ett läge där så många okända människor uppehåller sig i landet.

Det finns inte resurser att stänga Sveriges gränser rent praktiskt, men det går att göra mycket. Tillsammans med upprättandet av transitzoner i anslutning till de stora gränsövergångsstäderna där många anländer kan det spela en stor roll. Registrering i transitzonerna bör göras obligatorisk för den som vill söka asyl i Sverige. Där ska man kunna söka asyl och få sin ansökan prövad. Människor som uppenbart saknar asylskäl ska kunna få veta det snabbt och kunna avvisas.

Att Polisen behöver ökade resurser är tydligt. Att låta studerande på polisutbildningen tillfälligt tjänstgöra är en utmärkt idé. Aktiv tjänstgöring som del av utbildningen är en god idé även utan nuvarande situation. Det är också väl beprövat för exempelvis läkarstudenter.

Busch Thor föreslog även striktare hantering av asylutredningarna. Det ska löna sig att tillhandahålla korrekt information om sig själv jämfört med att försvåra identifiering genom att till exempel göra sig av med personhandlingar innan ankomst.

KD är inne på rätt spår. Moderaterna likaså. Det behövs, den nuvarande krisen är långt ifrån över och regeringen har hittills inte visat intresse för mer än att prata om att lösa den.

Daniel Persson/SNB