13 nov 2015 06:00

13 nov 2015 09:41

Inget käbbel vid gränsen

LEDARE

Gränskontroller.Allianspartierna ”hasplar ur sig” en massa förslag varje dag. Så kommenterade statsminister Stefan Löfven (S) under onsdagskvällen Kristdemokraternas förslag om bland annat tillfälliga gränskontroller, vilket också Moderaterna föreslagit tidigare i veckan.

Löfven fortsatte: ”Vi har aldrig uteslutit gränskontroller. Det är inget som är avfört från dagordningen, men vi ska göra det vid rätt tidpunkt och med rätt förutsättningar.”

Rätt tidpunkt visade sig vara några få timmar senare. Inrikesminister Anders Ygeman (S) kallade till presskonferens klockan 20.00 i onsdags. Han meddelade då att regeringen har beslutat att införa tillfälliga gränskontroller.

Det är inga allomfattande gränskontroller som ska göras. Men från klockan 12.00 i går torsdag har inre gränskontroller upprättats vid Öresundsbron samt för färjetrafiken från Danmark och Tyskland.

Enligt gränspolisen är det enbart hälften av de anländande som faktiskt registrerar sig och söker asyl i Sverige. Resten vet vi inget om. Det är ett stort säkerhetspolitiskt hot, vilket även SÄPO påtalat. Gränskontroller med identitetskontroll har potential att lösa stora delar av det problemet. Den som inte söker asyl eller av andra skäl har rätt att vistas i Sverige avvisas vid gränsen.

Gränskontrollerna kommer inte att minska asyltrycket, regeringen poängterar också att det inte är syftet. Mindre tydlig är regeringen om att beslutet istället riskerar att öka asyltrycket. Många som tidigare har sökt sig till Sverige utan att söka asyl lär nu välja att göra det. Säkerheten ökar och statistiken kommer att närma sig verkligheten, men det innebär också att trycket på myndigheterna ökar. De som använt Sverige som transitland på väg till Norge kan dock ta sig dit från Danmark även framgent.

Regeringen bör sluta håna de oppositionspartier som lägger fram konstruktiva förslag för att lösa situationen. Det är ovärdigt, inte minst för en regering som hittills inte visat sig särskilt nytänkande och påfallande snabbt gör förslagen till sina.

Löfven talade tidigare under onsdagen om att han stödjer Tysklands förslag att riva upp Dublinförordningen, som reglerar EU:s gemensamma asylpolitik. Istället vill man se ett system där asyl söks vid till samlingspunkter döpta läger vid EU:s yttre gräns. Det är ytterst tveksamt om ens Tyskland kan förmå övriga medlemsländer att gå med på det.

Regeringen har bestämt sig för att ingenting ska göras som inte görs tillsammans med EU. Det är därför det har gått över en vecka sedan justitieminister Morgan Johansson (S) meddelade att Sverige har nått sin kapacitet för mottagande utan att regeringen vidtagit några åtgärder.

Sverige kan och bör dock agera på egen hand för att minska asyltrycket. Att harmonisera tillämpningen av asylreglerna med Tyskland och övriga EU-länder vore ett första steg för att närma sig en EU-gemensam lösning och samtidigt minska trycket på Sverige något.

Gränskontroll som ökar säkerheten och minskar antalet som kommer hit illegalt är lovvärt. Men det räcker inte.


Daniel Persson/SNB

Löfven fortsatte: ”Vi har aldrig uteslutit gränskontroller. Det är inget som är avfört från dagordningen, men vi ska göra det vid rätt tidpunkt och med rätt förutsättningar.”

Rätt tidpunkt visade sig vara några få timmar senare. Inrikesminister Anders Ygeman (S) kallade till presskonferens klockan 20.00 i onsdags. Han meddelade då att regeringen har beslutat att införa tillfälliga gränskontroller.

Det är inga allomfattande gränskontroller som ska göras. Men från klockan 12.00 i går torsdag har inre gränskontroller upprättats vid Öresundsbron samt för färjetrafiken från Danmark och Tyskland.

Enligt gränspolisen är det enbart hälften av de anländande som faktiskt registrerar sig och söker asyl i Sverige. Resten vet vi inget om. Det är ett stort säkerhetspolitiskt hot, vilket även SÄPO påtalat. Gränskontroller med identitetskontroll har potential att lösa stora delar av det problemet. Den som inte söker asyl eller av andra skäl har rätt att vistas i Sverige avvisas vid gränsen.

Gränskontrollerna kommer inte att minska asyltrycket, regeringen poängterar också att det inte är syftet. Mindre tydlig är regeringen om att beslutet istället riskerar att öka asyltrycket. Många som tidigare har sökt sig till Sverige utan att söka asyl lär nu välja att göra det. Säkerheten ökar och statistiken kommer att närma sig verkligheten, men det innebär också att trycket på myndigheterna ökar. De som använt Sverige som transitland på väg till Norge kan dock ta sig dit från Danmark även framgent.

Regeringen bör sluta håna de oppositionspartier som lägger fram konstruktiva förslag för att lösa situationen. Det är ovärdigt, inte minst för en regering som hittills inte visat sig särskilt nytänkande och påfallande snabbt gör förslagen till sina.

Löfven talade tidigare under onsdagen om att han stödjer Tysklands förslag att riva upp Dublinförordningen, som reglerar EU:s gemensamma asylpolitik. Istället vill man se ett system där asyl söks vid till samlingspunkter döpta läger vid EU:s yttre gräns. Det är ytterst tveksamt om ens Tyskland kan förmå övriga medlemsländer att gå med på det.

Regeringen har bestämt sig för att ingenting ska göras som inte görs tillsammans med EU. Det är därför det har gått över en vecka sedan justitieminister Morgan Johansson (S) meddelade att Sverige har nått sin kapacitet för mottagande utan att regeringen vidtagit några åtgärder.

Sverige kan och bör dock agera på egen hand för att minska asyltrycket. Att harmonisera tillämpningen av asylreglerna med Tyskland och övriga EU-länder vore ett första steg för att närma sig en EU-gemensam lösning och samtidigt minska trycket på Sverige något.

Gränskontroll som ökar säkerheten och minskar antalet som kommer hit illegalt är lovvärt. Men det räcker inte.


Daniel Persson/SNB